Ik heb iets gekocht, maar het is kapot

Hoelang heb ik garantie en welke rechten heb ik dan?

Als u iets koopt, geeft de verkoper of de fabrikant u soms garantie. Daarmee belooft de verkoper of fabrikant dat het product een bepaalde tijd goed werkt. De voorwaarden van zijn garantie kiest hij zelf. Maar ook als u geen garantie (meer) hebt, moet de verkoper er volgens de wet voor zorgen dat uw product een bepaalde tijd meegaat.

Welke garantie geeft de verkoper of fabrikant?

In de garantievoorwaarden staat waar u recht op hebt

De verkoper of fabrikant mag zelf zijn garantievoorwaarden kiezen. Bijvoorbeeld over hoelang hij u garantie geeft. En waar u volgens zijn garantie recht op hebt als het product kapot gaat. Vaak zal de verkoper of de fabrikant tijdens de garantieperiode het product repareren of u een nieuw product geven.

Hebt u verkopers- of fabrieksgarantie en gaat uw product kapot? Lees in de garantievoorwaarden waar u recht op hebt. De garantievoorwaarden staan vaak in de algemene voorwaarden, of op de kassabon. Soms krijgt u ook een garantiebewijs, maar dat is niet verplicht.

Extra garantie naast uw wettelijke garantie

Verkopersgarantie of fabrieksgarantie krijgt of koopt u soms bij de aankoop van een product. Een verkoper of fabrikant is niet verplicht om verkopers- of fabrieksgarantie te geven. Deze garantie is namelijk iets extra's.

Volgens de wet moet de verkoper altijd al uw product gratis repareren of vervangen als het niet goed is. Die verplichting noemen mensen soms 'wettelijke garantie'. De verkoper is verplicht ervoor te zorgen dat u het product normaal kan gebruiken. Het product moet zo lang moet meegaan als u ervan mag verwachten. Ook zonder garantie van de verkoper of fabrikant hebt u daar recht op.

Tip!

Hebt u geen garantie van de verkoper of fabrikant (meer)? Bekijk dan of u nog wel wettelijke garantie hebt.

Is er een wettelijke garantietermijn?

Veel consumenten denken dat zij volgens de wet standaard recht hebben op 2 jaar garantie. Dit komt uit Europese regels. Maar in Nederland hebben we geen wettelijke garantietermijn van 2 jaar. In plaats daarvan staat in de Nederlandse wet dat een product zo lang moet meegaan als u ervan mag verwachten. Van veel producten mag u verwachten dat ze langer meegaan dan 2 jaar. Daarom hebt u bij deze producten ook na 2 jaar nog wettelijke garantie.

Bij verkopers- en fabrieksgarantie kiest de verkoper of fabrikant zelf de voorwaarden. En dus ook hoe lang die garantie geeft.

Is het verstandig om garantie bij te kopen?

Soms kunt u garantie kopen bij een product. Dat heeft alleen zin als u daardoor meer rechten krijgt dan u al hebt volgens de wettelijke garantie.

Lees de voorwaarden

De verkoper bepaalt de voorwaarden van zijn verkopersgarantie. Lees de voorwaarden dus eerst. Dan kunt u zien wat voor rechten de garantie u geeft. Biedt de verkopersgarantie u meer dan de rechten die u al hebt volgens de wet? Bijvoorbeeld omdat de verkoper ook betaalt voor reparatie als het product door uw eigen schuld kapot gaat? Of staat de verkoper er extra lang voor in dat het product goed werkt? Dan kan garantie bijkopen handig zijn. Maar vaak geeft bijgekochte garantie niet meer rechten dan u volgens de wet al hebt.

Voorbeeld

U koopt een product waarvan u mag verwachten dat het 3 jaar meegaat. Het product gaat na 4 jaar kapot en is niet meer te repareren. Hebt u geen garantie bijgekocht? Dan hebt u wettelijk recht op een goed product. Voor de periode dat het product normaal gesproken mee hoort te gaan. In dit voorbeeld 3 jaar. Nu 4 jaar hebt u dus geen wettelijke garantie meer. Hebt u garantie bijgekocht voor bijvoorbeeld 5 jaar? En belooft die garantie gratis vervanging als uw product kapot gaat? Dan hebt u volgens de verkopersgarantie nog wel recht op een nieuw product.

Wat kan ik doen als mijn product kapot gaat tijdens de garantieperiode?

Gaat uw product kapot en hebt u verkopersgarantie of fabrieksgarantie? Ga dan altijd eerst naar de verkoper terug. Die is verantwoordelijk. De reden is dat u het product bij de verkoper gekocht hebt. Daarom moet hij ervoor zorgen dat het probleem wordt opgelost.

Hebt u verkopersgarantie?

Dan moet de verkoper het probleem zelf oplossen. Meestal zal hij het product dan repareren of u een nieuw product geven. Wil de verkoper het probleem niet oplossen? Stuur hem dan een brief of e-mail waarin u hier nogmaals om vraagt. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Lost de verkoper het probleem daarna nog niet op? Dan kunt u de koopovereenkomst beëindigen (ontbinden) en uw geld terugvragen.

Hebt u fabrieksgarantie?

Ga toch eerst naar de verkoper met uw klacht. Dan zal de verkoper het product meestal naar de fabrikant opsturen. Of hij vraagt de fabrikant om contact met u op te nemen. De fabrikant moet het product dan repareren of u een nieuw product geven.

De fabrikant kan wel speciale voorwaarden stellen aan de garantie. Bijvoorbeeld dat u bij een reparatie het arbeidsloon zelf betaalt. Dat mag. U kunt dan proberen om deze kosten door de verkoper te laten betalen. Want volgens de wet is de verkoper verplicht u een goed product te geven.

Lost de fabrikant het probleem niet op? Ga dan weer terug naar de verkoper. Vraag hem om het product alsnog te repareren of om u een nieuw product te geven. Hij blijft verantwoordelijk voor het verkochte product. Wil hij dat niet doen? Stuur hem dan een brief of e-mail waarin u hier nogmaals om vraagt. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Lost de verkoper het probleem daarna nog niet op? Dan kunt u de koopovereenkomst beëindigen (ontbinden) en uw geld terugvragen.

Let op

U kunt alleen uw geld terugvragen als u de klacht al eerder bij de verkoper hebt gemeld. Ga daarom altijd eerst naar de verkoper, voordat u naar de fabrikant gaat. En doe dat binnen 2 maanden nadat het product kapot is gegaan. Meldt u de klacht te laat of geeft u de verkoper geen kans om het probleem op te lossen? Dan kunt u de koopovereenkomst niet beëindigen.

Hebt u geen garantie (meer)? Of geeft de garantie geen goede oplossing?

Ga dan ook terug naar de verkoper. Misschien hebt u er nog wettelijk recht op dat hij het probleem voor u oplost. Bekijk wat voor uw situatie geldt:

Is garantie overdraagbaar?

Garantie van de verkoper of fabriek

Of u de verkopersgarantie of fabrieksgarantie aan iemand anders kan doorgeven hangt af van de garantievoorwaarden. De verkoper of fabrikant mag namelijk zelf de voorwaarden van zijn garantie kiezen. Want het is iets extra’s, naast het wettelijke recht op een goed product. Hij kan dus in zijn garantievoorwaarden zetten dat alleen de eerste koper garantie krijgt.

Wettelijke recht op een goed product

Het wettelijke recht op een goed product gaat wel vanzelf mee naar een nieuwe eigenaar. De verkoper mag niet tegen een nieuwe eigenaar zeggen dat het recht op een goed product niet meer geldt doordat het is doorverkocht. Want de rechten gaan mee met het product. Wel mag de verkoper vragen om bewijs dat het product bij hem is gekocht. Dit kan de nieuwe eigenaar bijvoorbeeld doen met de kassabon van de eerste koper.