Privacy

Privacy

Wat doen jullie met mijn persoonsgegevens?

ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Als u contact met ons hebt, registreren wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast nemen we gesprekken met ACM ConsuWijzer op. Dit doen we alleen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?

Nadat u contact met ons hebt opgenomen zal de ACM uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar bewaren, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. De gespreksopnamen van ACM ConsuWijzer bewaren we 6 maanden. Daarna verwijderen wij uw gegevens.

Waarom bewaren jullie mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens om  de volgende redenen:

  1. Neemt u nog een keer contact met ons op? Dan kunnen wij zien wat er in het eerdere contact besproken is.
  2. De informatie die u geeft is belangrijk voor de uitvoering van onze toezichts- en handhavingstaken. Om te bepalen of een bedrijf zich aan de regels houdt is vaak nader onderzoek nodig. Het kan voorkomen dat wij u bellen met de vraag of u een verklaring af wilt leggen.
  3. Wij werken continu aan het verbeteren van onze dienstverlening. Daarom voeren wij kwaliteitsonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek uit waarvoor we uw gegevens willen gebruiken.

Hoe kunt u een verzoek indienen bij de ACM om uw persoonsgegevens in te zien?

Inzageverzoeken kunt u indienen via privacy@acm.nl of schriftelijk via ons regulier postadres.

Wilt u meer weten over wat wij met uw persoonsgegevens doen?

Bekijk dan het privacy-statement op de website van de ACM.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.