Privacy

Als u contact met ons opneemt

Als u ons belt, dan vragen we uw naam, adres en telefoonnummer. Ook stellen we u een aantal vragen over uw situatie. Bijvoorbeeld waar u het product gekocht hebt. Of wanneer u het abonnement hebt afgesloten. Deze gegevens registreren we.

Deze gegevens delen we met de toezichthouder achter ConsuWijzer. Dat is ACM (Autoriteit Consument & Markt). Dit doen we om twee redenen:

  • Belt of mailt u ons nog een keer? Bijvoorbeeld omdat uw probleem nog niet opgelost is? Dan kunnen wij zien wat er in het eerdere contact besproken is. U hoeft dan niet nog een keer uw hele situatie uit te leggen.
  • Uw gegevens zijn belangrijk voor het werk van toezichthouder ACM. Dze gebruikt uw vragen, meldingen en klachten om te zien of bedrijven zich aan de regels houden. Om vast te stellen of een bedrijf zich aan de regels houdt is onderzoek nodig. Heeft de toezichthouder meer informatie nodig voor onderzoek? Dan kan het voorkomen dat een medewerker van de toezichthouder u belt. Hij of zij vraagt u dan of u een verklaring af wilt geven. Op die manier werkt u mee aan het onderzoek.

Let op!

De toezichthouder lost uw probleem met het bedrijf niet op. Wel pakt de toezichthouder bedrijven aan die zich niet aan de regels houden.

U bent niet verplicht al uw persoonsgegevens te geven. Wel bent u verplicht uw e-mailadres en telefoonnummer te geven als u uw vraag of klacht via het contactformulier op de website stuurt. Als uw vraag of klacht voor ons niet helemaal duidelijk is, dan kan een medewerker van ConsuWijzer u bellen. Dat doen wij alleen als wij u daardoor een beter advies kunnen geven. Als uw vraag of klacht voldoende duidelijk is, dan antwoorden wij u per e-mail.

Als u naast uw telefoonnummer geen andere persoonsgegevens opgeeft, dan kan de toezichthouder uw melding niet gebruiken om meer informatie te krijgen voor verder onderzoek. U krijgt dan uiteraard wel advies van ons over hoe u uw probleem zelf op kunt lossen.

Uw gesprek nemen we op

Uw gesprek met ons nemen we op. Opgenomen gesprekken gebruiken we om de kwaliteit van onze gesprekken vast te stellen en te verbeteren. Uw persoonlijke gegevens zijn daarbij niet van belang. Niet alle gesprekken worden hiervoor gebruikt. Na 2 maanden verwijderen we de gespreksopnamen.

Statistische verwerking van signalen

De gegevens over uw situatie noemen we een signaal. Bijvoorbeeld bij welke winkel u het product hebt gekocht. Deze signalen gebruiken we zonder uw persoonsgegevens. We gebruiken deze signaalgegevens bijvoorbeeld voor:

  • Beleidsrapportages
  • Samenwerking met toezichthouders

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De melding is bijĀ deĀ Autoriteit Persoonsgegevens opgenomen onder meldingsnummer m1464941. We geven uw gegevens niet aan andere organisaties, tenzij u daar toestemming voor geeft.

Forward

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

5 dagen per week van
8.30-17.30u, tarief 088-nummer