Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Duurzame energie

Hoe werkt salderen?

Wekt u zelf duurzame energie op? Bijvoorbeeld via zonnepanelen? Een deel van deze energie verbruikt u zelf. De rest levert u terug aan het openbare net. Uw leverancier trekt dit van de door hem geleverde energie af. Deze aftreksom heet salderen. Salderen is dus het aantal kWh die u opwekt min de kWh’s die u verbruikt.

In de wet staat niet meer hoe en wanneer uw energieleverancier moet salderen. Vaak staat dat wel in uw contract. Eerst stond in de wet dat salderen jaarlijks moet. Daarom stond dat ook zo op onze website. Wij vinden het nu nog steeds wenselijk dat uw energieleverancier saldeert over uw jaarverbruik en op de jaarafrekening.

Begin 2023 behandelt de Tweede Kamer een voorstel om verplicht jaarlijks salderen weer in de wet te krijgen. Dit voorstel komt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wanneer het ingaat, is nog niet bekend. Tot die tijd kan de ACM helaas niet ingrijpen.

Er gelden een aantal regels voor salderen:

  • Niet alle energie die u teruglevert telt mee voor het salderen. De grens ligt bij de energie die u afneemt van uw leverancier. Dit heet de salderingsgrens.
  • Levert u meer terug? Dan krijgt u een terugleververgoeding.
  • U levert de elektriciteit terug via dezelfde aansluiting waarmee u energie krijgt.
  • Salderen mag alleen als u een kleinverbruikersaansluiting hebt. Uw energieleverancier kan u vertellen welke aansluiting u hebt.
  • U moet zijn aangemeld via Energieleveren.nl. Dat kan uw installateur ook voor u doen.
  • Hebt u een slimme meter? Deze meet direct wat u verbruikt en teruglevert. En geeft dit door aan de leverancier.

Wij vinden het wenselijk dat uw energieleverancier saldeert over uw jaarverbruik en op de jaarafrekening. Maar dat staat nu niet in de wet. Begin 2023 behandelt de Tweede Kamer een voorstel om verplicht jaarlijks salderen weer in de wet te krijgen. Wanneer het ingaat, is nog niet bekend. Tot die tijd kunnen wij helaas niet ingrijpen.

Uw leverancier moet wel altijd kijken hoeveel elektriciteit u hebt afgenomen over de salderingsperiode. En uw leverancier moet de elektriciteit die u in deze periode hebt teruggeleverd daarvan aftrekken.

Verrekent uw energieleverancier uw teruglevering niet goed met uw verbruik? Neem contact op en vraag om uitleg. Misschien is er een fout gemaakt en kan uw leverancier dit voor u oplossen. Lost de leverancier uw klacht niet op? Schrijf een e-mail of een brief met uw klacht.

Uw energieleverancier moet binnen 4 weken op uw klacht reageren. Hebt u uw brief verstuurd? En hebt u nog niet gehoord wat uw energieleverancier met uw klacht doet? Dan hoeft u nog even niet te betalen. U hoeft pas te betalen als uw leverancier u heeft verteld wat de beslissing is.

De salderingsgrens is de maximale hoeveelheid elektriciteit die u mag salderen. De salderingsgrens is de hoeveelheid elektriciteit die u van uw energieleverancier geleverd hebt gekregen tijdens de salderingsperiode. U kunt dus nooit meer salderen dan wat u geleverd hebt gekregen.

Voorbeeld

Uw energieleverancier levert u 3500 KWh. Uw zonnepanelen leveren 2000 kWh op. Daarvan gebruikt u direct zelf 1000 KWh. U levert dan 1000 kWh terug aan het openbare net.

De salderingsgrens is de geleverde energie van uw energieleverancier. In dit voorbeeld 3500 kWh. Daarvan trekt de leverancier de 1000kWh af die u hebt teruggeleverd. U moet dus nog voor 2500 KWh betalen.

Na het salderen blijft er nog een hoeveelheid energie over. Uw energieleverancier betaalt u hiervoor een terugleververgoeding. Uw leverancier bepaalt zelf de hoogte van de vergoeding. Hij moet u hierover informeren en u kunt leveranciers hierop ook vergelijken.

Voorbeeld

Uw energieleverancier levert u 500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2200 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh. U levert dan 1200 kWh terug aan het openbare net.

De salderingsgrens is de geleverde energie van uw energieleverancier. In dit voorbeeld 500 kWh. Van de 500 kWh zou de door u teruggeleverde energie van 1200 kWh afgetrokken moeten worden. Maar omdat er een salderingsgrens is van 500 kWh, wordt er maar tot 500 kWh afgetrokken. Voor de 700kWh die over blijft ontvangt u een terugleververgoeding.

Levert u meer elektriciteit terug dan u verbruikt? Dan betaalt uw energieleverancier een terugleververgoeding. De hoogte van deze vergoeding bepaalt uw leverancier zelf.

Hebt u vaste leveringstarieven afgesproken? Dan hebt u ook een vaste terugleververgoeding. Verandert uw energieleverancier de terugleververgoeding toch? Neem dan contact met ons op.

Hebt u een contract met een variabel tarief? Dan kan ook uw terugleververgoeding veranderen. Vaak gebeurt dit 2 keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli. Het mag ook op een ander moment, of vaker dan 2 keer per jaar. Maar alleen als het in de algemene voorwaarden van uw contract staat. En uw leverancier moet u minimaal 30 dagen van tevoren informeren over de nieuwe tarieven. Doet uw leverancier dit binnen een kortere periode? Geef aan dat u hiermee niet akkoord gaat. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Vindt u de terugleververgoeding te laag? Ga dan na of het voor u voordelig is om over te stappen.

Hebt u aan uw energieleverancier doorgegeven dat u energie teruglevert? En hebt u zich aangemeld via Energieleveren.nl, of heeft uw installateur dat gedaan? Dan kan uw leverancier deze gegevens gebruiken voor een nieuw termijnbedrag.

Elk jaar bepaalt uw energieleverancier een nieuw termijnbedrag voor het komende jaar. Uw leverancier probeert de hoogte hiervan zo goed mogelijk in te schatten. Hij kijkt daarvoor naar de energie die u hebt verbruikt. En naar wat u zelf opwekt. Zo zorgt uw leverancier ervoor dat u bij de jaarafrekening of eindafrekening zo weinig mogelijk hoeft bij te betalen of terugkrijgt.

Op uw energierekening staat altijd het nieuwe termijnbedrag voor het komende jaar. Is er bij uw nieuwe termijnbedrag niet gekeken naar de energie die u zelf opwekt? Of vindt u het te hoog? U kunt het termijnbedrag laten veranderen.

Op uw energierekening staat:

  • hoeveel energie u hebt verbruikt
  • hoeveel energie u hebt teruggeleverd
  • hoeveel energie u hebt gesaldeerd
  • welke terugleververgoeding u hebt gekregen

Dit moet op 1 rekening staan. Klopt uw energierekening niet? Brengt uw leverancier bijvoorbeeld eerst uw verbruik in rekening? En krijgt u later een nota waarop hij uw teruglevering verrekent? Neem contact op met uw energieleverancier en leg het probleem voor.
Wil uw energieleverancier het probleem met uw energierekening niet oplossen? Dien een bezwaar in. Kijk in de algemene voorwaarden van de energieleverancier. Hierin staat hoe u een bezwaar kunt indienen. En hoe snel u dat moet doen. Schrijf dan een brief of e-mail aan uw energieleverancier.

De energieleverancier moet binnen 4 weken op uw bezwaar reageren. Hebt u uw brief verstuurd? En hebt u nog niet gehoord wat uw energieleverancier met uw klacht doet? Dan hoeft u nog even niet te betalen. U hoeft pas te betalen als uw leverancier u heeft verteld wat de beslissing is.

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook