Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Mijn kind heeft een overeenkomst gesloten. Kunnen we daar nog vanaf?

Heeft uw kind een overeenkomst gesloten voor bijvoorbeeld een sms-dienst of een abonnement op een sportschool? Of heeft hij een duur product gekocht? Dan had de verkoper uw toestemming moeten vragen. Heeft hij dat niet gedaan? Dan kunt u de overeenkomst ongedaan maken.

Kinderen jonger dan 18 jaar mogen beslissingen niet altijd zelfstandig nemen. Volgens de wet mogen zij alleen iets kopen als een van hun ouders (of hun voogd) daarvoor toestemming heeft gegeven. Dat geldt ook voor het sluiten van overeenkomsten voor bijvoorbeeld abonnementen of diensten. De verkoper mag zo'n overeenkomst niet sluiten zonder toestemming van de ouders. Soms moet u hiervoor uw handtekening zetten, maar vaak kunt u ook in de winkel zeggen dat u akkoord gaat.

Moeten de ouders altijd toestemming geven?

De ouders hoeven de toestemming niet altijd 'echt' te geven. Koopt uw kind bijvoorbeeld een klein product, zoals een schoolagenda of een boek? Dan mag de verkoper ervan uitgaan dat u hier toestemming voor hebt gegeven. Voor welke producten of diensten dit geldt, hangt af van de omstandigheden. Zoals de leeftijd van het kind en de prijs van het product. Zo mag een kind van 17 jaar duurdere dingen kopen dan een kind van 8.

Sluit uw kind een overeenkomst voor een dienst, bijvoorbeeld een streamingdienst of een abonnement? Dan geldt deze overeenkomst vaak voor een langere periode. Daardoor kunnen de kosten behoorlijk oplopen. In zo'n geval mag de verkoper er niet zomaar van uitgaan dat de ouders toestemming hebben gegeven. Hij mag de overeenkomst daarom niet zonder uw toestemming sluiten.

Wat kan ik doen als ik van de overeenkomst af wil?

Heeft uw minderjarige kind iets gekocht of een overeenkomst gesloten zonder uw toestemming? En mocht de verkoper er ook niet van uitgaan dat u toestemming had gegeven? Dan hebt u het recht om de overeenkomst ongedaan te maken (te 'vernietigen'). De verkoper moet dan het product terugnemen of de dienst terugdraaien. En u krijgt uw geld terug. Neemt u daarvoor de volgende stappen:

1 Neem contact op met de verkoper en bespreek uw klacht

Maak duidelijk dat u als ouder geen toestemming hebt gegeven voor de koop van het product of het sluiten van de overeenkomst. Vraag de verkoper om het product terug te nemen. Of vraag de dienstverlener om de dienst terug te draaien. Vraag ook uw geld terug.

2 Schrijf een brief of e-mail

Komt u er in het gesprek met de verkoper niet uit? Schrijf dan een brief of e-mail naar de verkoper. Gebruik onze voorbeeldbrief:

3 Stop met betalen

Zodra u de brief hebt verstuurd en is ontvangen, bestaat de overeenkomst niet meer. De verkoper moet dan uw geld teruggeven. Gaat het om een abonnement of dienst waarvoor u bijvoorbeeld maandelijks betaalt? Dan kunt u daar meteen mee stoppen.

Let op

Als u de overeenkomst ongedaan wilt maken, moet u dat zo snel mogelijk doen. Doe het in ieder geval binnen 3 jaar nadat u hebt ontdekt dat uw kind het product heeft gekocht of de overeenkomst heeft afgesloten.

Als u er samen niet uit komt

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Los het nu op!

Zie ook