Ik heb iets gekocht, maar het is kapot

Hoelang heb ik garantie en welke rechten heb ik dan?

Als u iets koopt, geeft de verkoper of de fabrikant u soms garantie. Daarmee belooft de verkoper of fabrikant een bepaalde kwaliteit van dat product. De voorwaarden van zijn garantie kiest hij zelf. Maar ook als u geen garantie (meer) hebt, moet de verkoper er volgens de wet voor zorgen dat uw product een bepaalde tijd meegaat.

Welke garantie geeft de verkoper of fabrikant?

De garantie die u soms bij de aankoop van een product krijgt, noemen we verkopersgarantie of fabrieksgarantie. Met garantie belooft de verkoper of fabrikant dat het product een bepaalde tijd goed werkt. De verkoper of fabrikant mag zelf de voorwaarden van zijn verkopers- of fabrieksgarantie kiezen. Bijvoorbeeld hoelang hij garantie geeft. En waar u volgens de garantie recht op hebt als het product kapot gaat. Lees de garantievoorwaarden daarom goed door. De garantievoorwaarden staan vaak in de algemene voorwaarden, of op de kassabon. Soms krijgt u ook een garantiebewijs, maar dat is niet verplicht.

Een verkoper of fabrikant is ook niet verplicht om verkopers- of fabrieksgarantie te geven. Deze garantie is namelijk iets extra's. U hebt namelijk al wettelijk recht op een goed product. De verkoper is dus volgens de wet al verplicht ervoor te zorgen dat u het product normaal kan gebruiken. Daarvoor hebt u geen extra garantie van de verkoper of fabrikant nodig.

Let op!

Ook als u geen garantie van de verkoper of fabrikant (meer) hebt, hebt u wettelijk recht op een goed product.

Hebt u verkopers- of fabrieksgarantie en gaat uw product kapot? Lees in de garantievoorwaarden waar u recht op heeft. Vaak zal de verkoper of de fabrikant tijdens de garantieperiode het product repareren of u een nieuw product geven.

Welke wettelijke rechten heb ik?

In de wet staat dat u recht hebt op een goed product. Dit betekent dat het product biedt wat u ervan mag verwachten. U moet het product een bepaalde tijd normaal kunnen gebruiken. De verkoper is volgens de wet verplicht daarvoor te zorgen. Daarom noemen mensen dit recht op een goed product soms 'wettelijke garantie'. Deze 'wettelijke garantie' staat los van de garantie die de verkoper of fabrikant bij een product kan geven of verkopen. Dat is iets extra's. Want ook zonder die verkopers- of fabrieksgarantie hebt u dus al recht op een goed product. Gaat een product snel kapot, dan is het geen goed product. Dit wordt ook wel ‘een ondeugdelijk product’ genoemd. Dan hebt u volgens de wet meestal recht op een gratis reparatie of een nieuw product.

Hoe lang hebt u volgens de wet recht op een goed product? Dat hangt ervan af van wat u mag verwachten van het product. Hoelang gaat het product normaal gesproken mee? En wat voor informatie gaf de verkoper daarover? Een scooter gaat bijvoorbeeld langer mee dan een paar kinderschoenen. En van een dure televisie mag u verwachten dat die gaat langer mee gaat dan een goedkope. Gaat uw scooter na 3 jaar kapot, terwijl de verkoper had gezegd dat hij minstens 5 jaar mee zou moeten gaan? En is dat niet uw schuld? Dan hebt u er wettelijk recht op dat de verkoper het probleem oplost.

Is er een wettelijke garantietermijn?

Veel consumenten denken dat zij standaard recht hebben op 2 jaar 'wettelijke garantie'. In de Europese regels staat inderdaad een wettelijke termijn van 2 jaar. Maar in Nederland hebben we geen wettelijke garantietermijn. In plaats daarvan staat in de wet dat een product zo lang moet meegaan als u ervan mag verwachten. Van veel producten mag u verwachten dat ze langer meegaan dan 2 jaar. Daarom hebt u bij deze producten ook na 2 jaar nog recht op een gratis reparatie of een nieuw product.

Dit gaat om uw wettelijke recht op een goed product en staat dus los van de garantie die de verkoper of fabrikant u geeft. Bij verkopers- en fabrieksgarantie kiest de verkoper of fabrikant zelf de voorwaarden. En dus ook hoe lang die garantie geeft.

Met welke voorwaarden moet ik rekening houden?

Wilt u gebruikmaken van uw wettelijk recht op een goed product? Dan kan dat alleen als het product niet goed is én u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt het product op een normale manier gebruikt.
  • Het product is niet kapot gegaan of beschadigd geraakt door normale slijtage.
  • U hebt het product goed onderhouden.
  • U hebt het product niet zelf kapot gemaakt of beschadigd.

Denkt de verkoper dat u het product zelf kapot hebt gemaakt? Dan gelden de volgende regels:

  • Is het product binnen 6 maanden na aankoop kapot gegaan? Dan moet de verkoper bewijzen dat dit uw schuld was.
  • Gaat het product na 6 maanden of langer kapot? Dan moet u zelf bewijzen dat dit niet uw schuld was. Maar dat hoeft u alleen te doen als de verkoper zegt dat dit wél uw schuld was en als hij daar goede argumenten voor heeft.

Voor verkopersgarantie of fabrieksgarantie gelden soms gunstigere voorwaarden. Soms hoeft u dan niet zelf te bewijzen dat u het product niet zelf kapot hebt gemaakt. Daarom kan het handig zijn om gebruik te maken van die garantie. Hebt u die garantie niet of is de garantieperiode voorbij? Dan kunt u altijd terugvallen op uw wettelijke rechten.

Is het verstandig om garantie bij te kopen?

Soms kunt u garantie kopen bij een product. De verkoper bepaalt de voorwaarden van die garantie. Soms kunnen die voorwaarden u meer bieden dan de rechten die u hebt volgens de wet. Bijvoorbeeld als de verkoper ook betaalt voor reparatie als het product door uw eigen schuld kapot gaat. Of als de verkoper extra lang instaat voor een goed product. Maar soms geeft bijgekochte garantie niet meer rechten dan u op basis van de wet al hebt.

Voorbeeld

U koopt een product dat normaal gesproken 3 jaar meegaat. Het product gaat na 4 jaar kapot en is niet meer te repareren. Hebt u garantie bijgekocht voor bijvoorbeeld 5 jaar? Dan hebt u recht op een nieuw product. Hebt u geen garantie bijgekocht? Dan geldt uw wettelijke recht op een goed product. Voor de periode die dat product normaal gesproken mee hoort te gaan. Na 4 jaar kan deze verkoper dus zeggen dat hij u niet gratis een nieuw product geeft. Want het was te verwachten dat het product na 3 jaar niet meer goed zou zijn.

Lees de voorwaarden

Soms is het dus slim om garantie bij te kopen. Maar vaak is dat niet nodig, omdat u al genoeg wettelijke rechten hebt. En soms biedt de bijgekochte garantie zelfs minder voordelen dan de wet. Lees daarom eerst de voorwaarden voordat u garantie bijkoopt. Dan kunt u zien wat u wel en niet krijgt. En of dat de extra kosten waard is.

Wat kan ik doen als mijn product kapot gaat tijdens de garantieperiode?

Gaat uw product kapot en hebt u verkopersgarantie of fabrieksgarantie? Ga dan altijd eerst naar de verkoper terug. Die is verantwoordelijk. De reden is dat u het product bij de verkoper gekocht hebt. Daarom moet hij ervoor zorgen dat het probleem wordt opgelost.

Hebt u verkopersgarantie?

Dan moet de verkoper het probleem zelf oplossen. Meestal zal hij het product dan repareren of u een nieuw product geven. Wil de verkoper het probleem niet oplossen? Stuur hem dan een brief of e-mail waarin u hier nogmaals om vraagt. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Lost de verkoper het probleem daarna nog niet op? Dan kunt u de koopovereenkomst beëindigen (ontbinden) en uw geld terugvragen.

Hebt u fabrieksgarantie?

Ga toch eerst naar de verkoper met uw klacht. Dan zal de verkoper het product meestal naar de fabrikant opsturen. Of hij vraagt de fabrikant om contact met u op te nemen. De fabrikant moet het product dan repareren of u een nieuw product geven.

De fabrikant kan wel speciale voorwaarden stellen aan de garantie. Bijvoorbeeld dat u bij een reparatie het arbeidsloon zelf betaalt. Dat mag. U kunt dan proberen om deze kosten door de verkoper te laten betalen. Want volgens de wet is de verkoper verplicht u een goed product te geven.

Lost de fabrikant het probleem niet op? Ga dan weer terug naar de verkoper. Vraag hem om het product alsnog te repareren of om u een nieuw product te geven. Hij blijft verantwoordelijk voor het verkochte product. Wil hij dat niet doen? Stuur hem dan een brief of e-mail waarin u hier nogmaals om vraagt. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Lost de verkoper het probleem daarna nog niet op? Dan kunt u de koopovereenkomst beëindigen (ontbinden) en uw geld terugvragen.

Let op

U kunt alleen uw geld terugvragen als u de klacht al eerder bij de verkoper hebt gemeld. Ga daarom altijd eerst naar de verkoper, voordat u naar de fabrikant gaat. En doe dat binnen 2 maanden nadat het product kapot is gegaan. Meldt u de klacht te laat of geeft u de verkoper geen kans om het probleem op te lossen? Dan kunt u de koopovereenkomst niet beëindigen.

Hebt u geen garantie (meer)? Of geeft de garantie geen goede oplossing?

Ga dan ook terug naar de verkoper. U hebt er dan mogelijk nog wettelijk recht op dat hij het probleem voor u oplost. Bekijk wat voor uw situatie geldt:

Kan ik deze rechten doorgeven?

Wettelijke recht op een goed product

Verkoopt u het product aan iemand anders? Of geeft u het weg? Dan blijft het wettelijke recht op een goed product gelden. Dat recht gaat vanzelf mee naar de nieuwe eigenaar. De verkoper mag niet tegen een nieuwe eigenaar zeggen dat het recht op een goed product niet meer geldt. Want de rechten gaan mee met het product. Wel mag de verkoper vragen om bewijs dat het product bij hem is gekocht. Dit kan de nieuwe eigenaar bijvoorbeeld doen met de kassabon van de eerste koper.

Garantie van de verkoper of fabriek

Of u de verkopersgarantie of fabrieksgarantie aan iemand anders kan doorgeven hangt af van de garantievoorwaarden. De verkoper of fabrikant mag namelijk zelf de voorwaarden van zijn garantie kiezen. Want het is iets extra’s, naast het wettelijke recht op een goed product. Hij kan dus in zijn garantievoorwaarden zetten dat alleen de eerste koper garantie krijgt.