ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Stadsverwarming en blokverwarming

Hoeveel betaal ik voor mijn warmte?

Ieder jaar berekent de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale tarieven die de leveranciers voor warmte mogen vragen. In de wet staat dat de warmtetarieven aan de gasprijzen zijn gekoppeld. Gas is nu heel duur. Het gevolg is dat de warmtetarieven voor 2022 flink zijn gestegen. Deze warmtetarieven zijn maximale prijzen. Wij vragen warmteleveranciers om hun tarieven te verhogen alleen als het nodig is.

Warmtetarieven 2023

Vanaf 1 januari 2023 gelden nieuwe maximale warmtetarieven. Wij vinden het belangrijk dat u zich kunt voorbereiden op het nieuwe tarief. Daarom doen we ons best om deze tarieven begin december 2022 bekend te maken. Zo kunnen leveranciers uw warmtetarieven tijdig berekenen.

Prijsplafond ook voor warmte

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond voor gas. De maximale warmtarieven zijn aan de gasprijs gekoppeld. Daarom wordt het prijsplafond voor gas in 2023 vertaald in een prijsplafond voor warmte. Het prijsplafond wordt 47,38 euro inclusief btw voor iedere gigajoule (GJ). Dit tarief geldt tot aan de verbruiksgrens. Het is nog niet bekend hoe hoog deze grens is.

Gaat uw verbruik over deze grens heen? Dan geldt een hogere prijs per GJ. Ook dit is aan een maximum gekoppeld. Begin december maakt de ACM bekend hoe hoog deze prijs maximaal mag worden.

Zodra meer bekend is, plaatsen wij de informatie op deze pagina.

Wilt u meer weten? Ga naar: Vanaf 1 januari lagere energierekening door verruimd prijsplafond | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

De prijzen zijn inclusief btw. De btw op warmte is 21%. Maar van 1 juli tot en met 31 december 2022 is de btw verlaagd naar 9%. Daarom hebben we de tarieven van 2022 in twee delen opgesplitst. De verlaging van de btw is één van de maatregelen van de overheid om de hoge energieprijzen te verlagen.

Warmtetarieven 2022

In 2022 betaalt u voor ieder Gigajoule (GJ) die u gebruikt:

 • maximaal 53,95 euro (januari – juni 2022)
 • maximaal 48,60 euro (juli – december 2022)

Daarnaast betaalt u ieder jaar vaste kosten voor uw warmte. In 2022 betaalt u voor:

 • het meten van het verbruik (meettarief) maximaal 26,11 euro.
  • van januari tot en met juni 2022 betaalt u maximaal 13,74 euro
  • van juli tot en met december 2022 betaalt u maximaal 12,37 euro
 • verwarming en warm kraanwater maximaal 470,06 euro
  • van januari tot en met juni 2022 betaalt u maximaal 247,29
  • van juli tot en met december 2022 betaalt u maximaal 222,76
 • alleen verwarming maximaal 235,03 euro
  • van januari tot en met juni betaalt u maximaal 123,65 euro
  • van juli tot en met december betaalt u maximaal 111,38 euro
 • lauw kraanwater maximaal 255,83 euro
  • van januari tot en met juni betaalt u maximaal 134,59 euro
  • van juli tot en met december betaalt u maximaal 121,24 euro
 • warm kraanwater maximaal 235,03 euro
  • van januari tot en met juni betaalt u maximaal 123,65
  • van juli tot en met december betaalt u maximaal 111,38 euro
 • koude maximaal 232,07 euro
  • van januari tot en met juni betaalt u maximaal 122,09 euro
  • van juli tot en met december betaalt u maximaal 109,98 euro

Op uw warmterekening heet het warm kraanwater misschien tapwater.

Wilt u weten welk maximumtarief voor u geldt? Of hebt u koude? Ga naar onze Warmtetarieven Checker.

 • Hebt u een eigen afleverset? Daar mag uw leverancier geen kosten voor berekenen.
 • Moet uw eigen afleverset vervangen worden? Dan kunt u niet zelf een nieuwe kopen. U moet een afleverset huren van uw leverancier.
 • Hebt u een onderhoudscontract bij uw warmteleverancier? Of huurt u de afleverset van uw warmteleverancier? Daar betaalt u voor.

Huurt u een afleverset met comfortklasse CW4 / 25kW of vergelijkbaar? Zonder warmtewisselaar voor verwarming en zonder elektronische regeling voor water? Dan betaalt u:

 • voor verwarming en warm kraanwater maximaal 124,66 euro
  • van januari tot en met juni 2022 maximaal 65,58 euro
  • van juli tot en met december 2022 u maximaal 59,08 euro
 • alleen voor verwarming maximaal 113,65 euro
  • van januari tot en met juni 2022 maximaal 59,79 euro
  • van juli tot en met december 2022 maximaal 53,86 euro
 • alleen voor warm water maximaal 99,42euro
  • van januari tot en met juni 2022 maximaal 52,30 euro
  • van juli tot en met december 2022 maximaal 47,12 euro

Hebt u zelf geen afleverset? Het kan zijn dat er een collectieve (gezamenlijke) afleverset is voor een groep bewoners. Ook hiervoor geldt een maximaal huurtarief. De huur van een collectieve afleverset mag een warmteleverancier aan de bewoners doorberekenen. Voor het huren van collectieve afleversets CW4 / 100kW of vergelijkbaar (zonder warmtewisselaar voor verwarming en zonder elektronische regeling voor water) mag de leverancier aan de groep bewoners vragen:

 • voor verwarming en warm kraanwater maximaal 3.106,66 euro
  • van januari tot en met juni 2022 maximaal 1.634,37 euro
  • van juli tot en met december 2022 maximaal 1.472,29 euro
 • alleen voor verwarming maximaal 2.445,87 euro
  • van januari tot en met juni 2022 maximaal 1.286,74 euro
  • van juli tot en met december 2022 maximaal 1.159,13 euro
 • alleen voor warm kraanwater maximaal 2.445,87 euro
  • van januari tot en met juni 2022 maximaal 1.286,74 euro
  • van juli tot en met december 2022 maximaal 1.159,13 euro

Deze prijzen zijn inclusief btw. De btw op warmte is 21%. Maar van 1 juli tot en met 31 december 2022 is de btw 9%.Dit is één van de maatregelen van de overheid om de hoge energieprijzen te verlagen.

Is de collectieve afleverset groter dan 100 kW? Kijk dan voor de tarieven op ACM.nl.

Nieuwe aansluiting op een bestaand warmtenet

Ligt er al een warmtenet? En hoeft u alleen maar uw woning aan dit warmtenet te sluiten? Dan betaalt u maximaal 4.959,14 euro voor uw nieuwe aansluiting. Is de afstand tussen uw woning en de warmteleiding langer dan 25 meter? Dan betaalt u maximaal 224,49 euro voor iedere extra meter.

Nieuwe aansluiting op een nieuw warmtenet

Moet het warmtenet nog aangelegd worden? Dan betaalt u mogelijk ook nog een ander bedrag. De tarieven voor warmte dekken soms niet alle kosten bij de aanleg van een warmtenet. De ontwikkelaars berekenen dan extra geld voor de deelnemers. Zo kan de aanleg van het warmtenet doorgaan. Dit extra geld heet de kostendekkingsbijdrage of projectbijdrage.

Wij bepalen niet hoe hoog de kostendekkingsbijdrage mag zijn. In de overeenkomst voor uw (nieuwbouw)woning staat hoe hoog deze kosten zijn. En of u dit eenmalig betaalt of in termijnen. Bij een huurwoning zit de kostendekkingsbijdrage meestal in de huur.

Heeft uw warmteleverancier, gemeente of projectontwikkelaar het over een Bijdrage Aansluitkosten (BAK)? Vraag dan waar u precies voor betaalt. De BAK mag alleen bestaan uit een aansluitbijdrage en mogelijk een kostendekkingsbijdrage. De aansluitbijdrage is het bedrag dat u betaalt voor een nieuwe aansluiting bij een bestaand warmtenet.

Afsluiting van de warmte kost u maximaal 2.893,67 euro. Als u voor 2 jaar of korter van de warmte af wilt, dan betaalt u maximaal 290,16 euro.

Van de koude af? Dan betaalt u maximaal 290,16 euro.

Alle prijzen zijn inclusief btw en gelden voor alle individuele aansluitingen tot en met 100 kW.

Dit zijn maximale prijzen. De warmteleveranciers mogen u een goedkoper tarief aanbieden.

In de wet staat dat wij de gasprijzen moeten opnemen in onze berekeningen. De warmtetarieven zijn dus gekoppeld aan de gasprijzen. Gas is nu veel duurder dan 1 jaar geleden. Daarom zijn de maximale warmtetarieven flink gestegen. Warmte wordt vaak met gas en elektriciteit opgewekt. Door de hoge prijzen maken de warmteleveranciers hogere kosten. Wilt u meer weten over hoe wij de warmtetarieven vaststellen? En wat onze rol als toezichthouder is? Ga dan naar onze pagina:

De warmteleverancier moet u zo vroeg mogelijk vooraf een brief of een mail sturen met uw nieuwe tarieven. Wij vinden het belangrijk dat u zich kunt voorbereiden op het nieuwe tarief. In elk geval vóór 1 januari 2023 moet uw warmteleverancier de nieuwe tarieven bekendmaken. Leveranciers van gas en licht moeten tariefswijzigingen minimaal 30 dagen vooraf aankondigen. Maar de warmteleveranciers hebben deze verplichting niet.

Hebt u vooraf geen bericht met de nieuwe tarieven ontvangen? Schrijf dan een brief of e-mail aan uw warmteleverancier. Geef aan dat hij zich niet aan deze regel heeft gehouden en maak bezwaar op de factuur. En doe hiervan melding bij ons.

Let op: Uw warmteleverancier mag uw warmtetarieven alleen wijzigen als dat in uw warmteovereenkomst staat. En in uw algemene voorwaarden moet staan om welke reden de leverancier de prijs mag verhogen.

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de hoge energierekening voor een deel te vergoeden. Meer informatie over deze maatregelen vindt u op Stijgende energierekening deels gecompenseerd | Rijksoverheid.nl.

Hebt u problemen om de energierekening te betalen? Kom snel in actie en voorkom dat u van warmte wordt afgesloten:

De wet zegt hoe wij de maximale warmtetarieven precies moeten berekenen. Wij kunnen de tarieven niet verlagen. Maar deze tarieven zijn maximale prijzen. De warmteleveranciers mogen dus wel minder geld rekenen voor hun warmte. Ondanks de vergoeding van de overheid kunnen huishoudens in financiële problemen komen. Daarom vragen wij de warmteleveranciers om hun tarieven te verhogen alleen als dat nodig is. Bijvoorbeeld omdat hun eigen kosten door de hoge gasprijs ook zijn gestegen. Hebben de hoge gasprijzen heel veel invloed op de kosten van de warmteleverancier? Alleen dan kan de warmteleverancier de tarieven verhogen tot uiterlijk het maximum. Wij vinden het belangrijk dat de leveranciers tegen hun klanten duidelijk en open zijn over hun tarieven.

Wij vragen ook extra informatie op bij de warmteleveranciers. Wij willen weten hoe zij de warmtetarieven voor 2022 vaststellen. Op basis van hun gegevens kunnen wij beslissen om een onderzoek te starten. Wij bekijken dan of de winst van de warmteleveranciers redelijk is. Zij mogen deze verhoging van de tarieven niet misbruiken om meer winst te maken.

Wij controleren de gemiddelde winst van de warmteleveranciers. Eens per 2 jaar brengen wij hiervan verslag uit in de Rendementsmonitor. Uit de gegevens over de jaren 2019 en 2020 blijkt dat de winst van de warmteleveranciers is gedaald. Veel warmteleveranciers hebben geld uitgegeven aan de uitbreiding van hun warmtenetten. Wij mogen ingrijpen als een warmteleverancier te veel winst maakt. Op dit moment onderzoeken wij wanneer de winst van een warmteleverancier redelijk is. Wij betrekken hierbij warmteleveranciers en vertegenwoordigers van warmteklanten. Wij kunnen verder onderzoeken of een warmteleverancier misbruik maakt van zijn machtspositie. En of zijn tarieven onredelijk hoog zijn.

Wij willen dat de warmtetarieven niet meer aan de gasprijzen zijn gekoppeld. Wij willen de tarieven berekenen op basis van de kosten die de warmteleveranciers maken om de warmte op te wekken. Hiervoor moet de wet wijzigen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt nu een nieuwe warmtewet (Wet Collectieve Warmtevoorziening). In deze nieuwe wet is de koppeling van de warmtetarieven met het gas verdwenen. Maar zo ver is het nog niet. Het zal enige tijd duren totdat wij de warmtetarieven op basis van de kosten van de warmteleveranciers mogen berekenen.

Bent u het niet eens met een wet of met regels waar wij toezicht op houden? Of waar wij ons aan moeten houden? De Tweede en Eerste Kamer hebben deze wetten en regels goedgekeurd. Daardoor kunnen ze niet zomaar worden aangepast. Wel kunt u uw mening laten horen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Brengt uw warmteleverancier hogere tarieven in rekening dan de maximumtarieven? Dat mag niet. Of vindt u de kosten voor de afleverset te hoog? Schrijf dan een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw warmteleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Los het nu op!

Prijs (in euro incl. btw)
Vast bedrag (per jaar)
 • 478,60 (ruimteverwarming + warm tapwater)
 • 239,30 (alleen ruimteverwarming)
 • 262,86 (lauw water)
 • 239,30 (alleen warm tapwater)
 • 238,45 (koude/koeling in warmte/koudeopslagsysteem)
Prijs per GJ25,51
Meettarief26,83
Aansluitbijdrage t/m 25 meter4.878,04
Aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter219,68
Afsluitbijdrage warmte277,88 (tijdelijk) / 3.199,62 (definitief)
Afsluitbijdrage koude277,88

Kosten afleverset

TypeRuimteverwarming en warm tapwater (in euro incl. btw)Ruimteverwarming (in euro incl. btw)Warm tapwater (in euro incl. btw)
Basistarief individuele afleverset (vergelijkbaar met) comfortklasse CW4 / 25 kW125,50111,73111,73
Basistarief collectieve afleverset (vergelijkbaar met) comfortklasse CW4 / 100 kW3.279,222.549,172.549,17

Deze maximumtarieven zijn voor standaardaansluitingen tot en met 100 kW. Hebt u een grotere aansluiting? Kijk voor alle tarieven op ACM.nl.

Krijgt u een jaarafrekening, eindafrekening of naheffing over 2020? En wilt u de tarieven op deze rekening controleren? Dat kan met de onderstaande maximumtarieven uit 2020.

Prijs (in euro incl. btw)
Vast bedrag (per jaar)
 • 469,17 (ruimteverwarming + warm tapwater)
 • 234,58 (alleen ruimteverwarming)
 • 261,03 (lauw water)
 • 234,58 (alleen warm tapwater)
 • 236,80 (koude/koeling in warmte/koudeopslagsysteem)
Prijs per GJ26,06
Meettarief26,63
Aansluitbijdrage t/m 25 meter4.510,73
Aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter180,74
Afsluitbijdrage warmte253,13 (tijdelijk) / 3088,23 (definitief)
Afsluitbijdrage koude253,13

Deze maximumtarieven zijn voor standaardaansluitingen tot en met 100 kW.

Afleverset

De ACM stelde in 2020 voor het eerst maximumtarieven vast voor de verschillende comfortklassen individuele en collectieve afleversets.

TypeRuimteverwarming en warm tapwater (in euro incl. btw)Ruimteverwarming (in euro incl. btw)Warm tapwater (in euro incl. btw)
Basistarief individuele afleverset (vergelijkbaar met) comfortklasse CW4 / 25 kW126,19103,99114,66
Basistarief collectieve afleverset (vergelijkbaar met) comfortklasse CW4 / 100 kW2.881,862.585,332.585,33

Krijgt u een jaarafrekening, eindafrekening of naheffing over 2019? En wilt u de tarieven op deze rekening controleren? Dat kan met de onderstaande maximumtarieven uit 2019.

Prijs (in euro incl. btw)
Maximumprijs318,95 + 28,47 per GJ
Meettarief25,89
Eenmalige aansluitbijdrage t/m 25 meter1038,89
Eenmalige aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter33,91

Zie ook