Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Ik ben het niet eens met de rekening. Wat nu?

Klopt uw rekening niet? Dan kunt u onder protest betalen. Of u betaalt een deel van de rekening niet. Hebt u te veel betaald? Vraag dan uw geld terug. Een verjaarde rekening hoeft u helemaal niet te betalen.

Onder protest betalen betekent dat u wel betaalt, maar dat u het niet eens bent met de geleverde dienst. U kunt hier dan later nog op terugkomen. Als u de rekening gewoon betaalt, kunt u meestal niet meer terugkomen op uw klacht.

Betalen onder protest is alleen handig als u in de problemen komt wanneer u niet betaalt. U komt bijvoorbeeld zonder telefoon, stroom of internet te zitten. Of uw verbouwing stopt.

Let op

Als u níét in de problemen komt, kunt u er beter voor kiezen om een deel van de rekening niet te betalen. De dienstverlener zal dan eerder het probleem goed willen oplossen.

Voorbeeld

U laat een keuken plaatsen met een ronde gootsteen. Maar in het aanrechtblad zit een vierkant gat. De aannemer kunt u helaas niet bereiken. De timmerman die de keuken plaatst, geeft u de keuze: óf hij plaatst de keuken en u betaalt het hele bedrag, óf hij neemt de hele keuken weer mee. U betaalt onder protest zodat de timmerman uw keuken kan plaatsen. Later overlegt u met de aannemer over de verkeerde gootsteen.

Hoe betaal ik onder protest?

Moet u een rekening betalen die niet klopt? En komt de ondernemer met u niet tot een oplossing? Dan kunt u onder protest betalen:

Schrijf op de bon of rekening: "Betaling onder protest en onder voorbehoud van rechten". Daaronder zet u uw handtekening. Betaal de rekening. Maakt u het bedrag over? Schrijf dan bij het betalingskenmerk: "Betaling onder protest en onder voorbehoud van rechten". Leg de ondernemer uit waarom u onder protest betaalt. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Bent u niet tevreden over een product of dienst of klopt de rekening niet? Dan kunt u een deel van de rekening niet betalen, totdat uw klacht is opgelost. Laat de ondernemer schriftelijk weten waarom u een deel niet betaalt. Betaal het deel van de rekening waarmee u het wel eens bent. 

Het bedrag dat u niet betaalt, moet wel redelijk zijn. Bijvoorbeeld: heeft de aannemer uw huis verbouwd, maar heeft hij een deur van €130 nog niet geleverd? Betaal dan het bedrag van €130 niet, tot hij de deur levert. U betaalt dus eerst de rest van de rekening, daarna pas de deur.

Als u een rekening niet op tijd betaalt, dan kan de ondernemer een incassobureau inschakelen. Het incassobureau int dan namens de ondernemer de openstaande rekening. De kosten die een incassobureau hiervoor maakt, moet u soms betalen. Controleer altijd of de incassokosten juist zijn.

Betaalt u niet omdat u het niet eens bent met de rekening? Laat het incassobureau dit schriftelijk weten en leg uit waarom u niet betaalt. Is het incassobureau het hier niet mee eens? Dan kan het incassobureau via een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding uitbrengen. In de dagvaarding staat wanneer u bij de rechter moet komen om uw kant van het verhaal te vertellen. De rechter beslist dan of u de rekening wel of niet moet betalen. 

Klacht over een incassobureau

Hebt u een klacht over bijvoorbeeld onterechte incassokosten of agressief gedrag van een incassobureau? Meld uw klacht altijd eerst bij het incassobureau zelf. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Is het incassobureau lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI)? Dan is de geschillencommissie het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Incassobureaus die geen NVI-lid zijn, moeten verplicht bij een andere onafhankelijke geschillencommissie zijn aangesloten. Zoek uit bij welke geschillencommissie zij zijn aangesloten, bijvoorbeeld via de website of vraag het na bij het incassobureau zelf.

Toezicht op incassobureaus door Inspectie Justitie & Veiligheid 

Incassobureaus moeten zich houden aan strenge wettelijke incassoregels. Houdt een incassodienstverlener zich niet aan de regels? Dan kunt u dit melden bij de Inspectie Justitie & Veiligheid. De Inspectie kan geen individuele klachten van consumenten oplossen. De Inspectie controleert of incassodienstverleners zich aan de regels houden. Daarbij gebruikt zij de meldingen. De Inspectie kan bijvoorbeeld een last onder dwangsom of een boete opleggen.

Het komt wel eens voor dat u een rekening betaalt, terwijl dat niet de bedoeling was. U betaalt bijvoorbeeld per ongeluk 2 keer dezelfde rekening. Dit heet een 'onverschuldigde betaling'. De andere partij is verplicht om uw geld terug te betalen.

Wat kan ik doen bij een onverschuldigde betaling?

Betaalde u per ongeluk een rekening die niet verplicht was? Vraag dan in een brief of e-mail uw geld terug. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Het komt wel eens voor dat een ondernemer vergeet u een rekening te sturen voor een product of dienst. U krijgt de rekening dan veel later. Dit mag tot een bepaalde tijd: de verjaringstermijn:

  • Bij producten is de verjaringstermijn 2 jaar
  • Bij gas, elektriciteit en warmte is de verjaringstermijn 2 jaar
  • Bij diensten en reizen is de verjaringstermijn 5 jaar

Is de verjaringstermijn voorbij? Dan hoeft u niet meer te betalen.

Let op

Bent u verhuisd? En stuurt de ondernemer zijn rekening of herinnering naar uw oude adres? Dan bent u nog steeds verplicht om te betalen. De ondernemer kan er niets aan doen dat hij uw nieuwe adres niet kent. Geef een adreswijziging dus op tijd door.

De verjaringstermijn kan veranderen

Krijgt u een herinnering van de ondernemer tijdens de verjaringstermijn? Dan gaat de verjaringstermijn vanaf dat moment opnieuw in. Dit heet ook wel het 'stuiten' van de verjaring.

Voorbeeld

U koopt een bankstel, maar krijgt geen rekening. Na 1 jaar stuurt de verkoper u een herinnering. U vergeet te betalen. Ruim 1 jaar later krijgt u nog een herinnering. Op dat moment gaat de verjaringstermijn van 2 jaar opnieuw in. Als de verkoper u elk jaar een herinnering stuurt, dan 'stuit' hij steeds de verjaring. De rekening verjaart dan dus nooit.

Wat kan ik doen als ik een verjaarde rekening moet betalen?

Wil de ondernemer dat u een verjaarde rekening betaalt? En komt u samen niet tot een oplossing? Schrijf dan een brief of e-mail naar de ondernemer. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief:

Op een gespecificeerde rekening staan alle kosten apart beschreven.

U hebt recht op een gespecificeerde rekening als u de ondernemer per uur betaalt, plus de gebruikte materialen.

Sprak u een vaste prijs af voor het werk? Dan hebt u geen recht op een gespecificeerde rekening. Want u weet dan al wat u gaat betalen.

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Los het nu op!

Zie ook