Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Uw rechten bij stadsverwarming en blokverwarming

Bij warmte kunt u niet van leverancier overstappen. Daarom hebt u als warmteverbruiker rechten. Deze rechten zijn anders als u warmte krijgt van een warmteleverancier, een verhuurder of een vereniging van eigenaren (vve).


Op deze pagina:


Warmte van een leverancier

Hebt u 1 op 1 een contract gesloten met een warmteleverancier? Dan hebt u recht op:

Let op: Vaak doen andere bedrijven de administratie voor warmteleveranciers. Maar uw leverancier blijft verantwoordelijk. Neem daarom bij problemen contact op met uw leverancier. In uw contract ziet u wie uw leverancier is.

Warmte via de verhuurder

U hebt als huurder recht op:

 • een goede meting van uw verbruik
 • bescherming volgens het huurrecht . Voor een klacht over de levering of de kosten van warmte gaat u naar de Huurcommissie.
 • een jaarafrekening. Behalve als u altijd hetzelfde bedrag voor warmte betaalt, en dat bedrag staat los van uw verbruik.

U hebt als huurder geen recht op:

 • een eigen warmtecontract. Kijk in uw huurcontract hoe de warmte bij u is geregeld.
 • maximale tarieven. Het huurrecht bepaalt hoeveel uw leverancier mag berekenen voor uw warmteverbruik.

Warmte via de vve

Als vve-lid beslist u samen met de andere vve-leden over hoe het gebouw verwarmd wordt. En onder welke voorwaarden dat gebeurt. Daarnaast hebt u als vve-lid recht op:

U hebt als vve-lid geen recht op:

 • een eigen warmtecontract.
 • maximale tarieven. Uw vve mag zelf het tarief bepalen. De kosten van warmtelevering betaalt u via de periodieke bijdrage.

Maximale tarieven voor uw vve of verhuurder

Als uw warmteleverancier recht heeft op maximale warmtetarieven, dan bent u indirect beschermd. Uw vve of verhuurder heeft recht op maximale tarieven als:

 • hij zelf een warmteovereenkomst heeft gesloten met een warmteleverancier én
 • hij warmte doorlevert aan u en andere bewoners én
 • uw aansluiting en die van de andere bewoners per stuk niet groter zijn dan 100 kW

Voldoet de vve of verhuurder aan al deze 3 voorwaarden? Dan betaalt de vve of verhuurder nooit meer dan de maximale warmtetarieven.

Het warmtecontract

In uw contract met uw warmteleverancier ziet u:

 • contactgegevens van uw warmteleverancier
 • hoe groot uw aansluiting is en of deze individueel of collectief is
 • wat u afneemt (warmte, warm tapwater en/of koeling) en wat het kost
 • minimumtemperatuur en maximumtemperatuur
 • eventuele eisen aan de binneninstallatie (bijvoorbeeld: wat voor afleverset u huurt van uw leverancier)
 • hoe uw leverancier uw verbruik meet
 • hoe lang het contract duurt, wanneer u kunt verlengen of stoppen en wat dat kost
 • waar u terecht kunt voor klachten en bij welke onafhankelijke geschillencommissie uw leverancier is aangesloten
 • 2 betalingsmogelijkheden en wat ze kosten
 • informatie over storingen en de registratie daarvan
 • algemene voorwaarden

Mist u informatie in uw contract? Spreek uw warmteleverancier hierop aan.

Verwarming mag s ‘nachts niet uit

Op uw contract staat hoe laag de minimumtemperatuur is. Zet uw leverancier de verwarming s ’nachts uit of lager dan die minimumtemperatuur? Dat mag niet. Vraag uw leverancier om de temperatuur te verhogen. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Afsluiten van warmte

Wilt u van de warmte af? Bijvoorbeeld omdat u een eigen warmtepomp hebt? Of elektrische verwarming? Zeg dan uw contract voor de levering van warmte op. Kijk voor meer informatie in de algemene voorwaarden van uw contract.

U kunt ook uw warmteleverancier vragen om uw aansluiting definitief te verwijderen. Hiervoor gelden deze voorwaarden:

 • U hebt na 1 juli 2019 een warmteovereenkomst gesloten.
 • Het is technisch mogelijk. Hebt u bijvoorbeeld blokverwarming en geen eigen aansluiting? Dan kunt u niet opzeggen. Want het warme water blijft door uw leidingen stromen en verwarmt zo uw huis. Daar blijft u van profiteren, ook al bent u afgesloten.
 • Het is niet nadelig voor andere gebruikers. Bijvoorbeeld omdat andere verbruikers geen warmte meer krijgen als uw aansluiting wordt afgesloten. Of andere verbruikers daardoor hogere kosten krijgen.

Uw leverancier moet kunnen uitleggen waarom het wel of niet kan. Kijk voor meer informatie in uw warmteovereenkomst of in de algemene voorwaarden. Bent u de huiseigenaar? Kijk dan ook in uw koopcontract.

Wilt u alleen tijdelijk van de warmte af? Bijvoorbeeld omdat uw woning tijdelijk leeg is? Vraag uw warmteleverancier om uw aansluiting tijdelijk af te sluiten. Dit kan tot maximaal 2 jaar. U betaalt niet meer voor de levering maar u blijft wel vaste kosten betalen.

Voor het verwijderen of tijdelijk afsluiten van de aansluiting gelden maximumtarieven.

Als u er samen niet uit komt

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. Wij zijn een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook