Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Salderen

Als u zelf duurzame stroom opwekt verbruikt u een deel zelf. De rest levert u terug aan het openbare net. De leverancier kijkt of u meer elektriciteit teruglevert dan u afneemt. Of dat u juist minder teruglevert. Dat verrekenen heet salderen.


Op deze pagina:


Regels salderen

 • Om te salderen levert u niet meer terug dan u verbruikt. Dat is de salderingsgrens.
 • Levert u meer terug? Dan krijgt u een terugleververgoeding.
 • Neemt u meer af? Dan moet u daarvoor betalen.
 • U levert de elektriciteit terug via dezelfde aansluiting waarmee u energie krijgt.
 • Salderen mag alleen als u een kleinverbruikersaansluiting hebt. Uw energieleverancier kan u vertellen welke aansluiting u hebt.
 • U moet zijn aangemeld via Energieleveren.nl. Dat kan uw installateur ook voor u doen.
 • Hebt u een slimme meter? Deze meet direct wat u verbruikt en teruglevert. En geeft dit door aan de leverancier.

Salderen op de jaarafrekening

Wij vinden het wenselijk dat uw energieleverancier saldeert over uw hele jaarverbruik op de jaarafrekening. Ook vinden wij dat duidelijk moet zijn hoe uw leverancier saldeert bij verschillende leveringstarieven. Dat vindt ook de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De rechter en de Geschillencommissie besloten ook dat salderen jaarlijks moet. Maar in de wet staat nu niet hoe en wanneer uw energieleverancier moet salderen. En hoe het moet als de energietarieven veranderen. Vaak staat dat wel in uw contract.

Salderingsgrens

De salderingsgrens is de maximale hoeveelheid elektriciteit die u mag salderen. De salderingsgrens is de hoeveelheid elektriciteit die u van uw energieleverancier geleverd hebt gekregen tijdens de salderingsperiode. U kunt dus nooit meer salderen dan wat u geleverd hebt gekregen. Levert u meer terug dan u afneemt? Dan krijgt u een terugleververgoeding. Neemt u meer af dan u teruglevert? Dan moet u bijbetalen.

Terugleververgoeding

Na het salderen blijft er nog een hoeveelheid elektriciteit over. Uw energieleverancier betaalt u hiervoor een terugleververgoeding. Uw leverancier bepaalt zelf de hoogte van de vergoeding. Hij moet u hierover informeren en u kunt leveranciers hierop ook vergelijken.

Voorbeeld

Uw energieleverancier levert u 500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2200 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh. U levert dan 1200 kWh terug aan het openbare net.

De salderingsgrens is de geleverde elektriciteit van uw energieleverancier. In dit voorbeeld 500 kWh. Van de 500 kWh zou de door u teruggeleverde energie van 1200 kWh afgetrokken moeten worden. Maar omdat er een salderingsgrens is van 500 kWh, wordt er maar tot 500 kWh afgetrokken. Voor de 700kWh die over blijft krijgt u een terugleververgoeding.

Hoogte terugleververgoeding

Levert u meer elektriciteit terug dan u verbruikt? Dan betaalt uw energieleverancier een terugleververgoeding. De hoogte van deze vergoeding bepaalt uw leverancier zelf.

Hebt u vaste leveringstarieven afgesproken? Dan hebt u ook een vaste terugleververgoeding. Verandert uw energieleverancier de terugleververgoeding toch? Neem dan contact met ons op.

Hebt u een contract met een variabel tarief? Dan kan ook uw terugleververgoeding veranderen. Vaak gebeurt dit 2 keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli. Het mag ook op een ander moment, of vaker dan 2 keer per jaar. Maar alleen als het in de algemene voorwaarden van uw contract staat. En uw leverancier moet u minimaal 30 dagen van tevoren informeren over de nieuwe tarieven. Doet uw leverancier dit binnen een kortere periode? Geef aan dat u hiermee niet akkoord gaat. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Vindt u de terugleververgoeding te laag? Ga dan na of het voor u voordelig is om over te stappen.

Terugleveren en termijnbedrag

Hebt u aan uw energieleverancier doorgegeven dat u teruglevert? En hebt u zich aangemeld via Energieleveren.nl, of heeft uw installateur dat gedaan? Dan kan uw leverancier deze gegevens gebruiken voor een nieuw termijnbedrag.

Elk jaar bepaalt uw energieleverancier een nieuw termijnbedrag voor het komende jaar. Uw leverancier probeert de hoogte hiervan zo goed mogelijk in te schatten. Hij kijkt daarvoor naar de stroom die u hebt verbruikt. En naar wat u zelf opwekt. Zo zorgt uw leverancier ervoor dat u bij de jaarafrekening of eindafrekening zo weinig mogelijk hoeft bij te betalen of terugkrijgt.

Op uw energierekening staat altijd het nieuwe termijnbedrag voor het komende jaar. Is er bij uw nieuwe termijnbedrag niet gekeken naar de stroom die u zelf opwekt? Of vindt u het te hoog? U kunt het termijnbedrag laten veranderen.

Extra kosten voor terugleveren

Brengt uw energieleverancier extra kosten in rekening voor het terugleveren van elektriciteit? De wet verbiedt dit niet. Uw leverancier mag dit dus doen.

Energieleveranciers moeten geld betalen voor elektriciteit die u teruglevert. Leveranciers mogen deze kosten bij hun klanten in rekening brengen. De meeste leveranciers verdelen deze kosten over alle klanten. Dat doen ze via het vastrecht of in het elektriciteitstarief. Uw leverancier kiest ervoor om alleen klanten met zonnepanelen te laten betalen voor teruglevering.

Wij vinden het belangrijk dat uw energieleverancier u hierover duidelijk informeert. Zo kunt u bewust kiezen of u blijft of een contract aangaat met een andere leverancier. Vindt u de informatie van uw leverancier niet duidelijk? Neem dan contact op met uw leverancier. En meld het bij ons.

Klacht over salderen

Uw leverancier moet salderen op uw energierekening. Daarop staat:

 • hoeveel energie u hebt verbruikt
 • hoeveel energie u hebt teruggeleverd
 • hoeveel energie u hebt gesaldeerd
 • welke terugleververgoeding u hebt gekregen

Dit moet op 1 rekening staan. Klopt uw energierekening niet? Brengt uw leverancier bijvoorbeeld eerst uw verbruik in rekening? En krijgt u later een nota waarop hij uw teruglevering verrekent? Neem contact op met uw energieleverancier en leg het probleem voor.

Wil uw energieleverancier het probleem met uw energierekening niet oplossen? Dien een bezwaar in. Kijk in de algemene voorwaarden van de energieleverancier. Hierin staat hoe u een bezwaar kunt indienen. En hoe snel u dat moet doen. Schrijf dan een brief of e-mail aan uw energieleverancier.

Saldeert uw energieleverancier niet jaarlijks? Spreek dan uw energieleverancier hier op aan. Vraag om te salderen op de jaarafrekening. Gebruik hiervoor de uitspraken over salderen door de Geschillencommissie. En gebruik onze voorbeeldbrief.

Als u er samen niet uit komt

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. Wij zijn een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook