Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Telefonische verkoop

Schriftelijk akkoord bij telefonische verkoop

Sluit u aan de telefoon een contract af voor een dienst? Sommige contracten zijn pas geldig als u het contract hebt getekend.

Hebt u 'ja' gezegd tegen een telefonisch aanbod? Dan zit u niet altijd meteen aan het contract vast. Soms is het contract pas geldig als u schriftelijk akkoord geeft. U moet schriftelijk akkoord geven als u ingaat op een aanbod voor:

  • Het leveren van energie, water of stadsverwarming
  • Het leveren van diensten. Bijvoorbeeld een telefoonabonnement of een contract met een glazenwasser die iedere maand uw ramen komt zemen. Maar bijvoorbeeld ook een (proef)abonnement op kortingen bij online winkelen.

Hierop zijn uitzonderingen. Er is geen schriftelijk akkoord nodig voor:

  • Het verlengen van een contract. Hebt u bijvoorbeeld een jaarcontract met een energieleverancier? En belt de energieleverancier u om het contract met een jaar te verlengen? Dan wordt uw contract verlengd als u ja zegt. Uw schriftelijke akkoord is daarvoor niet nodig.
  • Het vernieuwen van een contract. Hebt u bijvoorbeeld een telefoonabonnement? En belt de telecomaanbieder met het aanbod om er een internetbundel bij te nemen? Als u ja zegt op het aanbod, sluit u een internetbundel af. Dit is meteen geldig, ook al hebt u niet getekend.
  • Een contract voor een product en een dienst die bij elkaar horen. Biedt de ondernemer u tegelijk een dienst en een product aan? En horen de dienst en het product bij elkaar? Bijvoorbeeld een telefoonabonnement met een mobiele telefoon? Dan is het niet nodig om schriftelijk akkoord te geven.
  • Een eenmalige dienst. Belt een ondernemer u met een aanbod om eenmalig een dienst te leveren? Bijvoorbeeld een schoorsteenveger die maar 1 keer uw schoorsteen wil komen vegen? Dan sluit u al een contract als u aan de telefoon alleen ja zegt.
Let op

In bepaalde gevallen hoeft u geen schriftelijk akkoord te geven. Maar u hebt nog wel bedenktijd.

U geeft schriftelijk akkoord als u bijvoorbeeld een handtekening zet onder een contract. Of als u een e-mail naar de ondernemer stuurt waarin u schrijft dat u akkoord gaat.

Vraagt de ondernemer u tijdens hetzelfde telefoongesprek om op een telefoontoets te drukken ter bevestiging van het contract? Of moet u 'ja' zeggen voor een bandopname? Of moet u tijdens het telefoongesprek op een link klikken in een mail of op een webpagina om akkoord te gaan? En hebt u het contract en de algemene voorwaarden niet kunnen lezen? Dan is er geen geldig contract.

Hebt u het contract niet schriftelijk bevestigd? En had dat wel gemoeten? Dan is het contract niet geldig. U hebt geen contract en u hoeft dus ook niet te betalen. Daarom hoeft u eigenlijk niets te doen.

Vaak is het wel verstandig om in ieder geval te laten weten dat u het niet eens bent met de rekening. Schrijf dan een brief of e-mail naar de ondernemer. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook