Ik heb iets gekocht, maar het is kapot

Hoelang heb ik garantie en welke rechten heb ik dan?

Als u iets koopt, geeft de verkoper of de fabrikant u soms garantie. Die garantie geldt voor een bepaalde periode. Gaat het product in die periode kapot, dan krijgt u vaak een gratis reparatie of een nieuw product. Maar ook als u geen garantie (meer) hebt, hebt u verschillende rechten.

Welke garantie geeft de verkoper of fabrikant? 

De garantie die u bij de aankoop van een product krijgt, noemen we verkopersgarantie of fabrieksgarantie. Hoelang die garantie duurt, staat in de garantievoorwaarden. Daarin staat ook waar u recht op hebt als het product kapot gaat. Lees de garantievoorwaarden daarom goed door. De garantievoorwaarden staan vaak in de algemene voorwaarden, of op de kassabon. Soms krijgt u ook een garantiebewijs, maar dat is niet verplicht.

Hebt u garantie en gaat uw product kapot? Dan zal de verkoper of de fabrikant het product meestal repareren of u een nieuw product geven. Voorwaarde is wel dat u het product niet zelf kapot hebt gemaakt. Stelt de verkoper of de fabrikant dat u dat wel hebt gedaan? Dan moet hij dit bewijzen.

Welke wettelijke rechten heb ik?

De verkopers- of fabrieksgarantie is een aanvulling op uw wettelijke rechten. In de wet staat dat u recht hebt op een goed product. Gaat een product al snel kapot, dan is het niet goed. Dit wordt ook wel ‘ondeugdelijk’ genoemd. In dat geval hebt u vaak recht op een gratis reparatie of een nieuw product. Ook als u geen garantie hebt of als de garantieperiode voorbij is.

Hoe lang hebt u recht op een goed product? Dat hangt ervan af hoelang het product normaal gesproken meegaat. Een scooter gaat bijvoorbeeld langer mee dan een paar kinderschoenen. En een dure televisie gaat langer mee dan een goedkope. Gaat uw scooter na 3 jaar kapot, terwijl de verkoper had gezegd dat hij minstens 5 jaar mee zou moeten gaan? En is dat niet uw schuld? Dan hebt u er wettelijk recht op dat de verkoper het probleem oplost.

Is er een wettelijke garantietermijn?

Veel consumenten denken dat zij standaard recht hebben op 2 jaar 'wettelijke garantie'. In de Europese regels staat inderdaad een wettelijke termijn van 2 jaar. Maar in Nederland spreken we niet van wettelijke garantie. In plaats daarvan staat in de wet dat een product moet bieden wat u ervan mag verwachten. Van veel producten mag u verwachten dat ze langer meegaan dan 2 jaar. Daarom hebt u bij deze producten ook na 2 jaar nog recht op een gratis reparatie of een nieuw product.

Met welke voorwaarden moet ik rekening houden?

Wilt u gebruikmaken van uw wettelijk recht op een goed product? Dan kan dat alleen als het product niet goed is én u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt het product op een normale manier gebruikt.
  • Het product is niet kapot gegaan of beschadigd geraakt door normale slijtage.
  • U hebt het product goed onderhouden.
  • U hebt het product niet zelf kapot gemaakt of beschadigd.

Denkt de verkoper dat u het product zelf kapot hebt gemaakt? Dan gelden de volgende regels:

  • Is het product binnen 6 maanden na aankoop kapot gegaan? Dan moet de verkoper bewijzen dat dit uw schuld was.
  • Gaat het product na 6 maanden of langer kapot? Dan moet u zelf bewijzen dat dit niet uw schuld was. Maar dat hoeft u alleen te doen als de verkoper zegt dat dit wél uw schuld was en als hij daar goede argumenten voor heeft.

Voor verkopersgarantie en fabrieksgarantie gelden soms gunstigere voorwaarden. Bovendien hoeft u dan nooit zelf te bewijzen dat u het product niet zelf kapot hebt gemaakt. Daarom kan het soms handiger zijn om gebruik te maken van die garantie. Hebt u die garantie niet of is de garantieperiode voorbij? Dan kunt u altijd terugvallen op uw wettelijke rechten.

Is het verstandig om garantie bij te kopen?

Soms kunt u extra garantie kopen bij een product. Dat kan 2 voordelen hebben. Ten eerste hoeft u niet aan te tonen hoe het product kapot is gegaan. Stelt de verkoper dat u het product zelf kapot hebt gemaakt? Dan moet hij dat bewijzen. Ten tweede biedt de extra garantie u soms meer dan de rechten die u hebt volgens de wet.

Voorbeeld

U koopt een product dat normaal gesproken 3 jaar meegaat. Het product gaat na 4 jaar kapot en is niet meer te repareren. Hebt u garantie bijgekocht voor bijvoorbeeld 5 jaar? Dan hebt u recht op een nieuw product. Hebt u geen garantie bijgekocht? Dan kan de verkoper na 4 jaar zeggen dat hij u niet gratis een nieuw product wil geven. Want het was te verwachten dat het product na 3 jaar niet meer goed zou zijn.

Lees de voorwaarden

Soms is het dus voordeliger om garantie bij te kopen. Maar vaak is dat niet nodig, omdat u al genoeg wettelijke rechten hebt. En soms biedt de bijgekochte garantie minder voordelen dan de wet. Lees daarom eerst de voorwaarden voordat u garantie bijkoopt. Dan kunt u zien wat u wel en niet krijgt. En of dat de extra kosten waard is.

Wat kan ik doen als mijn product kapot gaat tijdens de garantieperiode?

Gaat uw product kapot en hebt u verkopersgarantie of fabrieksgarantie? Ga dan altijd naar de verkoper terug. Dit geldt ook als u alleen fabrieksgarantie hebt. De reden is dat u het product bij de verkoper gekocht hebt. Daarom moet hij ervoor zorgen dat het probleem wordt opgelost.

Hebt u verkopersgarantie?

Dan moet de verkoper het probleem zelf oplossen. Meestal zal hij het product dan repareren of u een nieuw product geven. Wil de verkoper het probleem niet oplossen? Stuur hem dan een brief of e-mail waarin u hier nogmaals om vraagt. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Lost de verkoper het probleem daarna nog niet op? Dan kunt u de koopovereenkomst beëindigen (ontbinden) en uw geld terugvragen.

Hebt u fabrieksgarantie?

Dan zal de verkoper het product meestal naar de fabrikant opsturen. Of hij vraagt de fabrikant om contact met u op te nemen. De fabrikant moet het product dan repareren of u een nieuw product geven.

De fabrikant kan wel speciale voorwaarden stellen aan de garantie. Bijvoorbeeld dat u bij een reparatie het arbeidsloon zelf betaalt. Dat mag. U kunt dan proberen om deze kosten door de verkoper te laten betalen. Want volgens de wet hebt u recht op een gratis reparatie.

Lost de fabrikant het probleem niet op? Ga dan weer terug naar de verkoper. Vraag hem om het product alsnog te repareren of om u een nieuw product te geven. Wil hij dat niet doen? Stuur hem dan een brief of e-mail waarin u hier nogmaals om vraagt. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Lost de verkoper het probleem daarna nog niet op? Dan kunt u de koopovereenkomst beëindigen (ontbinden) en uw geld terugvragen. 

Let op

U kunt alleen uw geld terugvragen als u de klacht al eerder bij de verkoper hebt gemeld. Ga daarom altijd eerst naar de verkoper, voordat u naar de fabrikant gaat. En doe dat binnen 2 maanden nadat het product kapot is gegaan. Meldt u de klacht te laat of geeft u de verkoper geen kans om het probleem op te lossen? Dan kunt u de koopovereenkomst niet beëindigen.

Hebt u geen garantie (meer)?

Ga dan ook terug naar de verkoper. U hebt er dan mogelijk nog wettelijk recht op dat hij het probleem voor u oplost. Bekijk wat voor uw situatie geldt: