Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt

Betaal niet zomaar als u een incassobrief krijgt. Check eerst of de brief klopt. En laat u niet onnodig bang maken.

Incassobureaus en bedrijven berekenen wel eens een tientje tot honderden euro's te veel. Of zij dreigen met maatregelen die helemaal niet mogen. Houdt het incassobureau of bedrijf zich niet aan de regels? Dan hoeft u niet te betalen. Met de Incassobrief Checker komt u hier snel achter:

In deze foute incassobrief ziet u welke onderdelen niet kloppen en waarom:

Een incassobrief heet ook wel een aanmaning of 14-dagenbrief. Het is de laatste waarschuwing van een bedrijf of incassobureau dat u de rekening niet op tijd hebt betaald. U krijgt dan nog veertien dagen om te betalen. Betaalt u later? Dan moet u incassokosten betalen.

Hebt u het product op de rekening nooit gekocht? Of zegt de dienst u helemaal niets? En heeft het incassobureau of bedrijf geen bewijs voor de aankoop? Betaal dan de rekening niet. En laat het bedrijf of het incassobureau weten dat u geen geldige overeenkomst hebt. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief:

Sommige incassobureaus kopen oude openstaande rekeningen op van ondernemers. Zo kan het gebeuren dat u een oude rekening krijgt. Is de rekening te oud? Dan hoeft u niet te betalen.

Een brief waarin alleen staat dat u moet betalen, is niet genoeg. Volgens de wet moet in een incassobrief ook staan:

 • dat u nog 14 dagen hebt om de rekening te betalen
 • dat u incassokosten moet betalen als u niet op tijd betaalt
 • dat de termijn van 14 dagen begint op de dag na het ontvangen van de incassobrief

Staat deze verplichte informatie niet in de incassobrief? Betaal dan de rekening niet. En vraag het bedrijf of incassobureau om een nieuwe incassobrief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief:

U hebt recht op een duidelijke incassobrief. Het moet in elk geval duidelijk zijn:

 • over welk product of welke dienst de rekening gaat
 • wat het aankoopbedrag was
 • welk bedrijf het product of de dienst leverde
 • wanneer het product of de dienst is geleverd

Is de incassobrief niet duidelijk? Betaal dan de rekening niet. En vraag het bedrijf of incassobureau om een nieuwe incassobrief. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief:

Controleer altijd de hoofdsom die in de incassobrief staat. Dit moet hetzelfde bedrag zijn als in de originele rekening of overeenkomst.

Hebt u de originele rekening of overeenkomst niet meer? Vraag deze dan op bij het bedrijf of incassobureau. Een incassobureau mag u hiervoor niet doorsturen naar de verkoper of dienstverlener. Het incassobureau moet bewijzen dat u de rekening moet betalen.

Klopt de hoofdsom niet? Betaal dan de rekening niet. En vraag het bedrijf of incassobureau om een nieuwe incassobrief met daarin het juiste bedrag. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief:

Incassokosten zijn de extra kosten bovenop het bedrag dat u al moest betalen. Hiervoor geldt een wettelijk minimum en maximum.

Het wettelijk maximum voor incassokosten is:

 • over de eerste 2.500 euro: 15%
 • over de volgende 2.500 euro: 10%
 • over de volgende 5.000 euro: 5%
 • over de volgende 190.000 euro: 1%
 • boven 200.000 euro: 0,5% (met een maximum van 6.775 euro)

Het wettelijk minimum voor incassokosten is 40 euro. Bijvoorbeeld bij een rekening van 100 euro zijn de incassokosten 40 euro, ook al is dit hoger dan 15%.

Onze Rekenhulp Incassokosten laat snel zien of uw incassokosten te hoog zijn.

Staan de incassokosten terecht op de rekening?

 • Op uw eerste incassobrief mogen nog geen incassokosten staan. U moet eerst de mogelijkheid krijgen om nog binnen 14 dagen te betalen. Pas als u later betaalt, mogen er incassokosten op de rekening staan.
 • Er mogen alleen incassokosten op de rekening staan over het deel dat níét is betaald. Deed u bijvoorbeeld een aanbetaling? Dan mag het bedrijf of incassobureau daarover geen incassokosten berekenen.
 • Er mag maar 1 keer incassokosten op een rekening staan. Aanmaningskosten, herinneringskosten, administratiekosten of bureaukosten vallen bijvoorbeeld ook incassokosten. Dit soort 'extra kosten' mogen niet op uw rekening staan, bovenop de incassokosten.
 • Ook als een incassobrief over meerdere rekeningen gaat, mag er maar 1 keer incassokosten op staan. Krijgt u bijvoorbeeld 1 aanmaning voor 3 energierekeningen? Dan mag het bedrijf niet 3 keer incassokosten rekenen.
 • Op een incassobrief over de aflossing van een leningen mag nooit incassokosten staan. Er mag wel een 'vertragingsvergoeding' op staan.

Denkt u dat de incassokosten te hoog zijn? Of staan de incassokosten onterecht op de rekening? Betaal dan de rekening niet. En vraag het bedrijf of incassobureau om een nieuwe incassobrief met daarin het juiste bedrag. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief:

Een bedrijf of incassobureau mag behalve incassokosten ook rente op de rekening zetten. Hebt u geen afspraken gemaakt over de hoogte van de rente? Dan betaalt u maximaal de wettelijke rente.

Let op

Rente berekenen over de incassokosten is verboden.

Is de rente in de incassobrief te hoog? Of denkt u dat u geen rente hoeft te betalen? Betaal dan de rekening niet. En vraag het bedrijf of incassobureau om een nieuwe incassobrief met daarin het juiste bedrag. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief:

Incassobureaus gedragen zich soms te agressief. Zij dreigen bijvoorbeeld met een dure rechtszaak, of met het in beslag nemen van uw spullen. Maar dit soort maatregelen mag een incassobureau helemaal niet nemen.

Wat mag een incassobureau wel?

Een incassobureau zorgt ervoor dat u openstaande rekeningen betaalt, zonder dat u naar een rechter moet. Het mag bijvoorbeeld:

 • aanmaningen sturen
 • herinneringen sturen
 • contact met u opnemen om u te laten betalen
 • u vragen snel te betalen
 • een deurwaarder inschakelen

Wat mag een incassobureau niet?

Het incassobureau mag niet:

 • beslag leggen op uw spullen, bankrekening, loon of uitkering
 • uw woning leeghalen (ontruimen) of u uit huis zetten
 • u aanmelden bij het BKR (Bureau Krediet Registratie)
 • u een dagvaarding sturen. Dit is een brief of e-mail waarin staat dat u naar de rechter moet.
 • u overspoelen met sms-berichten, e-mail of telefoontjes
 • u agressief behandelen, bijvoorbeeld: schelden, bang maken, dreigen met proceskosten, contact met u zoeken via sociale netwerken zoals Facebook of via uw werkgever of uitkeringsinstantie

Is het incassobureau lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI)? Dan moet het incassobureau zich ook houden aan de gedragscode van de NVI. Houdt het incassobureau zich niet aan de gedragscode? Dan kunt u een klacht indienen bij de NVI.

Wie mag wel dreigen met beslaglegging, BKR-registratie of een rechtszaak?

Een deurwaarder mag wel beslag leggen, ontruimen of u aanmelden bij het BKR. Maar dit mag alleen na toestemming van de rechter. Een deurwaarder kan u ook een dagvaarding sturen.

Let op

Wil de deurwaarder beslag leggen op uw spullen of geld? Vraag dan eerst om bewijs dat hij toestemming heeft van de rechter. Dit is bijvoorbeeld een vonnis, beschikking of dwangbevel.

Het bedrijf is deurwaarder en incassobureau tegelijk

Bij sommige incassobureaus werken ook deurwaarders. Als u dan een brief krijgt, moet het duidelijk zijn of u dit krijgt van het incassobureau of van de deurwaarder. Is dit niet duidelijk? Vraag het na bij het bedrijf.

Zoekt het bedrijf contact met u als incassobureau? Dan moet het zich houden aan de regels voor incassobureaus. Het mag bijvoorbeeld niet dreigen met beslaglegging.

Dreigt een incassobureau met beslaglegging, BKR-registratie of een rechtszaak? Of vindt u het incassobureau te agressief? Doe dan een melding bij ons over het bureau. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Of u kunt op een andere manier uw recht halen.

Los het nu op!

Zie ook