Iets vragen of melden?

Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt

Betaal niet zomaar als u een incassobrief krijgt. Check eerst of de brief klopt. En laat u niet onnodig bang maken. Incassobureaus houden zich namelijk niet altijd aan de regels.

Incassobureaus berekenen wel eens een tientje tot honderden euro's te veel. Of zij dreigen met maatregelen die helemaal niet mogen. Houdt het incassobureau zich niet aan de regels? Dan hoeft u niet te betalen. Met de Incassobrief Checker komt u hier snel achter:

Staat de belangrijkste informatie in de incassobrief?

U hebt recht op een duidelijke incassobrief of aanmaning. In de brief moet in elk geval staan:

 • het product of de dienst waar de rekening over gaat
 • het juiste aankoopbedrag
 • de naam van het bedrijf dat het product of de dienst leverde
 • de datum van levering

Wat kan ik doen als de incassobrief niet duidelijk is?

Is de incassobrief niet duidelijk? Of mist u belangrijke informatie? Betaal dan de rekening niet. En stuur het incassobureau een brief of e-mail. Hierin:

 • legt u uit dat de rekening onduidelijk of onvolledig is
 • vraagt u om de missende informatie aan te vullen
 • kunt u eventueel vragen om een kopie van de originele rekening of overeenkomst
 • geeft u het incassobureau een redelijke tijd om te reageren
 • legt u uit wat u doet als het bedrijf niet reageert

Gebruik onze voorbeeldbrief:

Klopt het dat u het product of de dienst kocht?

Krijgt u een incassobrief over iets dat u niet hebt gekocht? En kan het incassobureau niet bewijzen dat u het wel kocht? Betaal de rekening dan niet. En stuur het incassobureau een brief of e-mail. Hierin:

 • legt u uit dat u niet betaalt omdat u geen overeenkomst hebt
 • geeft u het incassobureau een redelijke tijd om te reageren
 • geeft u aan dat u geen rekeningen meer wilt ontvangen

Gebruik onze voorbeeldbrief:

Klopt de hoofdsom?

Controleer altijd de hoofdsom die in de incassobrief staat. Dit moet hetzelfde bedrag zijn als in de originele rekening of overeenkomst.

Hebt u de originele rekening of overeenkomst niet meer? Vraag deze dan op bij het incassobureau. Het incassobureau mag u hiervoor niet doorsturen naar de verkoper of dienstverlener. Het incassobureau moet bewijzen dat u de rekening moet betalen.

Let op

Sommige incassobureaus kopen oude openstaande rekeningen op van ondernemers. Zo kan het gebeuren dat u een oude rekening krijgt. Is de rekening verjaard? Dan hoeft u niet te betalen.

 

Ik ben het niet eens met de rekening. Wat nu?

Wat kan ik doen als de hoofdsom niet klopt?

Staat het verkeerde bedrag in uw incassobrief? Betaal dan de rekening niet. En stuur het incassobureau een brief of e-mail. Hierin:

 • legt u uit dat het bedrag niet hetzelfde is als in de overeenkomst
 • geeft u aan wat het juiste bedrag is
 • eist u dat deze rekening vervalt
 • geeft u het incassobureau een redelijke tijd om te reageren
 • legt u uit wat u doet als het bedrijf niet reageert

Gebruik onze voorbeeldbrief:

Kloppen de incassokosten?

Incassokosten zijn de extra kosten bovenop het bedrag dat u al moest betalen. Hiervoor geldt een wettelijk minimum en maximum. Een bedrijf mag ook niet zomaar incassokosten vragen. Hier zijn regels voor.

Wanneer mogen incassokosten niet op de rekening staan?

Voor leningen mag een bedrijf nooit incassokosten rekenen. Het bedrijf mag wel een vertragingsvergoeding doorberekenen.

 • Staan er incassokosten op de rekening? Dan mag het bedrijf geen extra kosten op de rekening zetten zoals aanmaningskosten, herinneringskosten, administratiekosten of bureaukosten. Deze kosten vallen namelijk al onder de incassokosten.
 • Als u te laat betaalt, moet u eerst een aanmaning krijgen. Betaalt u deze aanmaning binnen 14 dagen? Dan mag het bedrijf geen incassokosten rekenen.
 • Hebt u al een deel betaald? Deed u bijvoorbeeld een aanbetaling? Dan mag het bedrijf hierover geen incassokosten rekenen. U betaalt alleen incassokosten over het deel dat níét is betaald.
 • Krijgt u 1 aanmaning voor meerdere rekeningen? Dan mag er maar 1 keer incassokosten op uw rekening staan. Krijgt u bijvoorbeeld 1 aanmaning voor 3 energierekeningen? Dan mag het bedrijf niet 3 keer incassokosten rekenen.

Hoe hoog mogen de incassokosten zijn?

Incassokosten mogen niet hoger zijn dan het wettelijk maximum. Met onze Rekenhulp Incassokosten kunt u snel checken of uw incassokosten te hoog zijn:

Of bereken zelf uw maximale incassokosten. Het wettelijk maximum voor incassokosten is:

 • over de eerste 2.500 euro: 15%
 • over de volgende 2.500 euro: 10%
 • over de volgende 5.000 euro: 5%
 • over de volgende 190.000 euro: 1%
 • boven 200.000 euro: 0,5% (met een maximum van 6.775 euro)

Het wettelijk minimum voor incassokosten is 40 euiro. Bijvoorbeeld bij een rekening van 100 euro zijn de incassokosten 40 euro, ook al is dit hoger dan 15%.

Voorbeeld

Stel u betaalt de rekening voor uw nieuwe keuken niet. Het gaat om 4.500 euro.

 • Over de eerste 2.500 euro betaalt u maximaal 15% incassokosten = 375 euro.
 • Over de 2.000 euro die overblijft, betaalt u maximaal 10% incassokosten = 200 euro.

Uw incassokosten mogen dus niet hoger zijn dan: 375 euro + 200 euro = 575 euro.

Wat kan ik doen als de incassokosten niet kloppen?

Denkt u dat de incassokosten te hoog zijn? Of denkt u dat u geen incassokosten hoeft te betalen? Betaal dan de rekening niet. En stuur het incassobureau een brief of e-mail. Hierin:

 • legt u uit dat de incassokosten niet kloppen
 • geeft u aan wat het juiste bedrag is
 • eist u dat deze rekening vervalt
 • geeft u het incassobureau een redelijke tijd om te reageren
 • legt u uit wat u doet als het bedrijf niet reageert

Gebruik onze voorbeeldbrief:

Klopt de rente?

Een bedrijf mag behalve incassokosten ook rente op de rekening zetten. Hebt u geen afspraken met het bedrijf over de hoogte van de rente? Dan betaalt u maximaal de wettelijke rente.

Let op

De ondernemer mag geen rente berekenen over de incassokosten.

Wat kan ik doen als de rente niet klopt?

Is de rente in de incassobrief te hoog? Of denkt u dat u geen rente hoeft te betalen? Betaal dan de rekening niet. En stuur het incassobureau een brief of e-mail. Hierin:

 • legt u uit dat de rente onterecht is, of verkeerd berekend
 • geeft u aan wat het juiste bedrag is
 • eist u dat de rekening vervalt
 • geeft u het incassobureau een redelijke tijd om te reageren
 • legt u uit wat u doet als het bedrijf niet reageert

Gebruik onze voorbeeldbrief:

Dreigt het bedrijf met beslaglegging, BKR-registratie of een rechtszaak?

Incassobureaus gedragen zich soms te agressief. Zij dreigen bijvoorbeeld met een dure rechtszaak, of met het in beslag nemen van uw spullen. Maar dit soort maatregelen mag een incassobureau helemaal niet nemen.

Wat mag een incassobureau wel?

Een incassobureau zorgt ervoor dat u openstaande rekeningen betaalt, zonder dat u naar een rechter moet. Het mag bijvoorbeeld:

 • aanmaningen sturen
 • herinneringen sturen
 • contact met u opnemen om u te laten betalen
 • u vragen snel te betalen
 • een deurwaarder inschakelen

Wat mag een incassobureau niet?

Het incassobureau mag niet:

 • beslag leggen op uw spullen, bankrekening, loon of uitkering
 • uw woning leeghalen (ontruimen) of u uit huis zetten
 • u aanmelden bij het BKR (Bureau Krediet Registratie)
 • u een dagvaarding sturen. Dit is een brief of e-mail waarin staat dat u naar de rechter moet.
 • u overspoelen met sms-berichten, e-mail of telefoontjes
 • u agressief behandelen, bijvoorbeeld: schelden, bang maken, dreigen met proceskosten, contact met u zoeken via sociale netwerken zoals Facebook of via uw werkgever of uitkeringsinstantie

Is het incassobureau lid van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI)? Dan moet het incassobureau zich ook houden aan de gedragscode van de NVI. Houdt het incassobureau zich niet aan de gedragscode? Dan kunt u een klacht indienen bij de NVI.

Wie mag wel dreigen met beslaglegging, BKR-registratie of een rechtszaak?

Een deurwaarder mag wel beslag leggen, ontruimen of u aanmelden bij het BKR. Maar dit mag alleen na toestemming van de rechter. Een deurwaarder kan u ook een dagvaarding sturen. 

Let op

Wil de deurwaarder beslag leggen op uw spullen of geld? Vraag dan eerst om bewijs dat hij toestemming heeft van de rechter. Dit is bijvoorbeeld een vonnis, beschikking of dwangbevel.

Het bedrijf is deurwaarder en incassobureau tegelijk

Bij sommige incassobureaus werken ook deurwaarders. Als u dan een brief krijgt, moet het duidelijk zijn of u dit krijgt van het incassobureau of van de deurwaarder. Is dit niet duidelijk? Vraag het na bij het bedrijf.

Zoekt het bedrijf contact met u als incassobureau? Dan moet het zich houden aan de regels voor incassobureaus. Het mag bijvoorbeeld niet dreigen met beslaglegging.

Wat kan ik doen als het incassobureau zich niet aan de regels houdt?

Dreigt een incassobureau met beslaglegging, BKR-registratie of een rechtszaak? Of vindt u het incassobureau te agressief? Doe dan een melding bij ons over het bureau. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

 

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Het is momenteel erg druk. Wilt u snel antwoord op uw vraag? App of bel ons.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer