Stadsverwarming en blokverwarming

Hoeveel betaal ik voor mijn warmte?

De meeste tarieven voor de levering van warmte zijn vastgesteld. Zij mogen dus niet hoger zijn dan een maximumtarief. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt deze tarieven aan het eind van ieder jaar.

U betaalt maximumtarieven voor de levering van warmte, warm tapwater (kraanwater) en het meten van warmte. Het leveringstarief voor warmte bestaat uit een vast bedrag en een bedrag per geleverde gigajoule (GJ) aan warmte. Verder zijn er maximumtarieven voor de levering van koude (koeling) in een warmtenet en voor warmte van lagere temperaturen. Ook zijn er maximum aansluittarieven en afsluittarieven, en maximumtarieven voor uw afleverset.

Wilt u weten welk maximumtarief voor levering van warmte en koude in uw situatie geldt? Controleer dit in de Warmtetarieven Checker. Of bekijk de maximumtarieven voor 2021 hieronder.

  Prijs (in euro incl. btw)
Vast bedrag (per jaar)
  • 478,60 (ruimteverwarming + warm tapwater)
  • 239,30 (alleen ruimteverwarming)
  • 262,86  (lauw water)
  • 239,30 (alleen warm tapwater)
  • 238,45 (koude/koeling in warmte/koudeopslagsysteem)
Prijs per GJ 25,51
Meettarief 26,83
Aansluitbijdrage t/m 25 meter 4.878,04
Aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter 219,68
Afsluitbijdrage warmte 277,88 (tijdelijk) / 3.199,62 (definitief)
Afsluitbijdrage koude 277,88

Deze maximumtarieven zijn voor standaardaansluitingen tot en met 100 kW. Hebt u een grotere aansluiting? Kijk voor alle tarieven op ACM.nl.

Eerdere tarieven (2020)

Krijgt u een jaarafrekening, eindafrekening of naheffing over 2020? En wilt u de tarieven op deze rekening controleren? Dat kan met de onderstaande maximumtarieven uit 2020.

  Prijs (in euro incl. btw)
Vast bedrag (per jaar)
  • 469,17 (ruimteverwarming + warm tapwater)
  • 234,58 (alleen ruimteverwarming)
  • 261,03  (lauw water)
  • 234,58 (alleen warm tapwater)
  • 236,80 (koude/koeling in warmte/koudeopslagsysteem)
Prijs per GJ 26,06
Meettarief 26,63
Aansluitbijdrage t/m 25 meter 4.510,73
Aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter 180,74
Afsluitbijdrage warmte 253,13 (tijdelijk) / 3088,23 (definitief)
Afsluitbijdrage koude 253,13

Deze maximumtarieven zijn voor standaardaansluitingen tot en met 100 kW.

Afleverset

De ACM stelde in 2020 voor het eerst maximumtarieven vast voor de verschillende comfortklassen individuele en collectieve afleversets.

Type Ruimteverwarming en warm tapwater (in euro incl. btw) Ruimteverwarming (in euro incl. btw) Warm tapwater (in euro incl. btw)
Basistarief individuele afleverset (vergelijkbaar met) comfortklasse CW4 / 25 kW 126,19 103,99 114,66
Basistarief collectieve afleverset (vergelijkbaar met) comfortklasse CW4 / 100 kW 2.881,86 2.585,33 2.585,33

Eerdere tarieven (2019)

Krijgt u een jaarafrekening, eindafrekening of naheffing over 2019? En wilt u de tarieven op deze rekening controleren? Dat kan met de onderstaande maximumtarieven uit 2019.

Prijs (euro incl. btw) 2019
Maximumprijs 318,95 + 28,47 per GJ
Meettarief 25,89
Eenmalige aansluitbijdrage t/m 25 meter 1038,89
Eenmalige aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter 33,91

Wat kost een afleverset?

Misschien hebt u een eigen afleverset voor verwarming, warm water of allebei. Daar mag uw leverancier geen kosten voor berekenen. Hebt u een onderhoudscontract bij uw warmteleverancier? Of huurt u de afleverset van uw warmteleverancier? Daar betaalt u wel voor.

Moet uw eigen afleverset vervangen worden? Dan kunt u niet zelf een nieuwe kopen. U moet een afleverset huren van uw leverancier.

De ACM stelt maximumtarieven vast voor de verschillende comfortklassen individuele afleversets.

Hebt u zelf geen afleverset? Het kan zijn dat er een collectieve (gezamenlijke) afleverset is voor een groep bewoners. Ook hiervoor geldt een maximaal huurtarief. De huur van een collectieve afleverset mag een warmteleverancier aan de bewoners doorberekenen. Is de collectieve afleverset groter of kleiner dan 100 kW? Kijk dan voor de tarieven op ACM.nl.

Type Ruimteverwarming en warm tapwater (in euro incl. btw) Ruimteverwarming (in euro incl. btw) Warm tapwater (in euro incl. btw)
Basistarief individuele afleverset (vergelijkbaar met) comfortklasse CW4 / 25 kW 125,50 111,73 111,73
Basistarief collectieve afleverset (vergelijkbaar met) comfortklasse CW4 / 100 kW 3.279,22 2.549,17 2.549,17

Wat is een kostendekkingsbijdrage?

Voor een nieuwe aansluiting op een warmtenet betaalt u eenmalig een bedrag. Dat is de aansluitbijdrage. De Autoriteit Consument & Markt bepaalt elk jaar hoe hoog deze eenmalige aansluitbijdrage mag zijn.

Mogelijk betaalt u ook nog een ander bedrag. Dat heet de kostendekkingsbijdrage. De tarieven voor warmte dekken soms niet alle kosten bij de aanleg van een warmtenet. De ontwikkelaars berekenen dan een extra bijdrage voor de deelnemers. Zo kan het project vanaf het begin uit en kan de aanleg van het warmtenet doorgaan.

De ACM bepaalt niet hoe hoog de kostendekkingsbijdrage mag zijn. Wel moet u van tevoren weten dat u een extra bedrag betaalt. En of u dit eenmalig doet of in termijnen. Dat staat bijvoorbeeld in de overeenkomst voor uw (nieuwbouw)woning. Bij een huurwoning zit de kostendekkingsbijdrage meestal in de huur.

Heeft uw warmteleverancier, gemeente of projectontwikkelaar het over een Bijdrage Aansluitkosten (BAK)? Vraag dan waar u precies voor betaalt. Deze mag alleen bestaan uit een aansluitbijdrage en mogelijk een kostendekkingsbijdrage.

Mag mijn warmteleverancier de warmteprijs tussentijds wijzigen?

Ja, dat mag. Maar alleen als dat in uw warmteovereenkomst staat. En in uw algemene voorwaarden moet staan om welke reden de leverancier de prijs mag verhogen. Ook moet uw leverancier de prijsverhoging tijdig aankondigen. En de prijs mag nooit hoger zijn dan de maximumprijs van dat jaar.

Heeft uw warmteleverancier niet laten weten dat de prijs ging veranderen? Of staat er niets over prijswijzigingen in uw warmteovereenkomst? Dan hoeft u niet akkoord te gaan met de prijswijziging.

Mijn warmteleverancier rekent te hoge tarieven. Wat kan ik doen?

Brengt uw warmteleverancier hogere tarieven in rekening dan de maximumtarieven? Dat mag niet. Of vindt u de kosten voor de afleverset te hoog? Schrijf dan een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw warmteleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.