Wat betaal ik voor mijn energie?

Hoe is mijn energierekening opgebouwd?

1 keer per jaar krijgt u een jaarafrekening van uw energieleverancier. Verhuist u of stapt u over naar een andere energieleverancier? Dan krijgt u een eindafrekening. Beide rekeningen noemen we een energierekening.

U betaalt aan uw energieleverancier:

  • uw energieverbruik
  • netbeheerkosten
  • belastingen

Op uw energierekening ziet u deze verschillende posten terug. U betaalt uw energieverbruik vooraf in termijnen. Uw energieleverancier berekent aan het eind van het jaar hoeveel energie u hebt gebruikt. En hoeveel dat kost. Uw energieleverancier stuurt u dan een jaarafrekening.

Verhuist u of stapt u over naar een andere energieleverancier? Ook dan berekent uw energieleverancier hoeveel u hebt gebruikt en hoeveel u moet betalen. Dan krijgt u een eindafrekening. 

Uw energieverbruik

Op uw energierekening staat hoeveel elektriciteit en gas u hebt gebruikt. En of u geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Uw energieleverancier berekent het verbruik met uw meterstanden.

Ook betaalt u leveringskosten. Dat zijn de kosten die uw energieleverancier maakt om u de energie te leveren. Vaak kunt u afspraken maken over de prijs van uw energie. Dan betaalt u bijvoorbeeld 2 jaar hetzelfde tarief.

U moet op uw energierekening makkelijk kunnen zien wat u betaalt en waarvoor. U moet kunnen controleren dat wat u betaalt, klopt met wat u hebt afgesproken. Aanbod, contract en energierekening moeten er hetzelfde uitzien. Dat betekent bijvoorbeeld:

  • dat de eenheden  en informatie over prijzen hetzelfde zijn. Zowel in het contract als op uw energierekening. Bijvoorbeeld: het afgesproken tarief in euro per kubieke meter gas.
  • dat u makkelijk kunt zien hoeveel energie u hebt gebruikt. En wat de energie kostte.
  • dat u kunt zien of uw energieleverancier de meterstanden goed heeft verwerkt.

Netbeheerkosten

Uw energieleverancier rekent ook kosten namens uw netbeheerder. Deze netbeheerkosten zijn voor het gebruik van uw energieaansluiting. Ze bestaan uit een aantal vaste bedragen, die los staan van uw energieverbruik. Daarom staan ze meestal opgeteld als ‘netbeheerkosten’ op uw energierekening.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt elk jaar hoe hoog deze bedragen mogen zijn. Dat verschilt per netbeheerder.

Belastingen

U betaalt verschillende belastingen via de energierekening. Dat gaat om energiebelasting, btw en een ‘Opslag Duurzame Energie’. Met deze belasting stimuleert de overheid investeringen in duurzame energie.

Hebt u vragen over deze belastingen? Bel dan met uw energieleverancier of de Belastingdienst.

Wanneer krijg ik mijn energierekening?

Uw energieleverancier stuurt u de jaarafrekening 1 jaar na de start van uw overeenkomst. Of 1 jaar nadat u uw laatste jaarafrekening kreeg. Is het jaar voorbij? Dan krijgt u binnen 8 weken de jaarafrekening van uw energieleverancier. Een eindafrekening krijgt u binnen 6 weken na het einde van uw contract.

Gebeurt dit niet op tijd? Neem dan contact op met uw energieleverancier. En meld het bij ACM ConsuWijzer.

Op mijn rekening staan correctiefactoren voor gas. Wat zijn dat? 

Een aantal zaken hebben invloed op wat u betaalt voor gas. Dit noemt uw energieleverancier de correctiefactoren.

Gas is een natuurproduct. Daardoor kan in de ene kubieke meter meer energie zitten dan in de andere. Dit heet de calorische waarde van gas. Ook temperatuur en hoogte hebben invloed op de hoeveelheid energie. Gas warmt op tijdens het transport naar uw huis. Hoe verder van de bron, hoe hoger de temperatuur en hoe minder energie. En woont u hoger dan 50 meter boven zeeniveau? Dan is de luchtdruk lager en wordt het gasverbruik hoger.

De netbeheerder houdt bij hoeveel energie er in uw gas zit, en op welk moment. Met deze gegevens rekent uw energieleverancier uit hoeveel energie u hebt gekregen uit de gemeten hoeveelheid gas. Hebt u vragen over de calorische waarde en correctiefactoren? Neem contact op met uw energieleverancier.

Let op

Hebt u een slimme meter van 2015 of later? Deze houdt ook de temperatuur bij, en dus de energie in het gas. Uw energieleverancier hoeft uw verbruik dan niet aan te passen voor de temperatuur. De slimme meter houdt de calorische waarde van het gas niet bij. Dat berekent uw leverancier met gegevens van de netbeheerder.

Hoe weet mijn energieleverancier mijn meterstanden? 

Uw energieleverancier kan uw meterstanden op 3 manieren te weten komen:

  • Hebt u een slimme meter? Deze geeft de standen automatisch door.
  • U geeft de meterstanden zelf door, omdat uw energieleverancier dit vraagt. Dat doet u met een meterkaartje, met de telefoon of via internet.
  • Uw energieleverancier stuurt iemand naar u toe om de meterstanden op te nemen.

Geeft u uw meterstanden niet of niet op tijd door? Dan schat uw energieleverancier hoeveel u hebt verbruikt. Daarmee maakt uw energieleverancier de energierekening.

Ik heb meer betaald dan ik heb gebruikt. Wat moet ik doen?

Hebt u meer betaald dan u hebt gebruikt? En krijgt u het teveel betaalde bedrag niet terug? Of wordt het niet afgetrokken van uw volgende termijnbedrag? Schrijf een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw energieleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Hebt u uw bezwaar ingediend? Dan moet uw leverancier binnen 4 weken een besluit nemen. Tot die tijd hoeft u niet te betalen.

Ik krijg een energierekening over een jaar waarvoor ik al een rekening heb gehad. Moet ik betalen?

Soms krijgt u een 2e rekening van uw energieleverancier. Dit heet een naheffing. Die krijgt u bijvoorbeeld als meterstanden zijn geschat en de meterstanden later wel zijn doorgegeven. Zo kan uw energieleverancier de oude rekening herstellen. En de kosten in rekening brengen voor uw daadwerkelijke verbruik.

Uw energieleverancier moet een naheffing binnen 2 jaar versturen. Deze 2 jaar gaan in vanaf het moment dat de oorspronkelijke jaar- of eindafrekening betaald had moeten zijn. Is deze termijn voorbij? Dan is de energieleverancier te laat. De rekening is dan 'verjaard'. U hoeft niet meer te betalen. 

Let op

Stuurt de energieleverancier u een brief waarin hij u herinnert aan de energierekening? Dan gaat de verjaringstermijn opnieuw in op het moment dat u de herinnering krijgt. Dit wordt ook wel het 'stuiten van de verjaring' genoemd.

Zijn uw meterstanden meer dan 2 jaar geschat? Hebt u al die jaren te weinig betaald voor uw energieverbruik? Neem dan contact op met ACM ConsuWijzer.

Verhuist u en hebt u nog rekeningen open staan? Laat uw energieleverancier weten naar welk adres u verhuist. Anders gaan de rekening en eventuele herinneringen naar het verkeerde adres.

Is uw energierekening verjaard? En vraagt de energieleverancier toch om betaling? Of klopt de naheffing niet? Schrijf een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw energieleverancier. Gebruik één van onze voorbeeldbrieven:

Hebt u uw bezwaar ingediend? Dan moet uw leverancier binnen 4 weken een besluit nemen. Tot die tijd hoeft u niet te betalen.

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.