Stadsverwarming en blokverwarming

Hoeveel betaal ik voor mijn warmte?

Sommige tarieven bij de levering van warmte zijn vastgesteld. Zij mogen dus niet hoger zijn dan een maximumtarief. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt deze tarieven aan het eind van ieder jaar. Andere tarieven zijn vrij. Deze moeten wel redelijk zijn.

U betaalt maximumtarieven voor de levering van warmte en het meten van warmte. Wilt u een nieuwe aansluiting op een bestaand warmtenet? Dan betaalt u eenmalig een aansluitbijdrage. De ACM bepaalt hoeveel dit maximaal is.

Vanaf 2020 mag een leverancier ook een aansluitbijdrage vragen voor een aansluiting op een nieuw warmtenet. Ook gaan er maximumtarieven gelden voor de levering van koude (koeling) in een warmtenet en voor warmte van lagere temperaturen. Gaat u een zogenaamde afleverset gebruiken? Of zegt u een aansluiting op? Ook hiervoor gelden vanaf 2020 maximumtarieven.

Voor de levering van warmte geldt een maximaal tarief dat bestaat uit een vast bedrag en een bedrag per geleverde gigajoule (GJ) aan warmte. Uw warmteleverancier mag niet meer in rekening brengen dan de maximale tarieven. Bekijk hier de huidige maximumtarieven.

Prijs (euro incl. btw) 2017 2018 2019
Maximumprijs 299,16 + 22,69 per GJ 309,52 + 24,05 per GJ 318,95 + 28,47 per GJ
Meettarief 25,02 25,36 25,89
Eenmalige aansluitbijdrage t/m 25 meter 1011,73 1037,78 1038,89
Eenmalige aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter 32,27 33,77 33,91

Wat kost een afleverset?

Misschien hebt u een eigen afleverset voor verwarming, warm water of allebei. Daar mag uw leverancier  geen kosten voor berekenen. Hebt u een onderhoudscontract bij uw warmteleverancier? Of huurt u de afleverset van uw warmteleverancier? Daar betaalt u wel voor.

Moet uw eigen afleverset vervangen worden? Dan kunt u niet zelf een nieuwe kopen. U moet een afleverset huren van uw leverancier.

Hebt u zelf geen afleverset? Het kan zijn dat er een centrale afleverset is voor een groep bewoners. De kosten hiervoor mag een warmteleverancier aan de bewoners doorberekenen.

De kosten voor een gehuurde of centrale afleverset stelt de ACM niet vast. Ze moeten wel redelijk zijn. Vanaf 2020 stelt de ACM wel maximum huurtarieven vast voor de verschillende soorten afleversets.

Mag mijn warmteleverancier de warmteprijs tussentijds wijzigen?

Ja, dat mag. Maar alleen als dat in uw warmteovereenkomst staat. En in uw algemene voorwaarden moet staan om welke reden de leverancier de prijs mag verhogen. Ook moet uw leverancier de prijsverhoging tijdig aankondigen. En de prijs mag nooit hoger zijn dan de maximumprijs van dat jaar.

Heeft uw warmteleverancier niet laten weten dat de prijs ging veranderen? Of staat er niets over prijswijzigingen in uw warmteovereenkomst? Dan hoeft u niet akkoord te gaan met de prijswijziging.

Mijn warmteleverancier rekent te hoge tarieven. Wat kan ik doen?

Brengt uw warmteleverancier hogere tarieven in rekening dan de maximumtarieven? Dat mag niet. Of vindt u de kosten voor de afleverset te hoog? Schrijf dan een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw warmteleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.