Stadsverwarming en blokverwarming

Hoe meet mijn warmteleverancier mijn verbruik?

Uw warmteleverancier kan uw verbruik op 3 manieren vaststellen. Met een individuele warmtemeter, met warmtekostenverdelers of met een berekening. Deze berekening noemen we een kostenverdeelsystematiek.

De ene methode is nauwkeuriger dan de andere. Een individuele warmtemeter geeft de beste meetresultaten en heeft dus de voorkeur.

Individuele warmtemeter

Een individuele warmtemeter meet wat er aan warm water via uw aansluiting uw huis binnen komt. Ook kunt u op elk moment zien wat u dan verbruikt. U huurt de meter van uw warmteleverancier.

Hebt u geen eigen warmtemeter, maar wilt u dat wel? Als u daarom vraagt, moet uw leverancier deze binnen een redelijke termijn plaatsen. Het hoeft niet als uw leverancier kan aantonen dat het te duur is of technisch niet kan.

Gaat u wonen in een nieuw gebouw? Of wordt het gebouw waarin u woont gerenoveerd? Dan krijgt u altijd een eigen meter.

U krijgt een op afstand uitleesbare meter. Uw warmteleverancier leest de standen elke maand uit en stuurt u een kosten- en verbruiksoverzicht. U kunt de meter uit laten zetten. Dan moet u de standen zelf doorgeven.

Warmtekostenverdeler

Warmtekostenverdelers zijn apparaatjes die op de radiatoren in uw woning zijn aangesloten. En het verbruik registreren. Soms sturen deze meters de standen zelf door naar uw warmteleverancier. De meteropnemer komt dan dus niet meer bij u langs.

Uw warmteleverancier mag de kosten voor het meten met warmtekostenverdelers aan u doorberekenen. Deze kosten moeten wel redelijk zijn.

Kostenverdeelsystematiek

Met een kostenverdeelsystematiek berekent uw warmteleverancier uw verbruik zo nauwkeurig mogelijk. Dat gebeurt met een rekenformule. Daarin kunnen onder meer de (buiten)temperatuur, het aantal vierkante meters en het aantal radiatoren een rol spelen.

Uw warmteleverancier mag de kosten voor de uitvoering van de kostenverdeelsystematiek aan u doorberekenen. Deze kosten moeten wel redelijk zijn.

Ik denk dat mijn leverancier mijn verbruik niet goed meet. Wat kan ik doen?

Warmtemeter

Geeft uw warmtemeter opeens een te hoog energieverbruik aan? Dan kan uw warmteleverancier testen of de meter nog goed werkt. Dat heet ijken.

Uw warmteleverancier bepaalt zelf wat dit kost. Soms betaalt u eerst voor het ijken van de meter. Is de meter goed? Dan krijgt u niets terug.
Doet de meter het niet goed, en is dat niet uw schuld? Dan krijgt u na de ijking uw geld terug. Uw warmteleverancier repareert de meter. Of u krijgt een nieuwe. Ook moet uw warmteleverancier kijken of u te veel of te weinig hebt betaald, en hoe lang. Dit verrekent hij met u.

Let op

Wilt u meer weten over het ijken van warmtemeters? Agentschap Telecom houdt toezicht op het ijken. Neem voor vragen contact op met Agentschap Telecom

Warmtekostenverdelers

Denkt u dat uw warmtekostenverdelers niet goed werken? Hebt u bijvoorbeeld een veel hoger verbruik dan uw buren? Dan kunt u de warmtekostenverdelers laten controleren door een deskundige.

Uw warmteleverancier moet meewerken aan een onderzoek. U beslist samen wie dit onderzoek doet. Wie ervoor betaalt, ligt aan de uitkomsten van het onderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat u gelijk hebt? Dan hoeft u niet te betalen. Hebt u ongelijk? Dan moet u het onderzoek betalen.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de Autoriteit Consument & Markt vragen om een deskundige aan te wijzen. Neem contact met ons op.

Kostenverdeelsystematiek

Denkt u dat uw warmteleverancier de kosten niet goed verdeelt? Dan kunt u de leverancier vragen om een onderzoek naar de kostenverdeelsystematiek. Dat mag één keer gebeuren. U beslist samen welke deskundige het onderzoek uitvoert.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de ACM vragen om de deskundige aan te wijzen. U betaalt de helft van dit onderzoek, uw warmteleverancier de andere helft.  Neem contact met ons op.

Correctiefactoren

Soms gebruikt een warmteleverancier zogenaamde correctiefactoren. Daarmee compenseert een leverancier bijvoorbeeld het verschil in warmteverbruik door de ligging van een appartement. Zo verbruikt een appartement op de bovenste etage meer warmte. En een appartement in het midden van een gebouw minder.

Ook gebruiken warmteleveranciers soms correctiefactoren bij warmteverliezen van transportleidingen. Appartementen worden ook verwarmd door leidingen. Bijvoorbeeld in muren, vloeren en plafonds. Sommige bewoners hoeven de radiatoren niet altijd aan te zetten. Dat is niet eerlijk voor andere bewoners.

Een warmteleverancier mag alleen correctiefactoren gebruiken in bestaande bouw.

Mijn warmteleverancier gebruikt correctiefactoren bij het meten. Daar ben ik het niet mee eens. Wat kan ik doen?

Gebruikt uw warmteleverancier correctiefactoren? En bent u het daar niet mee eens? Schrijf dan een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw warmteleverancier. Gebruik eventueel onze voorbeeldbrief:

Hebt u uw bezwaar ingediend? Vraag uw leverancier om binnen een redelijke termijn te reageren, bijvoorbeeld binnen 4 weken.

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.