Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Meten van uw warmteverbruik

Uw warmteleverancier, vve of verhuurder kan uw verbruik op 3 manieren vaststellen. Met een individuele warmtemeter, met warmtekostenverdelers of met een berekening. De ene manier is preciezer dan de andere.


Op deze pagina:


Meettarief

Bij alle 3 manieren betaalt u kosten voor het meten. Deze kosten zijn maximaal € 31,68 in 2024 (2023: € 30,75). Meer over warmtetarieven weten? Ga naar Maximale Warmtetarieven

Individuele warmtemeter

Een individuele warmtemeter meet wat er aan warm water via uw aansluiting uw huis binnen komt. U huurt de meter van uw warmteleverancier. Een individuele warmtemeter geeft de beste meetresultaten.

Uw warmteleverancier moet een individuele warmtemeter plaatsen. Behalve als u in een appartement woont en uw leverancier kan aantonen dat het te duur is of technisch niet kan.

Slimme meter

Gaat u wonen in een nieuw gebouw? Of wordt het gebouw waarin u woont gerenoveerd? Dan krijgt u altijd een slimme meter. Uw warmteleverancier leest de standen elke maand uit en stuurt u een kostenoverzicht en verbruiksoverzicht. Wilt u dit liever niet? U kunt de slimme meter uit laten zetten. Dan moet u de standen zelf doorgeven.

Mijn warmtemeter werkt niet goed

Geeft uw warmtemeter opeens een te hoog energieverbruik aan? Uw warmteleverancier kan testen of de meter nog goed werkt. Dat heet ijken. Uw warmteleverancier bepaalt zelf wat dit kost. Soms betaalt u eerst voor het ijken van de meter. Is de meter goed? Dan krijgt u niets terug. Doet de meter het niet goed, en is dat niet uw schuld? Dan krijgt u na de ijking uw geld terug. Uw warmteleverancier repareert de meter. Of u krijgt een nieuwe. Ook moet uw warmteleverancier kijken of u te veel of te weinig hebt betaald, en hoe lang. Dit verrekent hij met u.

Wilt u meer weten over het ijken van warmtemeters? De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) houdt toezicht op het ijken. Neem voor vragen contact op met de RDI.

Warmtekostenverdelers

Warmtekostenverdelers zijn apparaatjes op uw radiatoren die uw verbruik registreren. Daarnaast gebruikt de leverancier een collectieve meter om het gemeenschappelijk verbruik te meten.

Mijn warmtekostenverdelers werken niet goed

U kunt een deskundige vragen om de warmtekostenverdelers te controleren. Uw warmteleverancier moet meewerken aan het onderzoek. U beslist samen wie dit onderzoek doet. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u ons vragen om een deskundige aan te wijzen. Neem contact met ons op.

Blijkt uit het onderzoek dat u gelijk hebt? Dan hoeft u voor het onderzoek niet te betalen. Als u ongelijk hebt, dan moet u wel de kosten betalen.

Berekening van uw verbruik (kostenverdeelsystematiek)

Uw warmteleverancier berekent uw verbruik met een rekenformule. Dit noemen we ook de kostenverdeelsystematiek. Daarin kunnen onder meer de buitentemperatuur, het aantal vierkante meters en het aantal radiatoren een rol spelen.

De berekening van mijn warmte klopt niet

U kunt u de leverancier vragen om een onderzoek. Dat mag één keer gebeuren. U beslist samen welke deskundige het onderzoek uitvoert. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u ons vragen om de deskundige aan te wijzen. Neem contact met ons op. U betaalt de helft van dit onderzoek, uw warmteleverancier de andere helft.

Correctiefactoren

Soms gebruikt een warmteleverancier zogenaamde correctiefactoren. Daarmee compenseert een leverancier bijvoorbeeld het verschil in warmteverbruik door de ligging van een appartement. Zo verbruikt een appartement op de bovenste etage meer warmte. En een appartement in het midden van een gebouw minder.

Ook gebruiken warmteleveranciers soms correctiefactoren bij warmteverliezen van transportleidingen. Appartementen worden ook verwarmd door leidingen. Bijvoorbeeld in muren, vloeren en plafonds. Sommige bewoners hoeven de radiatoren niet altijd aan te zetten. Dat is niet eerlijk voor andere bewoners.

Een warmteleverancier mag alleen correctiefactoren gebruiken in bestaande bouw.

Gebruikt uw warmteleverancier correctiefactoren? En bent u het daar niet mee eens? Schrijf dan een brief of e-mail met uw klacht naar uw warmteleverancier. Gebruik eventueel onze voorbeeldbrief:

Als u er samen niet uit komt

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Los het nu op!

Zie ook