Ik wil iets opzeggen, stoppen of annuleren

Een koopovereenkomst beëindigen

Hebt u een product gekocht, maar is het niet goed? Of valt het tegen omdat u er verkeerde informatie over hebt gekregen? Dan kunt u het product soms teruggeven en uw geld terugvragen. Daarvoor moet u de koopovereenkomst beëindigen. Of dat kan, hangt af van de situatie.

Ik heb het product gekocht via internet, aan de telefoon, op straat of aan de deur

Hebt u het product via internet gekocht? Of aan de telefoon, op straat of aan de deur? Dan hebt u meestal een bedenktijd van 14 dagen. Besluit u in die periode dat u het product toch niet wilt hebben? Dan kunt u het terugsturen. Op die manier beëindigt u de koopovereenkomst. Dit noemen we ‘ontbinden’. De verkoper moet dan uw geld teruggeven.

Hebt u het in de winkel gekocht? Dan is ruilen geen recht. De verkoper mag kiezen of u het mag terugbrengen. Behalve als het product niet goed is. Dan moet hij u wel helpen.

Wilt u iets terugsturen omdat het niet goed werkt of kapot is? Dan mag dat ook ná de bedenktijd. Zie hiervoor ‘Ik heb een product gekocht dat niet goed is’.

Ik heb een product gekocht dat niet goed is

Is uw product anders dan verwacht of ging het snel kapot? Terwijl u het normaal hebt gebruikt? Dan is het een 'ondeugdelijk product' en hebt u ‘wettelijke garantie’. De verkoper moet u een nieuw product geven of het repareren.

Lost de verkoper het probleem niet op? Dan kunt u de koopovereenkomst soms beëindigen. Dit wordt ‘ontbinden’ genoemd. U moet het product dan teruggeven en u krijgt uw geld terug.

Wanneer kan ik de koopovereenkomst ontbinden?

U kunt een koopovereenkomst alleen ontbinden als er sprake is van een ondeugdelijk product en:

  • als u de verkoper de tijd hebt gegeven om het product te repareren of u een nieuw product te geven. En als het probleem daarna niet is opgelost.
  • als de verkoper het product niet kan of wil repareren binnen een bepaalde tijd. Of als hij geen nieuw product wil of kan geven binnen een bepaalde tijd.
  • als de verkoper u vraagt om bij te betalen voor een reparatie of een nieuw product. En u dat niet wilt.
  • als u het product een paar keer hebt laten repareren en het werkt nog steeds niet goed.
  • als het product een grote fout heeft en de verkoper het probleem niet oplost.

Hoe ontbind ik de koopovereenkomst?

Om de koopovereenkomst te ontbinden stuurt u een brief naar de verkoper. Daarin schrijft u dat u de overeenkomst wilt ontbinden en waarom. Gebruik een van onze voorbeeldbrieven:

Wat gebeurt er als ik de koopovereenkomst ontbind?

Als u de koopovereenkomst ontbindt, moet u het product teruggeven. En de verkoper moet uw geld terugbetalen. Soms krijgt u niet het hele bedrag terug. Bijvoorbeeld als u het product een hele tijd wel goed kon gebruiken. Dan kan het redelijk zijn dat de verkoper daarvoor een bedrag rekent. Dat noemen ze een afschrijving of gebruiksvergoeding.

Soms wil een verkoper een tegoedbon geven, en geen geld. Wilt u dat niet, dan kunt u zeggen dat u uw geld terug wilt. Want daar hebt u recht op.

Gaat het maar om een klein foutje?

Gaat het maar om een klein foutje? Dan kunt u de overeenkomst niet ontbinden. Maar u hebt wel recht op een passend deel van uw geld terug. Dat noemen we ook wel prijsvermindering of korting. U houdt het product.

Let op

Hebt u spijt van uw aankoop, omdat u het product toch niet mooi vindt? Maar is het niet kapot of anders dan afgesproken? Dan kunt u de koopovereenkomst niet ontbinden. Lees meer informatie op deze pagina: Ik heb spijt van mijn aankoop. Wat kan ik doen?

Ik heb een product besteld, maar het is niet geleverd

Hebt u een product besteld bij een winkel? Bijvoorbeeld een koelkast, een bank of een boek? Dan spreekt u meestal een levertijd af. Is het product aan het eind van die levertijd niet geleverd? Dan kunt u de overeenkomst beëindigen (ontbinden) en uw geld terugvragen. Vaak moet u de verkoper wel eerst de kans geven om het product alsnog te leveren.

Ik heb onjuiste informatie ontvangen over het product

Als u iets koopt, moet de verkoper u goede informatie geven over het product. Hebt u verkeerde of te weinig informatie ontvangen? En had u het product niet gekocht als u wel de juiste informatie had gehad? Dan kan er sprake zijn van misleiding. In dat geval mag u de koopovereenkomst beëindigen. U moet het product dan teruggeven en u krijgt uw geld terug.

Voorbeeld

U koopt een auto om hiermee met uw caravan op vakantie te gaan. De auto is goed, maar kan geen caravan trekken. De verkoper heeft dit niet aan u verteld, terwijl hij wist dat dit belangrijk voor u was. Als u dit geweten had, had u de auto niet gekocht.

Het kan zijn dat de verkoper zelf geen goede informatie van de fabrikant heeft gekregen. En dat hij u daarom verkeerde informatie geeft. Maar ook dan is de verkoper hier verantwoordelijk voor. En kunt u hem hier dus op aanspreken. Lees meer over dit onderwerp:

Let op

Wilde u het product voor een bijzonder doel gebruiken? Maar hebt u dat niet tegen de verkoper gezegd? Dan hebt u hem niet de kans gegeven om u de juiste informatie aan u te geven. Daarom is dan geen sprake van misleiding.

Hoe beëindig ik de koopovereenkomst?

Heeft de verkoper u verkeerde of te weinig informatie gegeven? Bespreek dit dan eerst met hem en probeer samen een oplossing te vinden. Komt u er niet uit en wilt u de koop ongedaan maken? Stuur dan een brief of e-mail naar de verkoper. Schrijf daarin dat u de koopovereenkomst vernietigt vanwege misleiding. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Ook kunt u het probleem melden bij ConsuWijzer. Kijk voor meer informatie hierover op deze pagina:

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.