Over ACM ConsuWijzer

Over ACM ConsuWijzer

ACM ConsuWijzer geeft gratis informatie en advies over uw rechten als consument. Het is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM let namens de overheid op of bedrijven zich aan de regels houden. En kan ingrijpen als bedrijven dat niet doen. Meld het daarom bij ons als u denkt dat een bedrijf de regels overtreedt.

Waarvoor kan ik terecht bij ACM ConsuWijzer?

Informatie en praktische tips op de website

Op onze website leggen wij u de wet zo begrijpelijk mogelijk uit. We vertellen waar u als consument recht op hebt. Bijvoorbeeld als u een probleem hebt met een bedrijf omdat een product te snel stuk is of een dienst niet goed wordt geleverd. Ook geven we praktische tips en kunt u onze voorbeeldbrieven gebruiken om uw recht te halen.

Persoonlijk advies over uw rechten als consument

Wilt u meer weten over uw rechten? Of vind u het prettig om even met iemand te overleggen? Dan helpen wij u graag persoonlijk verder. Als u contact met ons opneemt, geven wij u gratis advies over uw rechten en mogelijke vervolgstappen.

We kunnen alleen niet bemiddelen. Dat betekent dat wij geen contact opnemen met het bedrijf om voor uw persoonlijke probleem een oplossing te vinden. U kunt ons advies gebruiken om zelf tot een oplossing te komen.

Contactgegevens van andere organisaties

Soms kan een andere organisatie uw vraag beter beantwoorden. Wij geven u dan de contactgegevens van die organisatie.

Meldingen over bedrijven die regels overtreden

Denkt u dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt? Of hebt u een klacht over een bedrijf? Meld dit dan bij ACM ConsuWijzer. Dan weten wij welke bedrijven zich mogelijk niet aan de regels houden. De ACM kan optreden als bedrijven zich niet aan de regels houden.

Hoe meld ik dat een bedrijf de regels overtreedt?

Denkt u dat een bedrijf zich niet aan de regels houdt? Of hebt u een klacht over een bedrijf? Dan kunt u hierover een melding bij ons doen. Vul dan het meldformulier in van ACM ConsuWijzer.

Waarover kan ik melden?

U kunt melden over alle onderwerpen die op onze website staan. Bijvoorbeeld over problemen met online winkelen, pakketreizen, garanties, energiecontracten of telefoonabonnementen. Er zijn een aantal onderwerpen die niet op de website staan, maar waarover u ook bij ons kunt melden. Dat zijn de volgende onderwerpen:

  • Pandhuiswet: deze wet beschermt u tegen hoge rentes en onduidelijke overeenkomsten bij pandbeleningen. Dat houdt in dat u geld leent en daarvoor spullen, goud of zilver als onderpand gebruikt.
  • Dienstenwet: deze wet geeft regels voor ondernemers die in andere EU-landen hun diensten aanbieden.
  • Marktanalysebesluit: de ACM let op of bedrijven eerlijk kunnen concurreren op de telecom-, post- en vervoermarkt. Soms legt de ACM extra regels op aan een bedrijf dat veel invloed op de markt heeft.

Wat doet ACM ConsuWijzer met mijn melding?

Wij houden alle meldingen bij

We bekijken uw melding en registreren deze in ons systeem. Zo houden wij bij welke bedrijven zich mogelijk niet aan de regels houden.

De ACM onderzoekt of het bedrijf zich aan de regels houdt

De ACM kan ingrijpen bij bedrijven waar dat nodig is. Voordat we kunnen ingrijpen moeten we onderzoeken of een bedrijf echt de regels overtreedt. Omdat we veel meldingen over verschillende bedrijven ontvangen, kunnen we niet alle bedrijven onderzoeken waarover we een melding ontvangen. We onderzoeken een bedrijf als we er veel meldingen over krijgen of als het lijkt dat een bedrijf de regels ernstig overtreedt.

We nemen actie waar nodig

Blijkt uit ons onderzoek dat een bedrijf de regels overtreedt? Dan spreken we het bedrijf hierop aan. En geven we het bedrijf vaak eerst de kans om het zelf op te lossen. Doen ze dat niet? Dan gaan we ingrijpen. Dit doen we bijvoorbeeld door het bedrijf te dwingen ergens mee te stoppen, consumenten te waarschuwen voor dit bedrijf of door het bedrijf een boete op te leggen.

Bekijk onze animatie over wat er met uw melding gebeurt.

Hoor ik nog wat van ACM ConsuWijzer na mijn melding?

Alleen als we nog vragen hebben over uw melding nemen we contact met u op. We kunnen u niet persoonlijk op de hoogte houden over het vervolg van uw melding. Als we bekend maken welke bedrijven we onderzoeken kan dat schadelijk zijn voor ons onderzoek of voor een bedrijf. Uit ons onderzoek kan namelijk ook blijken dat een bedrijf geen regels overtreedt. We willen een bedrijf niet ten onrechte een slechte naam geven. Om die reden vertellen wij ook niet hoeveel meldingen over een bepaald bedrijf binnenkomen.

Op onze website maken we wel bekend bij welke bedrijven we hebben ingegrepen. Zo kunt u in de gaten houden of uw melding heeft geleid tot een actie. Ook maken wij het bekend als er veel meldingen binnenkomen over een bepaald onderwerp. We brengen dan een nieuwsbericht uit waarin we consumenten waarschuwen en tips geven.

Geeft ACM ConsuWijzer ook advies aan bedrijven en zzp’ers?

Alleen als het consumentenrecht geldt. Want u kan als kleine ondernemer of als zzp-er soms beschermd zijn door het consumentenrecht.

Wat als ik niet tevreden ben over ACM ConsuWijzer?

Wilt u een klacht indienen over onze dienstverlening?

Laat ons weten waarover u niet tevreden bent. Zodra we uw klacht ontvangen, onderzoeken we wat er precies aan de hand is. We kijken eerst samen met u of we een oplossing kunnen vinden. Daarvoor gaan wij met u in gesprek.

Bent u het niet eens met de wet of de regels?

Dan hebt u verschillende mogelijkheden.

Waar vind ik de vacatures van ACM ConsuWijzer?

Als er vacatures bij de ACM ConsuWijzer zijn, staan deze op de website van de ACM. Daar staat ook hoe u kunt solliciteren.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.