Ik wil iets opzeggen, stoppen of annuleren

Energiecontract opzeggen: alles over opzegvergoeding en opzegtermijn

Hebt u een energiecontract voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1, 2 of 3 jaar? In die tijd kunt u niet zomaar van het contract af. Vaak moet u dan een opzegvergoeding betalen. En u moet altijd rekening houden met een opzegtermijn.

Wat is mijn opzegtermijn?

De opzegtermijn van een energiecontract is 30 dagen. Dat betekent dat uw contract 30 dagen na uw opzegging eindigt. Het maakt niet uit of u een contract voor 1, 2 of 3 jaar hebt. Maar als u in de vaste periode opzegt, moet u wel rekening houden met een opzegvergoeding. Pas na de vaste periode kunt u zonder kosten overstappen.

Wanneer kan ik mijn energiecontract zonder opzegvergoeding opzeggen?

Tip

U hoeft niet zelf op te zeggen als u overstapt. Uw nieuwe energieleverancier kan uw opzegging regelen. Meld dit bij de overstap.

U kunt op 3 momenten uw energiecontract opzeggen of laten opzeggen:

Op het moment dat uw energiecontract afloopt

U hoeft dan geen opzegvergoeding te betalen. Laat uw leverancier wel minimaal 30 dagen voor het einde van uw contract weten dat u op die datum wilt stoppen.

Na de einddatum van uw energiecontract

Na de einddatum mag uw leverancier uw contract stilzwijgend verlengen voor onbepaalde tijd. Zegt u op na de einddatum van uw contract? Houd rekening met een opzegtermijn van 30 dagen. U hoeft dan geen opzegvergoeding te betalen.

Voordat uw energiecontract afloopt

Hebt u een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1 jaar? En is deze looptijd nog niet voorbij? Opzeggen kan, maar de energieleverancier mag u om een opzegvergoeding vragen. Dat moet hij u wel vertellen bij het afsluiten van het contract.

Wilt u weten of u moet betalen? Kijk in uw energiecontract of in de algemene voorwaarden van uw energieleverancier.

Hoe hoog is de opzegvergoeding?

De hoogte van uw opzegvergoeding hangt af van het energiecontract dat u hebt en van het moment waarop u stopt. U moet kijken hoe lang het nog zou duren voordat het contract afloopt als u gewoon was doorgegaan. In het schema ziet u hoeveel u dan maximaal moet betalen:

Opzegvergoeding voor energiecontracten

hoe lang zou het nog duren voordat het contract afloopt? hoeveel moet u maximaal betalen?
korter dan 1,5 jaar 50 EUR
1,5 - 2 jaar 75 EUR
2 tot 2,5 jaar 100 EUR
langer dan 2,5 jaar 125 EUR

Let op

  • Uw energieleverancier mag dit voor gas en voor elektriciteit aan u vragen. Als u met allebei stopt, betaalt u dus maximaal het dubbele bedrag. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft deze bedragen vastgesteld.
  • Gaat u samenwonen of emigreren, en zegt u een energiecontract voor 1 of meerdere jaren op? Ook dan betaalt u een opzegvergoeding. Uw energieleverancier kan geen energie meer aan u leveren, maar heeft dit al wel voor u ingekocht.

Tot wanneer mag een energieleverancier een opzegvergoeding vragen?

Uw energieleverancier moet u zo snel mogelijk om een opzegvergoeding vragen. Dat moet uiterlijk bij de eindafrekening. De eindafrekening moet u binnen 6 weken na uw overstap krijgen.

Mijn nieuwe energieleverancier heeft mij eerder dan afgesproken overgenomen. Nu moet ik een opzegvergoeding betalen. Wat kan ik doen?

Hebt u met uw nieuwe energieleverancier een datum afgesproken voor de overstap? Dan moet hij zich hieraan houden. Heeft uw nieuwe leverancier u eerder overgenomen dan was afgesproken? En brengt uw oude leverancier u een opzegvergoeding in rekening? Of vervalt hierdoor uw actiekorting? Dan komt uw nieuwe energieleverancier het contract niet na. U kunt uw schade verhalen op uw nieuwe energieleverancier.

Hebt u geen datum afgesproken voor de overstap? Dan had uw nieuwe energieleverancier moeten nagaan of u nog een lopend energiecontract had. En tot wanneer dit contract duurde. Dit hebben energieleveranciers onderling afgesproken in de Gedragscode Consument en Energieleverancier. Heeft uw leverancier dit niet gedaan? Dan mag u uw schade verhalen op uw nieuwe energieleverancier.

Let op

Energieleveranciers moeten een vergunning hebben. Lees meer over energieleveranciers met een vergunning.

Mijn energieleverancier eist dat ik het welkomstcadeau of de welkomstpremie terugbetaal. Mag dat?

Hebt u bij de start van uw energiecontract een welkomstcadeau of welkomstpremie gekregen? En zegt u dat contract binnen een jaar op, of stapt u over naar een andere energieleverancier? Dan mag uw oude leverancier eisen dat u het welkomstcadeau of de welkomstpremie terugbetaalt. U houdt zich namelijk niet aan het contract. Dit moet staan in de algemene voorwaarden bij uw contract.

U hoeft het welkomstcadeau niet altijd terug te betalen. En ook niet altijd het volledige bedrag. Het kan zijn dat uw energieleverancier een onredelijke voorwaarde heeft opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit is het geval wanneer:

  • U het energiecontract na 1 jaar opzegt, en in de algemene voorwaarden staat dat u moet betalen voor het cadeau.
  • U het energiecontract binnen 1 jaar opzegt, en in de algemene voorwaarden staat dat u meer moet betalen dan het cadeau nu waard is.
  • U het energiecontract binnen 1 jaar opzegt, en in de algemene voorwaarden staat dat u meer dan 50 euro moet betalen voor het cadeau.

Onredelijke voorwaarden mag u ongeldig maken. Dat heet ook wel ‘vernietigen’. Dan moet u dat de ondernemer laten weten. U moet ook vertellen waarom u ze vernietigt. U hoeft zich niet meer te houden aan de vernietigde voorwaarden. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Waar kan ik meer informatie vinden over de regels bij overstappen?

Veel energieleveranciers hebben samen afspraken gemaakt over het overstappen. Consumenten die van energieleverancier willen veranderen kunnen in de 'Gedragscode Consument en Leverancier' lezen aan welke regels energieleveranciers zich moeten houden bij een overstap.

Wat kan ik doen als mijn opzegvergoeding te hoog is?

Brengt uw energieleverancier een te hoge opzegvergoeding in rekening? Stuurt hij de rekening hiervoor niet binnen 6 weken na uw overstap of verhuizing? Of vraagt uw oude energieleverancier een opzegvergoeding doordat uw nieuwe energieleverancier u te vroeg overnam? En wil de leverancier het probleem niet oplossen? Schrijf dan een brief of e-mail naar uw energieleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.