Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Maximale warmtetarieven

Ieder jaar berekenen wij de maximale tarieven die de leveranciers voor warmte mogen vragen.


Op deze pagina:


Maximaal tarief per GJ (Gigajoule)

In 2024 is het maximale warmtetarief € 46,69 per GJ (2023: € 90,91 euro). In 2023 gold een prijsplafond voor warmte. Met het prijsplafond betaalde u € 47,38 per GJ voor de eerste 37 GJ die u verbruikte. Verbruikte u meer dan 37 GJ? Dan betaalde u maximaal € 90,91 euro per GJ.

Maximale vaste warmtetarieven

Naast uw verbruik betaalt u ieder jaar vaste kosten voor uw warmte. Deze kosten noemen we ook het vastrecht. In 2024 is het maximale vaste tarief voor:

 • verwarming en warm kraanwater: € 582,82 (2023: € 549,58)
 • alleen verwarming: € 291,42 (2023: € 274,79)
 • alleen warm kraanwater: € 291,42 (2023: € 274,79)
 • warmte die u verder moet opwarmen voor kraanwater en verwarming : € 310,52 (2023: € 301,47)

Voor het meten van het verbruik (meettarief) betaalt u € 31,68 per jaar (2023: € 30,75).

De prijzen zijn inclusief btw. Op uw warmterekening heet het warm kraanwater misschien tapwater.

Wilt u weten welk maximumtarief voor u geldt? Ga naar onze Warmtetarieven checker.

Maximale kosten afleverset

Er geldt een maximum tarief voor de afleverset. Het maximale tarief hangt van uw afleverset af.

Eigen afleverset

Voor een eigen afleverset mag uw leverancier geen kosten rekenen. Als uw eigen afleverset vervangen moet worden, kunt u zelf geen nieuwe kopen. U moet een afleverset huren van uw leverancier.

Afleverset huren

Een gewone afleverset heeft een comfortklasse CW4 / 25kW of vergelijkbaar. Voor de huur van dit type afleverset zonder warmtewisselaar betaalt u per jaar maximaal:

 • voor verwarming en warm kraanwater: € 145,38 (2023: € 140,88)
 • alleen voor verwarming: € 135,91 (2023: € 128,96)
 • alleen voor warm water: € 114,47 (2023: € 109,25)

Hebt u wel een warmtewisselaar? Dan betaalt u voor de opslag maximaal € 31,44 per jaar (2023: € 35,91 euro) of 1 keer € 371,69 (2023: € 424,72).

Collectieve afleverset

Hebt u helemaal geen afleverset? Dan heeft uw VvE of verhuurder een gezamenlijke of collectieve afleverset . Voor een collectieve afleverset type CW4 / 100kW zonder warmtewisselaar betaalt uw VvE of verhuurder per jaar maximaal:

 • voor verwarming en warm kraanwater: € 4.109,15 (2023: € 3.609,04)
 • alleen voor verwarming: € 3.393,69 (2023: € 3.060,60)
 • alleen voor warm kraanwater: € 3.393,69 (2023: € 3.060,60)

Deze kosten worden verdeeld door de bewoners.

Is de collectieve afleverset groter dan 100 kW? Kijk dan voor de warmtetarieven op ACM.nl.

Maximale tarieven voor koude

De maximale tarieven voor de levering van koude zijn in 2024:

 • vastrecht: € 281,69 per jaar (2023: € 273,48)
 • opslag: € 68,51 per jaar (2023: € 66,51) per kW boven de 2 kW aansluitcapaciteit

Deze tarieven zijn inclusief btw.

Let op! Deze maximale tarieven voor koude gelden alleen als u aan deze 4 voorwaarden voldoet:

 • U krijgt warmte en koude via een warmte koude systeem, zoals een wko-systeem.
 • U moet warmte én koude afnemen, u krijgt geen keuze.
 • U sloot het contract na 1 januari 2020, of u nam het warmte koude systeem na deze datum in gebruik.
 • Uw warmteleverancier is niet uw verhuurder of uw VvE. Ga voor meer informatie naar Wie is mijn warmteleverancier en waar heb ik recht op?

Voldoet u aan deze 4 voorwaarden? Dan betaalt u niet meer dan de maximale tarieven voor koude. Anders betaalt u de tarieven van uw contract . Ook als deze hoger zijn dan de maximale tarieven voor koude.

Uitzondering: als u koude naast warmte van lage temperatuur moet afnemen, dan betaalt u geen aparte kosten voor de koude.

Geen aparte kosten voor koude bij warmte van lage temperatuur

U betaalt geen aparte kosten voor koude als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

 • U moet de warmte verder opwarmen omdat de temperatuur te laag is voor de verwarming, het kraanwater of beide.
 • U hebt het contract vóór 1 januari 2020 afgesloten.

Het warmte koude systeem is korter dan 15 jaar in gebruik.

Als u aan deze voorwaarden voldoet betaalt u niet meer dan het maximale tarief dat geldt voor warmte die u niet zelf nog hoeft te verwarmen . Daar komen dan geen aparte kosten voor koude bij.

Uiteindelijk maximale tarieven voor koude voor iedereen

De maximale tarieven voor koude gaan uiteindelijk gelden voor iedereen die verplicht koude moet afnemen bij de warmtecontract. Wanneer? Dat hangt van de duur van het contract af:

Contract voor bepaalde tijd. Als de looptijd van het contract voorbij is, dan gelden de maximale tarieven.

Contract voor onbepaalde tijd. De maximale tarieven voor koude gelden 15 jaar na de eerste dag waarop de levering door het warmte koude systeem begon.

Vul onze Warmtetarievenchecker in en dan ziet u wanneer de maximumtarieven voor koude voor u gelden.

Nieuwe aansluiting op het warmtenet

Voor een nieuwe aansluiting betaalt u maximaal € 5.250,24 (2023: € 5.337,39). Dit bedrag noemen we de aansluitbijdrage. Is de afstand tussen uw woning en de warmteleiding langer dan 25 meter? Dan betaalt u maximaal € 361,83 (2023: € 315,40) voor iedere extra meter.

Extra kosten bij aansluiting op een nieuw warmtenet

Moet het warmtenet nog aangelegd worden? Dan betaalt u mogelijk ook nog extra geld om de kosten van de aanleg van een warmtenet te dekken. Dit extra geld heet kostendekkingsbijdrage of projectbijdrage. Wij bepalen niet hoe hoog deze kosten mogen zijn.

In het koopcontract voor uw (nieuwbouw)woning staat hoe hoog de kostendekkingsbijdrage is. Bij een huurwoning zitten deze kosten meestal in de huur.

Soms heeft uw warmteleverancier, gemeente of projectontwikkelaar het over een Bijdrage Aansluitkosten (BAK). De BAK mag alleen bestaan uit de aansluitbijdrage en mogelijk de kostendekkingsbijdrage. De aansluitbijdrage is het bedrag dat u betaalt voor een nieuwe aansluiting.

Afsluiten warmte of koude

Afsluiting van de warmte kost u maximaal € 5.277,68 (2023: € 4.127,31). Als u voor 2 jaar of korter van de warmte af wilt, dan betaalt u maximaal € 531,86 (2023: € 393,19).

Wilt u van de koude af? Dan betaalt u maximaal € 531,86 (2023: € 393,19).

Alle prijzen zijn inclusief btw en gelden voor alle individuele aansluitingen tot en met 100 kW. Soms is het niet mogelijk om de warmte af te sluiten. Ga voor uitleg naar

Warmtetarieven vooraf bekend

De warmteleverancier moet u zo vroeg mogelijk vooraf een brief of een mail sturen met uw nieuwe tarieven. In elk geval vóór 1 januari 2024 moet uw warmteleverancier de nieuwe tarieven bekendmaken. Leveranciers van gas en licht moeten tariefswijzigingen minimaal 30 dagen vooraf aankondigen. Maar de warmteleveranciers hebben deze verplichting niet.

Hebt u vooraf geen bericht met de nieuwe tarieven ontvangen? Schrijf dan een brief of e-mail aan uw warmteleverancier. Geef aan dat hij zich niet aan deze regel heeft gehouden en maak bezwaar op de factuur. En doe hiervan melding bij ons.

Let op: Uw warmteleverancier mag uw warmtetarieven alleen wijzigen als dat in uw warmteovereenkomst staat. En in uw algemene voorwaarden moet staan om welke reden de leverancier de prijs mag verhogen.

Klacht over de tarieven

Brengt uw warmteleverancier hogere tarieven in rekening dan de maximumtarieven? Of vindt u de kosten voor de afleverset te hoog? Schrijf dan een brief of e-mail met uw klacht naar uw warmteleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Als u er samen niet uit komt

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. Wij zijn een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Denkt u dat het prijsplafond niet goed op uw rekening staat? En lost uw warmteleverancier uw klacht niet op? Neem dan contact op met de Geschillencommissie Energie Prijsplafond. Deze is er alleen voor klachten over het prijsplafond.

Tarieven 2022

De prijzen zijn inclusief btw. De btw op warmte is 21%. Maar van 1 juli tot en met 31 december 2022 is de btw verlaagd naar 9%. Daarom hebben we de tarieven van 2022 in twee delen opgesplitst. De verlaging van de btw is één van de maatregelen van de overheid om de hoge energieprijzen te verlagen.

In 2022 betaalt u voor ieder Gigajoule (GJ) die u gebruikt:

 • maximaal 53,95 euro (januari – juni 2022)
 • maximaal 48,60 euro (juli – december 2022)

Daarnaast betaalt u ieder jaar vaste kosten voor uw warmte. In 2022 betaalt u voor:

 • het meten van het verbruik (meettarief) maximaal 26,11 euro.
  • van januari tot en met juni 2022 betaalt u maximaal 13,74 euro
  • van juli tot en met december 2022 betaalt u maximaal 12,37 euro
 • verwarming en warm kraanwater maximaal 470,06 euro
  • van januari tot en met juni 2022 betaalt u maximaal 247,29
  • van juli tot en met december 2022 betaalt u maximaal 222,76
 • alleen verwarming maximaal 235,03 euro
  • van januari tot en met juni betaalt u maximaal 123,65 euro
  • van juli tot en met december betaalt u maximaal 111,38 euro
 • lauw kraanwater maximaal 255,83 euro
  • van januari tot en met juni betaalt u maximaal 134,59 euro
  • van juli tot en met december betaalt u maximaal 121,24 euro
 • warm kraanwater maximaal 235,03 euro
  • van januari tot en met juni betaalt u maximaal 123,65
  • van juli tot en met december betaalt u maximaal 111,38 euro
 • koude maximaal 232,07 euro
  • van januari tot en met juni betaalt u maximaal 122,09 euro
  • van juli tot en met december betaalt u maximaal 109,98 euro

Op uw warmterekening heet het warm kraanwater misschien tapwater.

Wilt u weten welk maximumtarief voor u geldt? Of hebt u koude? Ga naar onze Warmtetarieven Checker.

Wat kost een afleverset?

 • Hebt u een eigen afleverset? Daar mag uw leverancier geen kosten voor berekenen.
 • Moet uw eigen afleverset vervangen worden? Dan kunt u niet zelf een nieuwe kopen. U moet een afleverset huren van uw leverancier.
 • Hebt u een onderhoudscontract bij uw warmteleverancier? Of huurt u de afleverset van uw warmteleverancier? Daar betaalt u voor.

Huurt u een afleverset met comfortklasse CW4 / 25kW of vergelijkbaar? Zonder warmtewisselaar voor verwarming en zonder elektronische regeling voor water? Dan betaalt u:

 • voor verwarming en warm kraanwater maximaal 124,66 euro
  • van januari tot en met juni 2022 maximaal 65,58 euro
  • van juli tot en met december 2022 u maximaal 59,08 euro
 • alleen voor verwarming maximaal 113,65 euro
  • van januari tot en met juni 2022 maximaal 59,79 euro
  • van juli tot en met december 2022 maximaal 53,86 euro
 • alleen voor warm water maximaal 99,42euro
  • van januari tot en met juni 2022 maximaal 52,30 euro
  • van juli tot en met december 2022 maximaal 47,12 euro

Hebt u zelf geen afleverset? Het kan zijn dat er een collectieve (gezamenlijke) afleverset is voor een groep bewoners. Ook hiervoor geldt een maximaal huurtarief. De huur van een collectieve afleverset mag een warmteleverancier aan de bewoners doorberekenen. Voor het huren van collectieve afleversets CW4 / 100kW of vergelijkbaar (zonder warmtewisselaar voor verwarming en zonder elektronische regeling voor water) mag de leverancier aan de groep bewoners vragen:

 • voor verwarming en warm kraanwater maximaal 3.106,66 euro
  • van januari tot en met juni 2022 maximaal 1.634,37 euro
  • van juli tot en met december 2022 maximaal 1.472,29 euro
 • alleen voor verwarming maximaal 2.445,87 euro
  • van januari tot en met juni 2022 maximaal 1.286,74 euro
  • van juli tot en met december 2022 maximaal 1.159,13 euro
 • alleen voor warm kraanwater maximaal 2.445,87 euro
  • van januari tot en met juni 2022 maximaal 1.286,74 euro
  • van juli tot en met december 2022 maximaal 1.159,13 euro

Deze prijzen zijn inclusief btw. De btw op warmte is 21%. Maar van 1 juli tot en met 31 december 2022 is de btw 9%.Dit is één van de maatregelen van de overheid om de hoge energieprijzen te verlagen.

Is de collectieve afleverset groter dan 100 kW? Kijk dan voor de tarieven op ACM.nl.

Hoeveel kost een nieuwe aansluiting op het warmtenet?

Nieuwe aansluiting op een bestaand warmtenet

Ligt er al een warmtenet? En hoeft u alleen maar uw woning aan dit warmtenet te sluiten? Dan betaalt u maximaal 4.959,14 euro voor uw nieuwe aansluiting. Is de afstand tussen uw woning en de warmteleiding langer dan 25 meter? Dan betaalt u maximaal 224,49 euro voor iedere extra meter.

Nieuwe aansluiting op een nieuw warmtenet

Moet het warmtenet nog aangelegd worden? Dan betaalt u mogelijk ook nog een ander bedrag. De tarieven voor warmte dekken soms niet alle kosten bij de aanleg van een warmtenet. De ontwikkelaars berekenen dan extra geld voor de deelnemers. Zo kan de aanleg van het warmtenet doorgaan. Dit extra geld heet de kostendekkingsbijdrage of projectbijdrage.

Wij bepalen niet hoe hoog de kostendekkingsbijdrage mag zijn. In de overeenkomst voor uw (nieuwbouw)woning staat hoe hoog deze kosten zijn. En of u dit eenmalig betaalt of in termijnen. Bij een huurwoning zit de kostendekkingsbijdrage meestal in de huur.

Heeft uw warmteleverancier, gemeente of projectontwikkelaar het over een Bijdrage Aansluitkosten (BAK)? Vraag dan waar u precies voor betaalt. De BAK mag alleen bestaan uit een aansluitbijdrage en mogelijk een kostendekkingsbijdrage. De aansluitbijdrage is het bedrag dat u betaalt voor een nieuwe aansluiting bij een bestaand warmtenet.

Wilt u van de warmte of koude af?

Afsluiting van de warmte kost u maximaal 2.893,67 euro. Als u voor 2 jaar of korter van de warmte af wilt, dan betaalt u maximaal 290,16 euro.

Van de koude af? Dan betaalt u maximaal 290,16 euro.

Alle prijzen zijn inclusief btw en gelden voor alle individuele aansluitingen tot en met 100 kW.

Dit zijn maximale prijzen. De warmteleveranciers mogen u een goedkoper tarief aanbieden.

 Prijs (in euro incl. btw)
Vast bedrag (per jaar)
 • 478,60 (ruimteverwarming + warm tapwater)
 • 239,30 (alleen ruimteverwarming)
 • 262,86 (lauw water)
 • 239,30 (alleen warm tapwater)
 • 238,45 (koude/koeling in warmte/koudeopslagsysteem)
Prijs per GJ25,51
Meettarief26,83
Aansluitbijdrage t/m 25 meter4.878,04
Aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter219,68
Afsluitbijdrage warmte277,88 (tijdelijk) / 3.199,62 (definitief)
Afsluitbijdrage koude277,88

Kosten afleverset

TypeRuimteverwarming en warm tapwater (in euro incl. btw)Ruimteverwarming (in euro incl. btw)Warm tapwater (in euro incl. btw)
Basistarief individuele afleverset (vergelijkbaar met) comfortklasse CW4 / 25 kW125,50111,73111,73
Basistarief collectieve afleverset (vergelijkbaar met) comfortklasse CW4 / 100 kW3.279,222.549,172.549,17

Deze maximumtarieven zijn voor standaardaansluitingen tot en met 100 kW. Hebt u een grotere aansluiting? Kijk voor alle tarieven op ACM.nl.

Krijgt u een jaarafrekening, eindafrekening of naheffing over 2020? En wilt u de tarieven op deze rekening controleren? Dat kan met de onderstaande maximumtarieven uit 2020.

 Prijs (in euro incl. btw)
Vast bedrag (per jaar)
 • 469,17 (ruimteverwarming + warm tapwater)
 • 234,58 (alleen ruimteverwarming)
 • 261,03 (lauw water)
 • 234,58 (alleen warm tapwater)
 • 236,80 (koude/koeling in warmte/koudeopslagsysteem)
Prijs per GJ26,06
Meettarief26,63
Aansluitbijdrage t/m 25 meter4.510,73
Aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter180,74
Afsluitbijdrage warmte253,13 (tijdelijk) / 3088,23 (definitief)
Afsluitbijdrage koude253,13

Deze maximumtarieven zijn voor standaardaansluitingen tot en met 100 kW.

Afleverset

De ACM stelde in 2020 voor het eerst maximumtarieven vast voor de verschillende comfortklassen individuele en collectieve afleversets.

TypeRuimteverwarming en warm tapwater (in euro incl. btw)Ruimteverwarming (in euro incl. btw)Warm tapwater (in euro incl. btw)
Basistarief individuele afleverset (vergelijkbaar met) comfortklasse CW4 / 25 kW126,19103,99114,66
Basistarief collectieve afleverset (vergelijkbaar met) comfortklasse CW4 / 100 kW2.881,862.585,332.585,33

Zie ook