Iets vragen of melden?

Hoe meet mijn warmteleverancier mijn verbruik?

Uw warmteleverancier kan uw verbruik op 3 manieren meten. Met een individuele warmtemeter, met warmtekostenverdelers of via een kostenverdeelsystematiek.

De ene methode is nauwkeuriger dan de andere. Maar u betaalt nooit meer dan het vastgestelde maximale meettarief.

Individuele warmtemeter

Een individuele warmtemeter meet wat er aan warm water via uw aansluiting uw huis binnen komt. Ook kunt u op elk moment zien wat u dan verbruikt. U huurt de meter van uw warmteleverancier.
Hebt u geen eigen warmtemeter, maar wilt u dat wel? Dan moet uw leverancier deze op verzoek binnen een redelijke termijn plaatsen. Tenzij uw leverancier kan aantonen dat het te duur is of technisch niet kan.

Warmtekostenverdeler

Warmtekostenverdelers zijn apparaatjes die per radiator in uw woning het verbruik meten. Soms sturen deze meters de standen zelf door naar uw warmteleverancier. De meteropnemer komt dan dus niet meer bij u langs.

De warmteleverancier mag de kosten voor het meten van verbruik met warmtekostenverdelers aan u doorberekenen. Deze kosten moeten wel redelijk zijn.

Kostenverdeelsystematiek

Met een kostenverdeelsystematiek berekent uw warmteleverancier uw verbruik zo nauwkeurig mogelijk. Dat gebeurt met een rekenformule. Daarin spelen onder meer de (buiten)temperatuur, het aantal vierkante meters en het aantal radiatoren een rol. De kostenverdeelsystematiek wordt vaak toegepast in  appartementencomplexen met blokverwarming.

De warmteleverancier mag de kosten voor de uitvoering van de kostenverdeelsystematiek aan u doorberekenen. Deze kosten moeten wel redelijk zijn.

Ik denk dat mijn leverancier mijn verbruik niet goed meet. Wat kan ik doen?

Warmtemeter

Geeft uw warmtemeter opeens een te hoog energieverbruik aan? Dan kan uw warmteleverancier testen of de meter nog goed werkt. Dat heet ijken.

Uw warmteleverancier bepaalt zelf wat dit kost. Soms moet u eerst betalen voor het ijken van de meter. Is de meter goed? Dan krijgt u niets terug. Blijkt dat de meter het niet goed doet, en is dat niet uw schuld? Dan krijgt u na de ijking uw geld terug. Uw warmteleverancier repareert de meter. Of u krijgt een nieuwe. Ook moet uw warmteleverancier kijken of u te veel of te weinig hebt betaald, en hoe lang. Dit moet hij met u verrekenen.

Let op

Wilt u meer weten over het ijken van warmtemeters? Agentschap Telecom houdt toezicht op het ijken. Neem voor vragen contact op met Agentschap Telecom

Warmtekostenverdelers

Denkt u dat uw warmtekostenverdelers niet goed werken? Hebt u bijvoorbeeld een veel hoger verbruik dan uw buren? Dan kunt u de warmtekostenverdelers laten controleren door een deskundige.

Uw warmteleverancier moet meewerken aan een onderzoek. U beslist samen met uw warmteleverancier wie dit onderzoek gaat doen. Wie het onderzoek betaalt is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat u gelijk hebt? Dan hoeft u niet te betalen. Hebt u ongelijk? Dan moet u het onderzoek betalen.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de Autoriteit Consument & Markt vragen om een deskundige aan te wijzen. Neem contact met ons op.

Kostenverdeelsystematiek

Denkt u dat de warmteleverancier de kosten niet goed verdeelt? Dan kunt u de leverancier vragen om een onderzoek naar de kostenverdeelsystematiek. Uw leverancier mag dat één keer doen. U beslist met de warmteleverancier welke deskundige het onderzoek uitvoert.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de ACM vragen om de deskundige aan te wijzen. U betaalt de helft van dit onderzoek, uw warmteleverancier de andere helft.  Neem contact met ons op.

Mijn warmteleverancier gebruikt correctiefactoren bij het meten. Daar ben ik het niet mee eens. Wat kan ik doen?

Soms gebruikt een warmteleverancier zogenaamde correctiefactoren. Daarmee compenseert een leverancier bijvoorbeeld het verschil in warmteverbruik door de ligging van een appartement.  Bijvoorbeeld: een appartement op de bovenste etage verbruikt meer warmte dan een appartement dat in het midden van een gebouw ligt.

Ook gebruiken warmteleveranciers soms correctiefactoren bij warmteverliezen van transportleidingen. Appartementen worden ook verwarmd door leidingen in muren, vloeren en plafonds. Sommige bewoners hoeven de radiatoren dus niet altijd aan te zetten. Dat is niet eerlijk voor andere bewoners.

Gebruikt uw warmteleverancier correctiefactoren? En bent u het daar niet mee eens? Schrijf dan een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw warmteleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Hebt u uw bezwaar ingediend? Dan moet uw leverancier binnen 4 weken een besluit nemen.

Let op

Volgens de Warmtewet mag uw warmteleverancier geen correctiefactoren toepassen. Maar de minister van Economische Zaken gedoogt dit op dit moment. Bent u het niet met elkaar eens? Dan moet de Geschillencommissie of de rechter bepalen wie er gelijk heeft.

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer