Telefoonnummers

Bellen naar informatienummers (0900-, 0906-, 0909- of 18-nummers)

Belt u naar een telefoonnummer dat begint met 0900, 0906, 0909 of 18? Dan betaalt u vaak extra kosten. U hoort vooraf hoeveel het gesprek kost.

U betaalt 2 soorten kosten:

  1. De belkosten: dit zijn uw normale belkosten voor het bellen naar vaste telefoonnummers. Deze kosten hangen dus af van uw abonnement. Deze belkosten noemen wij de gebruikelijke belkosten.
  2. De kosten voor de informatie of de dienst: bijvoorbeeld voor een belspel of erotische diensten. Het bedrijf achter het informatienummer bepaalt deze kosten. Hij kan een bedrag per minuut of per gesprek rekenen. Soms is er ook een starttarief.

Informatie vooraf

Belt u met een informatienummer? Dan hoort u een bandje vooraf. U hoort:

  • Wie de aanbieder van het nummer is.
  • Welke dienst of informatie u krijgt.
  • Wat het kost om het nummer te bellen.

U betaalt niets voor het luisteren naar dit bandje.

Klantenservice is gratis

Hebt u een vraag of een klacht over een dienst of een product dat u hebt gekocht? Dan moet u daarvoor meestal bellen naar de klantenservice. Bijvoorbeeld van uw energieleverancier of uw verzekeraar. Het bedrijf mag geen kosten voor de informatie rekenen. U betaalt alleen uw normale belkosten voor het bellen naar vaste nummers.

Pas op voor dure doorverbindnummers

Zoekt u een telefoonnummer op internet? Vaak staat bovenaan de zoekresultaten een nummer van een dure doorverbindservice. Deze dienst verbindt u door, maar blijft daarna een hoog tarief rekenen.

Instanties zoals de Belastingdienst, de Politie en klantenservices van bedrijven zijn via eigen nummers gratis of tegen een goedkoper tarief bereikbaar. Vergelijk daarom de zoekresultaten met elkaar en bel niet zomaar het bovenste zoekresultaat.

Belt u een doorverbindnummer? Dan moet hij u vertellen dat u met een doorverbinddienst belt en hoeveel het kost. Ook dat u deze kosten blijft betalen nadat u bent doorverbonden.

Eerlijk gebruik van het informatienummer

Bedrijven mogen het nummer niet misbruiken om extra geld van u proberen te krijgen.

  • De informatie die u vooraf krijgt klopt en volledig is.
  • Het bedrijf u niet te lang aan de lijn houdt zonder dat u iemand te spreken krijgt. En u de diensten krijgt waarvoor u belt.
  • Het bedrijf niet zomaar de verbinding verbreekt als u een vast tarief per gesprek betaalt.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over een informatienummer?

Hebt u een klacht over de kosten van een informatienummer? Meldt de aanbieder bijvoorbeeld een verkeerd tarief vooraf? Of krijgt u helemaal geen tarief te horen? Dan kunt u het volgende doen:

Bespreek uw klacht met uw telefoonaanbieder

Neem contact op met uw telefoonaanbieder. Misschien kan die het probleem eenvoudig oplossen. U kunt uw klacht ook bespreken met de aanbieder van het informatienummer.
Kan of wil uw telefoonaanbieder uw klacht niet oplossen? Ga dan verder naar de volgende stap.

Wacht met het betalen van de extra kosten

Als u een klacht hebt over een informatienummer, hebt u het recht om de betaling van de extra kosten uit te stellen. Het gaat dan om de kosten voor de informatie of de dienst, dus niet om de gewone belkosten. Op uw telefoonrekening ziet u om welk bedrag het gaat. De rest van de rekening moet u wel betalen.

Let op

Hebt u de rekening al per automatische incasso betaald? Laat de extra kosten dan op uw rekening terugstorten. Dit kunt u regelen via uw bank.

Hebt u prepaid betaald? Vraag uw telefoonaanbieder om de extra kosten terug te storten.

Schrijf een brief of e-mail aan uw telefoonaanbieder

Schrijf wat uw klacht is en waarom u het niet eens bent met de rekening. Schrijf ook dat u de extra kosten voor het informatienummer daarom niet betaalt. En vraag uw aanbieder om die kosten terug te storten, als u al betaald hebt.

Vraag in uw brief om een oplossing vóór een bepaalde datum. Geef uw aanbieder een redelijke termijn. En schrijf ook welke vervolgstappen u neemt als hij geen goede oplossing biedt. Gebruik onze voorbeeldbrieven:

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.