Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Energiecontract zonder schriftelijk akkoord ongeldig verklaren

Sluit u een energiecontract aan de telefoon af? Het contract is niet geldig totdat u schriftelijk akkoord geeft. Gebruik deze voorbeeldbrief om aan te geven dat het contract niet geldig is.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: ongeldig energiecontract

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] bood u me een energiecontract [naam contract] aan de telefoon. Dit contract heb ik nooit schriftelijk bevestigd. Daarom is dit contract niet geldig.

[Voeg toe als de verkoper een tussenpersoon was] De telefonisch verkoper was van [kies: een ander bedrijf/naam bedrijf als u die nog weet]. Maar u bent verantwoordelijk voor de inhoud van het gesprek. Daarom schrijf ik u.

Wat is het probleem?

Ik heb geen contract met u omdat ik nooit schriftelijk akkoord ging. Ik ben vrij om naar een andere leverancier over te stappen. Ik hoef u niets te betalen: geen energiekosten en ook geen opzegvergoeding.

[Gebruik deze alinea als het voor u geldt] Tijdens het verkoopgesprek heb ik onder druk op een link geklikt. Dit is geen geldig schriftelijk akkoord. U moet voor de rechter bewijzen dat ik op de juiste manier schriftelijk heb ingestemd.

[Gebruik deze alinea als het bedrijf zonder uw toestemming heeft gebeld] Daarnaast ben ik zonder mijn toestemming gebeld. Dat mag niet. Het verkoopgesprek is daarom onrechtmatig.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet moet bij telefonische verkoop de consument schriftelijk instemmen met het aanbod. Schriftelijke instemming is bijvoorbeeld een handtekening van de consument onder een contract. Of een e-mail naar de ondernemer met akkoord van de consument. Is er geen schriftelijke toestemming van de consument? Dan is het contract niet rechtsgeldig. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl/telemarketing.

Wat verwacht ik van u?

Ik verwacht dat u per direct geen rekeningen meer stuurt. U hebt geld automatisch van mijn bankrekening geïncasseerd. Ik storneer dit geld via de bank.

[kies deze alinea als het van toepassing is:] Doordat u me onrechtmatig als klant hebt overgenomen, loop ik schade:

[Kies wat voor u geldt]

  • € [bedrag] voor de opzegvergoeding die ik bij mijn oude leverancier moet betalen
  • € [bedrag] voor de welkomstbonus die ik ben misgelopen omdat het contract bij mijn oude leverancier vroegtijdig is opgezegd.
  • € [bedrag] voor gemiste [kortingen/cadeaus] omdat het contract bij mijn oude leverancier vroegtijdig is opgezegd.
  • € [bedrag] omdat de tarieven van mijn nieuwe leverancier na mijn overstap hoger zijn bij mijn oude leverancier]

Ik vraag u om mij de totale schade van € [opsomming van de bedragen] te vergoeden binnen 14 dagen.

Biedt u geen oplossing?

Als u dreigt met incassobureaus en deurwaarders, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.

U kunt me onder druk zetten, maar ik ben niets verplicht te betalen zolang geen rechter beslist dat het contract geldig is. Hiervoor zou u een proces moeten starten en bewijzen dat ik schriftelijke akkoord voor het contract heb gegeven. Ik zie dat proces bij de rechtbank met vertrouwen tegemoet. Ik ga ervan uit dat het niet zover hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]