Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring, opgesteld op 5 januari 2017.

Deze verklaring geldt voor de website: www.consuwijzer.nl

De informatie op onze website moet voor iedereen goed toegankelijk zijn. Want iedereen in Nederland heeft recht op informatie over zijn rechten als consument. Dat geldt natuurlijk ook voor blinden, slechtzienden en voor mensen met andere beperkingen. Maar ook voor mensen die onze site bezoeken met bv een smartphone. En voor alle besturingssystemen. Daarom willen we de informatie zo aanbieden dat iedereen deze eenvoudig kan lezen en gebruiken.

Bij het ontwerp en beheer van onze website houden we daarom rekening met de webrichtlijnen van de overheid. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), de eigenaar van ConsuWijzer.nl, wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Dat maakt deze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Onderdelen die (nog) niet aan de webrichtlijnen voldoen en ons verbeterplan

Hulpmiddelen

Op ConsuWijzer.nl staan enkele handige hulpmiddelen zoals de Online Shopscan. Deze voldoen nog niet volledig aan de webrichtlijnen. Bijvoorbeeld omdat de opmaakcode en de teksten niet goed van elkaar gescheiden zijn. En omdat er afbeeldingen in voorkomen die tekst bevatten. We zijn bezig deze tools te herzien en verwachten deze begin 2017 verbeterd te hebben.

Pdf-bestanden

Op https://www.consuwijzer.nl/downloads staan handige informatiesheets die u makkelijk kunt uitprinten. Deze informatie is opgevoerd in pdf-format. De pdf-bestanden voldoen nog niet allemaal aan alle regels die de webrichtlijnen 2.0 daaraan stellen. Bijvoorbeeld ontbreekt de codelaag die de voorleesvolgorde bepaalt. Een deel van deze bestanden is eind 2016 al vervangen door verbeterde versies. Enkele bestanden worden nog in orde gemaakt door een gespecialiseerd bureau. Wij streven ernaar deze voor het einde van januari 2017 aan te passen.

EnergieWijzer

In de EnergieWijzer voldoen enkele hyperlinks nog niet aan de eisen van de webrichtlijnen. We hebben inmiddels aanpassingen gedaan in het systeem, maar moeten de links zelf nog handmatig aanpassen. Dit gebeurt in januari 2017.

Keurmerken

Op ConsuWijzer vindt u informatie over keurmerken. De overzichtspagina, waar u kunt zoeken naar keurmerken, voldoet niet helemaal aan de eisen van de webrichtlijnen.

Het gaat om:

  • succescriterium 1.3.1 - info en relaties: in het zoekscherm zijn bepaalde elementen die bij elkaar horen niet goed gegroepeerd in de code.
  • succescriterium 3.3.2 - labels en instructies: bij de invulvelden in het zoekscherm ontbreekt de instructie

ConsuWijzer stopt met de keurmerkensite. Eind oktober 2017 zal deze helemaal van ConsuWijzer.nl verdwenen zijn. Daarom hebben we besloten geen aanpassingen meer te doen aan dit onderdeel.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren

Hieronder leest u wat wij al hebben gedaan om consuwijzer.nl zo toegankelijk mogelijk te maken.

  • Training webredacteuren: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid en webrichtlijnen gevolgd.
  • Controle vóór publicatie: onze redactie controleert vóór publicatie content op toegankelijkheid.
  • Automatisch toetsen: wij laten onze website automatisch toetsen door het programma “Site Improve”. We bekijken wekelijks de resultaten en passen gevonden fouten meteen aan, voor zover dat technisch mogelijk is.
  • Vervangen ontoegankelijke PDF’s en tools: content in PDF-formaat en tools laten wij momenteel aanpassen. Kunt u een PDF-document niet goed lezen? Vul dan het contactformulier in zodat wij u de informatie in een andere vorm kunnen toesturen.
  • Instructies voor externe partijen: we vragen externe partijen die hulpmiddelen en/of video’s voor onze website maken om toegankelijke producten op te leveren. Deze eis nemen wij op in de opdrachtverlening.

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden over de toegankelijkheid van onze website? Laat dit ons dan weten door middel van het contactformulier. Zo helpt u mee aan het verder verbeteren van onze website. Wij gaan uw melding onderzoeken en informeren u over een oplossing.

Forward

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer