Incassokosten

Sinds 1 juli 2012 gelden er wettelijke regels voor de maximale hoogte van (buitengerechtelijke) incassokosten. Ook staat in de regels wanneer incassokosten mogen worden berekend. En welke stappen er dan moeten worden gevolgd. Hieronder leest u meer over de wettelijke regels voor incassokosten.

Wat zijn incassokosten?

Betaalt u een rekening niet of niet op tijd? Dan kan het zijn dat een ondernemer extra kosten moet maken om het openstaande bedrag van u te vorderen. De ondernemer kan ook een incassobureau inschakelen. En in dat geval moet het incassobureau extra kosten maken om namens de ondernemer het bedrag te vorderen. Deze extra kosten worden ook wel (buitengerechtelijke) incassokosten genoemd.

Hoe hoog mogen de incassokosten zijn?

Incassokosten bestaan uit een percentage van de rekening. Er zijn wettelijke regels voor het doorberekenen van incassokosten. De hoogte van de incassokosten hangt af van de hoogte van de rekening. Hieronder ziet u hoe hoog de incassokosten in percentages mogen zijn*:

 • Over de eerste EUR 2.500 mag maximaal 15% aan incassokosten worden berekend;
 • Over de volgende EUR 2.500 mag maximaal 10% aan incassokosten worden berekend;
 • Over de volgende EUR 5.000 mag maximaal 5% worden aan incassokosten worden berekend;
 • Over de volgende EUR 190.000 mag maximaal 1% worden aan incassokosten worden berekend;
 • Over het bedrag boven de EUR 200.000 mag maximaal 0,5% aan incassokosten worden berekend (met een maximum van EUR 6.775 aan incassokosten).

* Let op: voor rekeningen die lager zijn dan EUR 267 is het percentage incassokosten wel meer dan 15%. Dit komt doordat er wettelijk een minimumbedrag van EUR 40 voor incassokosten is vastgesteld. Is uw rekening lager dan EUR 267? Dan betaalt u het minimumbedrag van EUR 40 voor incassokosten.

Hoe worden de incassokosten berekend?

Een voorbeeld: stel, u hebt bij een verkoper een openstaande rekening van EUR 3.500. En u bent te laat met betalen. Over de eerste EUR 2.500 mag dan maximaal 15% incassokosten worden berekend (= EUR 375). En over de resterende EUR 1.000 maximaal 10% (=  EUR 100). De totale incassokosten zijn in dat geval dus: EUR 375 + EUR 100 = EUR 475.

Wanneer mag een ondernemer incassokosten berekenen?

Incassokosten mogen pas worden doorberekend nadat:

 • u te laat bent met betalen;
 • u voor de openstaande rekening eerst een aanmaning (herinnering) hebt gekregen;
 • u niet binnen 14 dagen na de aanmaning hebt betaald.

Wat moet er in de aanmaning staan?

Een briefje waarin alleen staat dat u nog moet betalen is niet voldoende. In de aanmaning moet ook staan:

 • de hoogte van de incassokosten die worden berekend wanneer u niet op tijd betaalt;
 • dat de openstaande rekening binnen 14 dagen moet zijn betaald;
 • dat er incassokosten worden berekend als de rekening niet binnen 14 dagen is betaald.

Mogen naast incassokosten ook andere kosten worden berekend?

Ja. De ondernemer of het incassobureau mag naast de incassokosten ook rente in rekening brengen over het openstaande bedrag. Hebt u geen afspraken gemaakt met de ondernemer over de hoogte van de rente? Dan mag de ondernemer niet meer dan de wettelijke rente in rekening brengen.

Let op! Er mag geen rente in rekening worden gebracht over de incassokosten.

Welke kosten mogen niet in rekening worden gebracht door de ondernemer of het incassobureau?

De ondernemer of het incassobureau mag niet naast de incassokosten ook nog aanmaningskosten, herinneringskosten, administratiekosten, bureaukosten of andere kosten (welke naam ze dan ook hebben) in rekening brengen. In de buitengerechtelijke incassokosten zitten namelijk al alle extra kosten die worden gemaakt om u de rekening te laten betalen.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de rekening?

Wilt u de rekening niet betalen omdat de incassokosten niet juist zijn? Of omdat u het helemaal niet eens bent met de rekening? Bespreek het probleem eerst met de ondernemer zelf. Of als de ondernemer een incassobureau heeft ingeschakeld, met het incassobureau. Probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Dan kunt u het volgende doen.

Schrijf de ondernemer of het incassobureau een brief met daarin uw klacht. En vraag een oplossing voor een bepaalde datum. Gebruik hier onze voorbeeldbrief voor.

Let op : de tijd die u de ondernemer of het incassobureau geeft om te reageren moet redelijk zijn.

Stuurt u een brief naar het incassobureau? Stuur dan ook altijd een kopie van uw brief naar de ondernemer die het incassobureau heeft ingeschakeld. U kunt de brief het beste aangetekend versturen. Dan hebt u een bewijs dat u de brief hebt gestuurd.

Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Dan kan deze u misschien helpen met uw brief als u er niet uitkomt.

Forward

ConsuWijzer-karakter met rekening