Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Stadsverwarming en blokverwarming

Hoeveel betaal ik voor mijn warmte?

Ieder jaar berekent de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale tarieven die de leveranciers voor warmte mogen vragen. Daarnaast geldt in 2023 een prijsplafond voor warmte.

In 2023 is het maximale warmtetarief 90,91 euro per GJ.

De warmteprijzen zijn hoog. Daarom heeft de overheid voor 2023 een prijsplafond ingevoerd. Met dit prijsplafond betaalt u 47,38 euro per GJ voor de eerste 37 GJ die u verbruikt. Verbruikt u meer dan 37 GJ? Dan geldt het prijsplafond niet meer en betaalt u wel het hogere tarief aan uw leverancier. Dit tarief mag niet hoger zijn dan 90,91 euro per GJ.

De warmtetarieven van uw contract hoeven niet lager te zijn dan het prijsplafond. De overheid betaalt het verschil tussen het prijsplafond en de warmtetarieven van uw contract.

Vaste warmtekosten

Naast uw verbruik betaalt u ieder jaar vaste kosten voor uw warmte. In 2023 betaalt u voor:

 • het meten van het verbruik (meettarief) maximaal 30,75 euro
 • verwarming en warm kraanwater maximaal 549,58 euro
 • alleen verwarming maximaal 274,79 euro
 • alleen warm kraanwater maximaal 274,79 euro
 • Warmte die u verder moet opwarmen voor het kraanwater en de verwarming maximaal 301,47 euro

De prijzen zijn inclusief btw. Op uw warmterekening heet het warm kraanwater misschien tapwater.

Hebt u koude? Ga naar Maximale tarieven voor koude.

Wilt u weten welk maximumtarief voor u geldt? Ga naar onze Warmtetarieven Checker.

 • Hebt u een eigen afleverset? Daar mag uw leverancier geen kosten voor berekenen.
 • Moet uw eigen afleverset vervangen worden? Dan kunt u niet zelf een nieuwe kopen. U moet een afleverset huren van uw leverancier.
 • Hebt u een onderhoudscontract bij uw warmteleverancier? Of huurt u de afleverset van uw warmteleverancier? Daar betaalt u voor.

Huurt u een afleverset met comfortklasse CW4 / 25kW of vergelijkbaar? Zonder warmtewisselaar voor verwarming en zonder elektronische regeling voor water? Dan betaalt u:

 • voor verwarming en warm kraanwater maximaal 140,88 euro
 • alleen voor verwarming maximaal 128,96 euro
 • alleen voor warm water maximaal 109,25 euro

Hebt u een warmtewisselaar? Dan betaalt u voor de opslag maximaal 35,01 euro per jaar of 1 keer 424, 72 euro.

Hebt u zelf geen afleverset? Het kan zijn dat er een collectieve (gezamenlijke) afleverset is voor een groep bewoners. Ook hiervoor geldt een maximaal huurtarief. De huur van een collectieve afleverset mag een warmteleverancier aan de bewoners doorberekenen. Voor het huren van collectieve afleversets CW4 / 100kW of vergelijkbaar (zonder warmtewisselaar voor verwarming en zonder elektronische regeling voor water) mag de leverancier aan de groep bewoners vragen:

 • voor verwarming en warm kraanwater maximaal 3.609,04 euro
 • alleen voor verwarming maximaal 3.060,60 euro
 • alleen voor warm kraanwater maximaal 3.060,60 euro

Is de collectieve afleverset groter dan 100 kW? Kijk dan voor de warmtetarieven op ACM.nl.

Nieuwe aansluiting op een bestaand warmtenet

Als het warmtenet er al ligt, dan betaalt u maximaal 5.337,39 euro voor uw nieuwe aansluiting. Is de afstand tussen uw woning en de warmteleiding langer dan 25 meter? Dan betaalt u maximaal 315,40 euro voor iedere extra meter.

Nieuwe aansluiting op een nieuw warmtenet

Moet het warmtenet nog aangelegd worden? Dan betaalt u mogelijk ook nog een ander bedrag. De tarieven voor warmte dekken soms niet alle kosten bij de aanleg van een warmtenet. De ontwikkelaars berekenen dan extra geld voor de deelnemers. Zo kan de aanleg van het warmtenet doorgaan. Dit extra geld heet de kostendekkingsbijdrage of projectbijdrage.

Wij bepalen niet hoe hoog de kostendekkingsbijdrage mag zijn. In de overeenkomst voor uw (nieuwbouw)woning staat hoe hoog deze kosten zijn. En of u dit eenmalig betaalt of in termijnen. Bij een huurwoning zit de kostendekkingsbijdrage meestal in de huur.

Heeft uw warmteleverancier, gemeente of projectontwikkelaar het over een Bijdrage Aansluitkosten (BAK)? Vraag dan waar u precies voor betaalt. De BAK mag alleen bestaan uit een aansluitbijdrage en mogelijk een kostendekkingsbijdrage. De aansluitbijdrage is het bedrag dat u betaalt voor een nieuwe aansluiting bij een bestaand warmtenet.

Afsluiting van de warmte kost u maximaal 4.127,31 euro. Als u voor 2 jaar of korter van de warmte af wilt, dan betaalt u maximaal 393,19 euro.

Van de koude af? Dan betaalt u maximaal 393,19 euro.

Alle prijzen zijn inclusief btw en gelden voor alle individuele aansluitingen tot en met 100 kW. Dit zijn maximale prijzen.

De warmteleveranciers mogen u een goedkoper tarief aanbieden.

In de wet staat dat wij de gasprijzen moeten opnemen in onze berekeningen. De warmtetarieven zijn dus gekoppeld aan de gasprijzen. Gas is nu veel duurder geworden. Daarom zijn de maximale warmtetarieven flink gestegen. Warmte wordt vaak met gas en elektriciteit opgewekt. Door de hoge prijzen maken de warmteleveranciers hogere kosten. Andere warmteleveranciers gebruiken geen gas of elektriciteit om warmte op te wekken maar ze krijgen subsidies die afhankelijk zijn van de gasprijs. Omdat het gas duur is, zijn deze subsidies lager. Hierdoor zijn de kosten van de warmteleveranciers hoger. Leveranciers mogen deze hogere kosten aan hun klanten doorberekenen.

Wilt u meer weten over hoe wij de warmtetarieven vaststellen? En wat onze rol als toezichthouder is? Ga dan naar onze pagina:

De warmteleverancier moet u zo vroeg mogelijk vooraf een brief of een mail sturen met uw nieuwe tarieven. Wij vinden het belangrijk dat u zich kunt voorbereiden op het nieuwe tarief. In elk geval vóór 1 januari 2023 moet uw warmteleverancier de nieuwe tarieven bekendmaken. Leveranciers van gas en licht moeten tariefswijzigingen minimaal 30 dagen vooraf aankondigen. Maar de warmteleveranciers hebben deze verplichting niet.

Hebt u vooraf geen bericht met de nieuwe tarieven ontvangen? Schrijf dan een brief of e-mail aan uw warmteleverancier. Geef aan dat hij zich niet aan deze regel heeft gehouden en maak bezwaar op de factuur. En doe hiervan melding bij ons.

Let op: Uw warmteleverancier mag uw warmtetarieven alleen wijzigen als dat in uw warmteovereenkomst staat. En in uw algemene voorwaarden moet staan om welke reden de leverancier de prijs mag verhogen.

Hebt u problemen om de energierekening te betalen? Kom snel in actie en voorkom dat u van warmte wordt afgesloten:

De overheid heeft het prijsplafond ingevoerd. Door het prijsplafond betaalt u maximaal 47, 38 euro per GJ als u met uw verbruik onder de 37 GJ blijft. De meeste huishoudens gebruiken minder dan 37 GJ per jaar en zijn daarom volledig beschermd door het prijsplafond. Gebruikt u meer dan 37 GJ? Dan hebben wij het maximumtarief van 90,91 euro per GJ vastgesteld.

Wij hebben leveranciers opgeroepen hun tarieven alleen te verhogen als dat echt nodig is. Bijvoorbeeld omdat hun eigen kosten door de hoge gasprijs ook zijn gestegen. Hebben de hoge gasprijzen heel veel invloed op de kosten van de warmteleverancier? Alleen dan kan de warmteleverancier de tarieven verhogen tot uiterlijk het maximum.

Wij vinden het belangrijk dat de leveranciers tegen hun klanten duidelijk en open zijn over hun tarieven. De wet zegt hoe wij de maximale warmtetarieven precies moeten berekenen. Wij kunnen de tarieven niet verlagen. We houden de tarieven van warmteleveranciers wel in de gaten. In 2022 bleven leveranciers met hun tarieven gemiddeld 18% onder het vastgestelde maximum.

Ook onderzoeken we de gemiddelde winst van de warmteleveranciers met een vergunning. Ieder jaar brengen wij hiervan verslag uit in de Rendementsmonitor. Ook kunnen we met een rendementstoets onderzoek doen naar een warmteleverancier en ingrijpen als een leverancier teveel winst maakt.

Wij willen dat de warmtetarieven niet meer aan de gasprijzen zijn gekoppeld. Wij willen de tarieven berekenen op basis van de kosten die de warmteleveranciers maken om de warmte op te wekken. Hiervoor moet de wet wijzigen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt nu een nieuwe Warmtewet (Wet Collectieve Warmtevoorziening).

Bent u het niet eens met een wet of met regels waar wij toezicht op houden? Of waar wij ons aan moeten houden? De Tweede en Eerste Kamer hebben deze wetten en regels goedgekeurd. Daardoor kunnen ze niet zomaar worden aangepast. Wel kunt u uw mening laten horen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Brengt uw warmteleverancier hogere tarieven in rekening dan de maximumtarieven? Dat mag niet. Of vindt u de kosten voor de afleverset te hoog? Schrijf dan een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw warmteleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Denkt u dat het prijsplafond niet goed op uw rekening staat? En lost de leverancier uw klacht niet op? Neem dan contact op met de Geschillencommissie Energie Prijsplafond. Deze is er alleen voor klachten over het prijsplafond voor elektriciteit, gas of warmte. Voor andere klachten over energie kunt u naar de Geschillencommissie Energie.

Los het nu op!

De prijzen zijn inclusief btw. De btw op warmte is 21%. Maar van 1 juli tot en met 31 december 2022 is de btw verlaagd naar 9%. Daarom hebben we de tarieven van 2022 in twee delen opgesplitst. De verlaging van de btw is één van de maatregelen van de overheid om de hoge energieprijzen te verlagen.

In 2022 betaalt u voor ieder Gigajoule (GJ) die u gebruikt:

 • maximaal 53,95 euro (januari – juni 2022)
 • maximaal 48,60 euro (juli – december 2022)

Daarnaast betaalt u ieder jaar vaste kosten voor uw warmte. In 2022 betaalt u voor:

 • het meten van het verbruik (meettarief) maximaal 26,11 euro.
  • van januari tot en met juni 2022 betaalt u maximaal 13,74 euro
  • van juli tot en met december 2022 betaalt u maximaal 12,37 euro
 • verwarming en warm kraanwater maximaal 470,06 euro
  • van januari tot en met juni 2022 betaalt u maximaal 247,29
  • van juli tot en met december 2022 betaalt u maximaal 222,76
 • alleen verwarming maximaal 235,03 euro
  • van januari tot en met juni betaalt u maximaal 123,65 euro
  • van juli tot en met december betaalt u maximaal 111,38 euro
 • lauw kraanwater maximaal 255,83 euro
  • van januari tot en met juni betaalt u maximaal 134,59 euro
  • van juli tot en met december betaalt u maximaal 121,24 euro
 • warm kraanwater maximaal 235,03 euro
  • van januari tot en met juni betaalt u maximaal 123,65
  • van juli tot en met december betaalt u maximaal 111,38 euro
 • koude maximaal 232,07 euro
  • van januari tot en met juni betaalt u maximaal 122,09 euro
  • van juli tot en met december betaalt u maximaal 109,98 euro

Op uw warmterekening heet het warm kraanwater misschien tapwater.

Wilt u weten welk maximumtarief voor u geldt? Of hebt u koude? Ga naar onze Warmtetarieven Checker.

Wat kost een afleverset?

 • Hebt u een eigen afleverset? Daar mag uw leverancier geen kosten voor berekenen.
 • Moet uw eigen afleverset vervangen worden? Dan kunt u niet zelf een nieuwe kopen. U moet een afleverset huren van uw leverancier.
 • Hebt u een onderhoudscontract bij uw warmteleverancier? Of huurt u de afleverset van uw warmteleverancier? Daar betaalt u voor.

Huurt u een afleverset met comfortklasse CW4 / 25kW of vergelijkbaar? Zonder warmtewisselaar voor verwarming en zonder elektronische regeling voor water? Dan betaalt u:

 • voor verwarming en warm kraanwater maximaal 124,66 euro
  • van januari tot en met juni 2022 maximaal 65,58 euro
  • van juli tot en met december 2022 u maximaal 59,08 euro
 • alleen voor verwarming maximaal 113,65 euro
  • van januari tot en met juni 2022 maximaal 59,79 euro
  • van juli tot en met december 2022 maximaal 53,86 euro
 • alleen voor warm water maximaal 99,42euro
  • van januari tot en met juni 2022 maximaal 52,30 euro
  • van juli tot en met december 2022 maximaal 47,12 euro

Hebt u zelf geen afleverset? Het kan zijn dat er een collectieve (gezamenlijke) afleverset is voor een groep bewoners. Ook hiervoor geldt een maximaal huurtarief. De huur van een collectieve afleverset mag een warmteleverancier aan de bewoners doorberekenen. Voor het huren van collectieve afleversets CW4 / 100kW of vergelijkbaar (zonder warmtewisselaar voor verwarming en zonder elektronische regeling voor water) mag de leverancier aan de groep bewoners vragen:

 • voor verwarming en warm kraanwater maximaal 3.106,66 euro
  • van januari tot en met juni 2022 maximaal 1.634,37 euro
  • van juli tot en met december 2022 maximaal 1.472,29 euro
 • alleen voor verwarming maximaal 2.445,87 euro
  • van januari tot en met juni 2022 maximaal 1.286,74 euro
  • van juli tot en met december 2022 maximaal 1.159,13 euro
 • alleen voor warm kraanwater maximaal 2.445,87 euro
  • van januari tot en met juni 2022 maximaal 1.286,74 euro
  • van juli tot en met december 2022 maximaal 1.159,13 euro

Deze prijzen zijn inclusief btw. De btw op warmte is 21%. Maar van 1 juli tot en met 31 december 2022 is de btw 9%.Dit is één van de maatregelen van de overheid om de hoge energieprijzen te verlagen.

Is de collectieve afleverset groter dan 100 kW? Kijk dan voor de tarieven op ACM.nl.

Hoeveel kost een nieuwe aansluiting op het warmtenet?

Nieuwe aansluiting op een bestaand warmtenet

Ligt er al een warmtenet? En hoeft u alleen maar uw woning aan dit warmtenet te sluiten? Dan betaalt u maximaal 4.959,14 euro voor uw nieuwe aansluiting. Is de afstand tussen uw woning en de warmteleiding langer dan 25 meter? Dan betaalt u maximaal 224,49 euro voor iedere extra meter.

Nieuwe aansluiting op een nieuw warmtenet

Moet het warmtenet nog aangelegd worden? Dan betaalt u mogelijk ook nog een ander bedrag. De tarieven voor warmte dekken soms niet alle kosten bij de aanleg van een warmtenet. De ontwikkelaars berekenen dan extra geld voor de deelnemers. Zo kan de aanleg van het warmtenet doorgaan. Dit extra geld heet de kostendekkingsbijdrage of projectbijdrage.

Wij bepalen niet hoe hoog de kostendekkingsbijdrage mag zijn. In de overeenkomst voor uw (nieuwbouw)woning staat hoe hoog deze kosten zijn. En of u dit eenmalig betaalt of in termijnen. Bij een huurwoning zit de kostendekkingsbijdrage meestal in de huur.

Heeft uw warmteleverancier, gemeente of projectontwikkelaar het over een Bijdrage Aansluitkosten (BAK)? Vraag dan waar u precies voor betaalt. De BAK mag alleen bestaan uit een aansluitbijdrage en mogelijk een kostendekkingsbijdrage. De aansluitbijdrage is het bedrag dat u betaalt voor een nieuwe aansluiting bij een bestaand warmtenet.

Wilt u van de warmte of koude af?

Afsluiting van de warmte kost u maximaal 2.893,67 euro. Als u voor 2 jaar of korter van de warmte af wilt, dan betaalt u maximaal 290,16 euro.

Van de koude af? Dan betaalt u maximaal 290,16 euro.

Alle prijzen zijn inclusief btw en gelden voor alle individuele aansluitingen tot en met 100 kW.

Dit zijn maximale prijzen. De warmteleveranciers mogen u een goedkoper tarief aanbieden.

  Prijs (in euro incl. btw)
Vast bedrag (per jaar)
 • 478,60 (ruimteverwarming + warm tapwater)
 • 239,30 (alleen ruimteverwarming)
 • 262,86 (lauw water)
 • 239,30 (alleen warm tapwater)
 • 238,45 (koude/koeling in warmte/koudeopslagsysteem)
Prijs per GJ 25,51
Meettarief 26,83
Aansluitbijdrage t/m 25 meter 4.878,04
Aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter 219,68
Afsluitbijdrage warmte 277,88 (tijdelijk) / 3.199,62 (definitief)
Afsluitbijdrage koude 277,88

Kosten afleverset

Type Ruimteverwarming en warm tapwater (in euro incl. btw) Ruimteverwarming (in euro incl. btw) Warm tapwater (in euro incl. btw)
Basistarief individuele afleverset (vergelijkbaar met) comfortklasse CW4 / 25 kW 125,50 111,73 111,73
Basistarief collectieve afleverset (vergelijkbaar met) comfortklasse CW4 / 100 kW 3.279,22 2.549,17 2.549,17

Deze maximumtarieven zijn voor standaardaansluitingen tot en met 100 kW. Hebt u een grotere aansluiting? Kijk voor alle tarieven op ACM.nl.

Krijgt u een jaarafrekening, eindafrekening of naheffing over 2020? En wilt u de tarieven op deze rekening controleren? Dat kan met de onderstaande maximumtarieven uit 2020.

  Prijs (in euro incl. btw)
Vast bedrag (per jaar)
 • 469,17 (ruimteverwarming + warm tapwater)
 • 234,58 (alleen ruimteverwarming)
 • 261,03 (lauw water)
 • 234,58 (alleen warm tapwater)
 • 236,80 (koude/koeling in warmte/koudeopslagsysteem)
Prijs per GJ 26,06
Meettarief 26,63
Aansluitbijdrage t/m 25 meter 4.510,73
Aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter 180,74
Afsluitbijdrage warmte 253,13 (tijdelijk) / 3088,23 (definitief)
Afsluitbijdrage koude 253,13

Deze maximumtarieven zijn voor standaardaansluitingen tot en met 100 kW.

Afleverset

De ACM stelde in 2020 voor het eerst maximumtarieven vast voor de verschillende comfortklassen individuele en collectieve afleversets.

Type Ruimteverwarming en warm tapwater (in euro incl. btw) Ruimteverwarming (in euro incl. btw) Warm tapwater (in euro incl. btw)
Basistarief individuele afleverset (vergelijkbaar met) comfortklasse CW4 / 25 kW 126,19 103,99 114,66
Basistarief collectieve afleverset (vergelijkbaar met) comfortklasse CW4 / 100 kW 2.881,86 2.585,33 2.585,33

Krijgt u een jaarafrekening, eindafrekening of naheffing over 2019? En wilt u de tarieven op deze rekening controleren? Dat kan met de onderstaande maximumtarieven uit 2019.

  Prijs (in euro incl. btw)
Maximumprijs 318,95 + 28,47 per GJ
Meettarief 25,89
Eenmalige aansluitbijdrage t/m 25 meter 1038,89
Eenmalige aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter 33,91

Zie ook