Een klacht over mijn reis of accommodatie

Mijn bagage is te laat, kapot of kwijt na een vlucht. Wat moet ik doen?

Als uw bagage te laat, kapot of kwijt is kunt u meestal een vergoeding krijgen. Bijvoorbeeld via uw reisverzekering. Of u stelt de luchtvaartmaatschappij of reisaanbieder aansprakelijk. Bekijk wat uw mogelijkheden zijn.

Vul zo snel mogelijk een PIR-formulier in

PIR betekent Property Irregularity Report. Met dit formulier kunt u een klacht indienen. Is uw bagage kwijt? Dan kan de luchtvaartmaatschappij hiermee gaan zoeken naar uw bagage. Is uw bagage beschadigd? Dan kunt u met dit formulier aangeven waar de beschadigingen zitten.

Doe dit meteen nadat u op het vliegveld aankomt. Met de bagagesticker op uw vliegticket moet u bewijzen dat de bagage onder uw ticket is ingecheckt. Let daarom bij vertrek goed op of uw bagage op uw naam wordt ingecheckt. Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging van uw klacht. Of een kopie van het PIR-formulier.

Controleer uw reisverzekering

U kunt de luchtvaartmaatschappij of reisaanbieder aanspreken. Maar als u een reisverzekering hebt, kunt u via uw verzekering soms ook een vergoeding krijgen.

Hebt u een reisverzekering? Kijk dan in de polis van uw verzekering of u recht hebt op een vergoeding. En als u daar recht op hebt, hoe u een vergoeding kunt krijgen.

Het kan soms beter voor u zijn om bij uw reisverzekering uw schade te verhalen. Omdat u dan soms meer terug krijgt dan wanneer u alleen de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk stelt.

Hebt u geen reisverzekering? Of hebt u geen recht op een vergoeding? Of krijgt u maar een deel van uw geld terug? Stel dan de luchtvaartmaatschappij of de reisaanbieder aansprakelijk. Hoe u dat kunt doen leest u hieronder.

Hebt u alleen een vliegticket of een gekoppeld reisarrangement geboekt?

Dan kunt u uw luchtvaartmaatschappij aansprakelijk stellen.

In de voorwaarden van luchtvaartmaatschappijen wordt vaak het Verdrag van Warschau of het Verdrag van Montréal genoemd. Hierin staan de vergoedingen die u per kilo bagage moet krijgen. Let op: de luchtvaartmaatschappij hoeft niet meer te betalen dan in dit verdrag genoemd staat.

Deze regels gelden alleen bij internationale vluchten. En alleen tussen landen die meedoen aan de Verdragen.

Hebt u een pakketreis geboekt?

Dan kunt u uw reisaanbieder aansprakelijk stellen. De reisaanbieder is verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van uw reis. Daar hoort ook het vervoer van uw bagage bij.

Binnen welke termijn moet ik mijn vergoeding vragen?

Is uw bagage beschadigd of vertraagd? En wilt u de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk stellen? Dan moet u dit binnen een bepaalde tijd doen. Doet u dit niet binnen deze tijd? Dan hoeft de luchtvaartmaatschappij uw schade niet meer te vergoeden.

Is uw bagage beschadigd of vertraagd? Dan gelden de volgende termijnen:

  • Bij beschadigde bagage moet u binnen 7 dagen nadat u uw bagage hebt ontvangen de luchtvaartmaatschappij schriftelijk (dus per brief) aansprakelijk hebben gesteld. Let op: dit moet nadat u het PIR-formulier hebt ingevuld.
  • Bij vertraagde bagage moet u binnen 21 dagen nadat u uw bagage hebt ontvangen bij de luchtvaartmaatschappij schriftelijk (dus per brief) aansprakelijk hebben gesteld. Let op: dit moet nadat u het PIR-formulier hebt ingevuld.

Wat kan ik doen als ik de luchtvaartmaatschappij of reisaanbieder aansprakelijk wil stellen?

Schrijf een brief of e-mail naar de luchtvaartmaatschappij of reisaanbieder. Gebruik 1 van onze voorbeeldbrieven:

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.