ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Wat betaal ik voor mijn energie?

Hoe is mijn energierekening opgebouwd?

1 keer per jaar krijgt u een jaarafrekening van uw energieleverancier. Verhuist u of stapt u over naar een andere energieleverancier? Dan krijgt u een eindafrekening. Beide rekeningen noemen we een energierekening.

Let op

De overheid heeft belangrijke maatregelen genomen om de energierekening flink te verlagen. Eén van deze maatregelen is het prijsplafond dat vanaf 1 januari 2023 gaat gelden. Wilt u meer weten over deze maatregelen? Dan kunt u het beste naar de website van Rijksoverheid gaan:

U betaalt aan uw energieleverancier:

  • uw energieverbruik
  • netbeheerkosten
  • belastingen

Op uw energierekening ziet u deze verschillende posten terug. U betaalt uw energieverbruik vooraf in termijnen. Uw energieleverancier berekent aan het eind van het jaar hoeveel energie u hebt gebruikt. En hoeveel dat kost. Uw energieleverancier stuurt u dan een jaarafrekening.

Verhuist u of stapt u over naar een andere energieleverancier? Ook dan berekent uw energieleverancier hoeveel u hebt gebruikt en hoeveel u moet betalen. Dan krijgt u een eindafrekening.

Op uw energierekening staat hoeveel elektriciteit en gas u hebt verbruikt en wat dit kost. En of u geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Uw energieleverancier berekent het verbruik met uw meterstanden.

Hebt u zonnepanelen? Dan ziet u op uw energierekening:

  • hoeveel energie u hebt teruggeleverd
  • hoeveel energie er is gesaldeerd
  • eventueel welke terugleververgoeding u hebt gekregen

Ook betaalt u leveringskosten. Dat zijn de kosten die uw energieleverancier maakt om u de energie te leveren.

Dit moet op 1 rekening staan. Klopt uw energierekening niet? Neem contact op met uw energieleverancier en leg het probleem voor. Wil uw energieleverancier het probleem met uw energierekening niet oplossen? Schrijf dan een brief of e-mail aan uw energieleverancier.

De energieleverancier moet binnen 4 weken op uw klacht reageren. Hebt u uw klacht verstuurd? Dan kunt de betaling uitstellen totdat uw leverancier vertelt wat de beslissing is.

Uw energieleverancier rekent ook kosten namens uw netbeheerder. Deze netbeheerkosten zijn voor het gebruik van uw energieaansluiting. Ze bestaan uit een aantal vaste bedragen, die los staan van uw energieverbruik. Daarom staan ze meestal opgeteld als 'netbeheerkosten' op uw energierekening.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt elk jaar hoe hoog deze bedragen mogen zijn. Dat verschilt per netbeheerder.

U betaalt verschillende belastingen via de energierekening. Dat gaat om energiebelasting, btw en een 'Opslag Duurzame Energie'. Met deze belasting stimuleert de overheid investeringen in duurzame energie.

De btw op energie is 21%. Maar van 1 juli tot en met 31 december 2022 is de btw verlaagd naar 9%. De verlaging van de btw is één van de maatregelen van de overheid om de hoge energieprijzen te verlagen.

Hebt u vragen over deze belastingen? Bel dan met uw energieleverancier of de Belastingdienst.

Uw energieleverancier stuurt u de jaarafrekening 1 jaar na de start van uw overeenkomst. Of 1 jaar nadat u uw laatste jaarafrekening kreeg. Is het jaar voorbij? Dan krijgt u binnen 6 weken de jaarafrekening van uw energieleverancier. Een eindafrekening krijgt u binnen 6 weken na het einde van uw contract.

Gebeurt dit niet op tijd? Neem dan contact op met uw energieleverancier. En meld het bij ACM ConsuWijzer.

Een aantal zaken hebben invloed op wat u betaalt voor gas. Dit noemt uw energieleverancier de correctiefactoren.

Gas is een natuurproduct. Daardoor kan in de ene kubieke meter meer energie zitten dan in de andere. Dit heet de calorische waarde van gas. Ook temperatuur en hoogte hebben invloed op de hoeveelheid energie. Gas warmt op tijdens het transport naar uw huis. Hoe verder van de bron, hoe hoger de temperatuur en hoe minder energie. En woont u hoger dan 50 meter boven zeeniveau? Dan is de luchtdruk lager en wordt het gasverbruik hoger.

De netbeheerder houdt bij hoeveel energie er in uw gas zit, en op welk moment. Met deze gegevens rekent uw energieleverancier uit hoeveel energie u hebt gekregen uit de gemeten hoeveelheid gas. Hebt u vragen over de calorische waarde en correctiefactoren? Neem contact op met uw energieleverancier.

Let op

Hebt u een slimme meter van 2015 of later? Deze houdt ook de temperatuur bij, en dus de energie in het gas. Uw energieleverancier hoeft uw verbruik dan niet aan te passen voor de temperatuur. De slimme meter houdt de calorische waarde van het gas niet bij. Dat berekent uw leverancier met gegevens van de netbeheerder.

Uw energieleverancier kan uw meterstanden op 3 manieren te weten komen:

  • Hebt u een slimme meter? Deze geeft de standen automatisch door.
  • U geeft de meterstanden zelf door, omdat uw energieleverancier dit vraagt. Dat doet u met een meterkaartje, met de telefoon of via internet.
  • Uw energieleverancier stuurt iemand naar u toe om de meterstanden op te nemen.

Geeft u uw meterstanden niet of niet op tijd door? Dan schat uw energieleverancier hoeveel u hebt verbruikt. Daarmee maakt uw energieleverancier de energierekening.

Hebt u een contract met variabele tarieven? Dan kan uw leverancier uw tarieven wijzigen. Meestal 2 keer per jaar, soms wel vaker. Hebt u een slimme meter? Dan leest uw netbeheerder de meterstanden uit op de dag dat uw nieuwe tarieven ingaan. De netbeheerder geeft uw meterstanden door aan uw energieleverancier. Zo betaalt u altijd de juiste tarieven voor de gebruikte energie.

Hebt u geen slimme meter? De leverancier kan dan de meterstanden bij u opvragen als de tarieven wijzigen. Of hij kan ook uw meterstanden inschatten. De leverancier houdt hiermee rekening met uw verbruik in het verleden en het weer. Vraag bij uw leverancier na hoe hij uw verbruik bepaalt.

Hebt u meer betaald dan u hebt gebruikt? En krijgt u het teveel betaalde bedrag niet terug? Of wordt het niet afgetrokken van uw volgende termijnbedrag? Schrijf een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw energieleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Hebt u uw bezwaar ingediend? Dan moet uw leverancier binnen 4 weken een besluit nemen. Tot die tijd hoeft u niet te betalen.

Soms krijgt u een tweede rekening van uw energieleverancier. Dit heet een naheffing. Die krijgt u bijvoorbeeld als uw meterstanden zijn geschat en u later wel de meterstanden hebt doorgegeven. Zo kan uw energieleverancier de oude rekening herstellen. En de kosten in rekening brengen voor uw echte verbruik.

Uw energieleverancier moet een naheffing binnen 2 jaar versturen. Deze 2 jaar gaan in vanaf het moment dat de oorspronkelijke energierekening betaald had moeten zijn. Zijn de 2 jaar voorbij? Dan is de energieleverancier te laat. De rekening is 'verjaard'. U hoeft niet meer te betalen.

Let op

Stuurt de energieleverancier u een brief waarin hij u herinnert aan de energierekening? Dan gaat de verjaringstermijn van 2 jaar opnieuw in op het moment dat u de herinnering krijgt.

Zijn uw meterstanden meer dan 2 jaar lang geschat? Hebt u al die jaren te weinig betaald voor uw energieverbruik? Neem dan contact op met ACM ConsuWijzer.

Verhuist u en hebt u nog rekeningen openstaan? Laat uw energieleverancier weten naar welk adres u verhuist. Anders gaan de rekeningen en eventuele herinneringen naar het verkeerde adres.

Is uw energierekening verjaard? En vraagt de energieleverancier toch om betaling? Of klopt de naheffing niet? Schrijf een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw energieleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Hebt u uw bezwaar ingediend? Dan moet uw leverancier binnen 4 weken een besluit nemen. Tot die tijd hoeft u niet te betalen.

Er zijn energieleveranciers en er zijn wederverkopers. Een wederverkoper is zelf geen energieleverancier, maar een tussenpersoon die energiecontracten verkoopt voor de leverancier. Dit mag van de wet. Op uw contract staat de naam van de energieleverancier. En op de rekening de naam van de wederverkoper. Soms verandert er iets. De energieleverancier en de wederverkoper moeten u dan informeren over wie uw aanspreekpunt is. Uw contract met de energieleverancier blijft hetzelfde. Met dezelfde voorwaarden. En u krijgt gewoon stroom en gas.

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook