Iets vragen of melden?

Incassokosten

Er gelden wettelijke regels voor de maximale hoogte van incassokosten. Ook staat in de wet wanneer een ondernemer incassokosten mag berekenen. En welke stappen de ondernemer dan moet volgen. Hieronder leest u meer over de wettelijke regels voor incassokosten.

Eerst meer informatie lezen over wat wel en niet mag bij incasso's?

Incassokosten en leningen?

Let op

Onderstaande informatie geldt niet voor leningen. Bij leningen mogen geen incassokosten in rekening worden gebracht. Maar er mag wel een vertragingsvergoeding worden doorberekend. Wilt u hier meer over weten? Kijk op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wat zijn incassokosten?

Hebt u een product of een dienst afgenomen bij een ondernemer? En betaalt u een rekening niet of niet op tijd? Dan kan het zijn dat een ondernemer u extra kosten in rekening brengt, bovenop het bedrag dat u al moest betalen. De ondernemer kan ook een incassobureau inschakelen dat die de kosten in rekening brengt. Deze extra kosten noemen we ook wel 'incassokosten' of 'buitengerechtelijke incassokosten'.

 • Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die buiten een juridische procedure in rekening mogen worden gebracht.
 • Incassokosten of buitengerechtelijke kosten dekken de kosten die een ondernemer maakt om de schuld te innen.

Hoe hoog mogen de incassokosten zijn?

Incassokosten bestaan uit een percentage van de hoofdsom (oorspronkelijke rekening). Er zijn wettelijke regels voor het doorberekenen van incassokosten. De hoogte van de incassokosten hangt af van de hoogte van de rekening. Hieronder ziet u hoe hoog de incassokosten in percentages mogen zijn*:

 • over de eerste EUR 2.500 mag maximaal 15% aan incassokosten worden berekend;
 • over de volgende EUR 2.500 mag maximaal 10% aan incassokosten worden berekend;
 • over de volgende EUR 5.000 mag maximaal 5% worden aan incassokosten worden berekend;
 • over de volgende EUR 190.000 mag maximaal 1% worden aan incassokosten worden berekend;
 • over het bedrag boven de EUR 200.000 mag maximaal 0,5% aan incassokosten worden berekend (met een maximum van EUR 6.775 aan incassokosten).

*Voor rekeningen lager dan EUR 267 is het percentage incassokosten wel meer dan 15%. Dit komt doordat er wettelijk een minimumbedrag van EUR 40 voor incassokosten is vastgesteld. Is uw rekening lager dan EUR 267? Dan betaalt u het minimumbedrag van EUR 40.

*Hebt u een deel van de schuld al betaald voor afloop van de betalingstermijn in de aanmaning? Dan mogen alleen nog incassokosten worden gerekend over het deel van de schuld dat nog niet is betaald.

Hoe worden incassokosten berekend?

Een voorbeeld: u hebt bij een ondernemer een openstaande rekening van EUR 3.500. En u bent te laat met betalen. Over de eerste EUR 2.500 mag de ondernemer dan maximaal 15% incassokosten berekenen (= EUR 375). En over de resterende EUR 1.000 maximaal 10% (= EUR 100). De totale incassokosten zijn in dat geval dus: EUR 375 + EUR 100 = EUR 475.

Wanneer mag een ondernemer incassokosten berekenen?

Een ondernemer mag pas incassokosten doorberekenen nadat:

 • u te laat bent met betalen;
 • én u voor de openstaande rekening eerst een aanmaning (herinnering) hebt gekregen;
 • én u niet binnen 14 dagen na de dag van het ontvangen van de aanmaning hebt betaald.

Let op

De ondernemer moet bewijzen dat de aanmaning aan alle voorwaarden voldoet en dat u de aanmaning hebt ontvangen.

Wat moet er in de aanmaning staan?

Een briefje waarin alleen staat dat u nog moet betalen is niet voldoende. In de aanmaning moet ook staan:

 • dat u de openstaande rekening binnen 14 dagen moet betalen;
 • dat er incassokosten worden berekend als u niet op tijd betaalt. De termijn van 14 dagen begint een dag na het ontvangen van de aanmaning (herinnering);
 • dat er incassokosten worden berekend als de rekening niet binnen 14 dagen na het ontvangen van de aanmaning is betaald.

Let op

Ontbreekt de bovenstaande informatie? Dan mag de ondernemer (nog) geen incassokosten in rekening brengen. De ondernemer moet u een nieuwe aanmaning (herinnering) sturen. En u hebt dan weer 14 dagen de tijd om de rekening te betalen.

Mogen naast incassokosten ook andere kosten worden berekend?

Ja. De ondernemer of het incassobureau mag naast de incassokosten ook rente in rekening brengen over de hoofdsom van de oorspronkelijke rekening. Hebt u geen afspraken gemaakt met de ondernemer over de hoogte van de rente? Dan mag de ondernemer u niet meer dan de wettelijke rente laten betalen. Sinds 2015 is de wettelijke rente 2%.

Let op

De ondernemer mag geen rente berekenen over de incassokosten.

Welke kosten mag de ondernemer of het incassobureau u niet laten betalen?

De ondernemer of het incassobureau mag niet naast de incassokosten ook nog aanmaningskosten, herinneringskosten, administratiekosten, bureaukosten of andere kosten (welke naam ze dan ook hebben) in rekening brengen. In de incassokosten moeten namelijk alle extra kosten zitten die worden gemaakt om u de rekening te laten betalen.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de rekening?

Wilt u de rekening niet betalen omdat de incassokosten niet juist zijn? Of omdat u het helemaal niet eens bent met de rekening? Bespreek het probleem eerst met de ondernemer zelf. Of als de ondernemer een incassobureau heeft ingeschakeld, met het incassobureau. Probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Dan kunt u het volgende doen.

Schrijf de ondernemer of het incassobureau een brief of e-mail met daarin uw klacht. En vraag een oplossing voor een bepaalde datum. Gebruik hier onze voorbeeldbrief voor.

Let op: de tijd die u de ondernemer of het incassobureau geeft om te reageren moet redelijk zijn.

Stuurt u een brief naar het incassobureau? Stuur dan ook altijd een kopie van uw brief naar de ondernemer die het incassobureau heeft ingeschakeld. U kunt de brief het beste aangetekend versturen. Dan hebt u een bewijs dat u de brief hebt gestuurd.

Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Dan kan deze u misschien helpen met uw brief als u er niet uitkomt.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer