Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Repareren of vervangen kapot product

Is uw aankoop kapot, of is er iets mis mee? Als het niet biedt wat u mag verwachten hebt u recht op een oplossing. Met onze voorbeeldbrief vraagt u om gratis reparatie of een vervanging.

Meer uitleg over deze brief vindt u op:

Intro

Maak voorbeeldbrief

Gebruik de invulhulp om in 3 stappen een persoonlijke brief te maken.


Liever handmatig de brief aanpassen? Kopieer of download dan de voorbeeldbrief.

Voorbeeldbrief

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: ondeugdelijk product

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product] voor [prijs] euro. Het gaat om een [merknaam en type]. Helaas voldoet het product niet aan de verwachtingen die ik ervan mag hebben. Met deze brief vraag ik u om een oplossing voor het probleem.

Wat is het probleem?

Het product is niet goed omdat [beschrijf wat er mis is met het product]. Ik heb het product normaal gebruikt. En ik vind dat deze problemen nog niet hadden mogen ontstaan bij een product van deze leeftijd en voor deze aanschafprijs.

Of: Ik heb de benodigde updates niet gekregen. Daardoor werkt het product niet/niet goed [beschrijf wat er mis gaat]. En ik had deze updates wel mogen verwachten.

[Voeg toe als u garantie van de verkoper of fabrikant erbij kreeg: Bij het product kreeg ik ook garantie. Dit is niet wettelijk verplicht. Daardoor had ik een hogere verwachting dat het een goed product was.]

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik recht op een deugdelijk product. Dit betekent dat het product de eigenschappen moet hebben die ik ervan mocht verwachten volgens de koopovereenkomst. Als het product een onverwacht gebrek heeft, is de verkoper verplicht om het product zonder kosten en binnen een redelijke termijn te repareren of te vervangen. Doet de verkoper dat niet als de consument hierom vraagt, dan mag de consument het product op kosten van de verkoper door een andere partij laten herstellen. Of de consument mag de koopovereenkomst ontbinden. In dat geval moet de consument het product teruggeven aan de verkoper. De verkoper moet het aankoopbedrag terugbetalen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/garantie.

Wat verwacht ik van u?

Ik verwacht dat u mijn product gratis repareert, of dat u mij een nieuw product geeft. Ik vraag u vriendelijk om een oplossing binnen twee weken.

Biedt u geen oplossing?

Biedt u geen gratis reparatie of vervanging binnen deze termijn, dan bent u in gebreke.

[Kies 1 van deze 2 opties:]

  1. Ik heb dan het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Ik geef u het product dan terug. En ik verwacht dat u mij het aankoopbedrag zo snel mogelijk terugbetaalt.
  2. Ik zal het product dan door iemand anders laten repareren op uw kosten.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]