Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring, opgesteld op 5 januari 2017, geactualiseerd op 22 december 2017.

Deze verklaring geldt voor de website: www.consuwijzer.nl

De informatie op onze website moet voor iedereen goed toegankelijk zijn. Want iedereen in Nederland heeft recht op informatie over zijn rechten als consument. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen beperkingen, en voor mensen die onze site bezoeken met bv een smartphone. Daarom willen we de informatie zo aanbieden dat iedereen deze eenvoudig kan lezen en gebruiken.

Bij het ontwerp en beheer van onze website houden we daarom rekening met de webrichtlijnen van de overheid. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), de eigenaar van ConsuWijzer.nl, wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Dat maakt deze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren

Hieronder leest u wat wij doen om consuwijzer.nl zo toegankelijk mogelijk te houden.

  • Onze webredacteuren hebben een training over toegankelijkheid en webrichtlijnen gevolgd.
  • Onze redactie controleert vóór publicatie content op toegankelijkheid.
  • Wij laten onze website automatisch toetsen door het programma “Site Improve”. We bekijken wekelijks de resultaten en passen gevonden fouten meteen aan, voor zover dat technisch mogelijk is.
  • Wij vragen externe partijen die hulpmiddelen en/of video’s voor onze website maken om toegankelijke producten op te leveren. Deze eis nemen wij op in de opdrachtverlening.

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden over de toegankelijkheid van onze website? Laat dit ons dan weten door middel van het contactformulier. Zo helpt u mee aan het verder verbeteren van onze website. Wij gaan uw melding onderzoeken en informeren u over een oplossing.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.