Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Energiecontract opzeggen: alles over opzegvergoeding en opzegtermijn

Hebt u een energiecontract voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1 jaar? Als u opzegt, moet u vaak een opzegvergoeding betalen. En u moet altijd rekening houden met een opzegtermijn.


Snel naar:


30 dagen opzegtermijn

De opzegtermijn van een energiecontract is altijd 30 dagen. Deze opzegtermijn begint op de dag nadat u opzegt. Dit geldt voor alle energiecontracten. Het maakt niet uit of u een contract voor 1, 2 of 3 jaar hebt. Of een contract voor onbepaalde tijd.

Stapt u over? Dan regelt uw nieuwe energieleverancier uw opzegging.

De opzegvergoeding

U betaalt alleen een opzegvergoeding als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • u hebt een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1 jaar.
  • de looptijd van het contract is nog niet voorbij wanneer u opzegt.
  • dit staat in uw contract.

Dit geldt ook als u opzegt omdat u gaat verhuizen, emigreren of samenwonen.

Zegt u op 7 dagen voordat uw contract afloopt? Of nadat de looptijd voorbij is? Dan betaalt u geen opzegvergoeding meer. Als u het contract vóór 1 juni 2023 hebt afgesloten, dan is deze termijn 14 dagen in plaats van 7 dagen.

Hebt u een contract met variabele tarieven? Of dynamische tarieven? Ook dan betaalt u geen opzegvergoeding.

Op 1 juni 2023 zijn de regels voor de hoogte van de opzegvergoeding gewijzigd. Hebt u het energiecontract vóór 1 juni 2023 afgesloten? Dan gelden de oude regels voor de opzegvergoeding. Ook als de diensten op 1 juni 2023 of later ingaan.

Contract is na 1 juni 2023 afgesloten

De opzegboete is gelijk aan het verlies dat uw leverancier maakt omdat u het contract niet uitzit. Hij heeft namelijk energie voor u ingekocht en u gaat het niet meer afnemen.

Uw energieleverancier schat meteen uw opzegvergoeding als u erom vraagt. En hij legt de berekening duidelijk uit. Hij schat hoeveel energie u nog zou verbruiken tot het einde van uw contract. Voor de opzegvergoeding betaalt u een bedrag per geschatte kWh elektriciteit en per geschatte m3 gas. Dat bedrag is het prijsverschil tussen uw contracttarieven en de tarieven die uw leverancier vraagt voor een vergelijkbaar contract op het moment dat u opzegt.

Is de energie duurder geworden? Dan maakt de leverancier geen verlies en u betaalt geen opzegvergoeding.

Zegt u op binnen 7 dagen voordat uw vaste contract eindigt? Dan betaalt u geen opzegvergoeding.

Op 1 juli 2023 begint uw contract voor 1 jaar. U betaalt 0,45 euro per kW en 0,90 euro per m3. Op 25 maart 2024 zegt u dit contract op.

Bij een nieuw contract voor 1 jaar bij uw leverancier betaalt u op 25 maart 2024 minder geld voor de energie: 0,25 euro per kW en 0,60 per m3.

Uw leverancier heeft uw verbruik geschat op 3.000 kWh en 2.000 m3 tot het einde van uw contract. Tot het moment van de opzegging hebt u 2.200 kWh en 1.500 m3 verbruikt.

Uw opzegvergoeding is:

  • voor elektriciteit: (0,45 – 0,25) *(3.000 – 2.200) = 0,20*800 = 160 euro
  • voor gas: (0,90-0,60)* (2.000 – 1.500) = 0,30*500 = 150 euro

Kort samengevat:

  • Opzegvergoeding elektriciteit = het prijsverschil tussen de huidige tarieven en uw contracttarieven vermenigvuldigd met de hoeveelheid geschatte kWh’s tot eind contract
  • Opzegvergoeding gas = het prijsverschil tussen de huidige tarieven en uw contracttarieven vermenigvuldigd met de hoeveelheid geschatte m3 tot eind contract

Stapt u over? Als u een nieuw contract afsluit bij een nieuwe leverancier, dan schat uw oude leverancier de opzegvergoeding meteen in. Uiterlijk bij de eindafrekening krijgt u de definitieve opzegvergoeding. De eindafrekening moet u binnen 6 weken na uw overstap krijgen.

Let op: Hebt u 1 contract voor elektriciteit en gas samen? Als u bijvoorbeeld alleen gas opzegt, dan zegt u toch het hele contract op. U moet daarom een nieuw contract voor elektriciteit afsluiten. En de leverancier mag de opzegvergoeding voor beide gas en elektriciteit vragen. Check dit daarom van tevoren bij uw leverancier!

Tip: Denkt u aan overstappen? Vraag uw leverancier eerst hoe hoog uw opzegvergoeding is. En kijk of een overstap het geld waard is. Uw leverancier moet uw opzegvergoeding meteen inschatten.

Contract is vóór 1 juni 2023 afgesloten

Het bedrag van uw opzegvergoeding hangt af van uw energiecontract en van hoe lang het contract nog zou lopen als u niet opzegt. In het schema ziet u hoeveel u dan maximaal moet betalen:

Hoe lang zou uw contract nog doorlopen? Opzegvergoeding
korter dan 1,5 jaar 50 EUR
1,5 - 2 jaar 75 EUR
2 tot 2,5 jaar 100 EUR
langer dan 2,5 jaar 125 EUR

Uw energieleverancier mag dit bedrag voor gas en voor elektriciteit aan u vragen. Stopt u met allebei? Dan betaalt u maximaal het dubbele bedrag.

Zegt u op 2 weken voordat de looptijd van uw contract voorbij is? Of nadat de looptijd voorbij is? Dan betaalt u geen opzegvergoeding meer.

Welkomstcadeau of welkomstpremie

Op 1 juni 2023 zijn de regels gewijzigd.

Contract is na 1 juni 2023 afgesloten

Zegt u op binnen 6 maanden nadat uw contract is ingegaan? Dan mag uw leverancier eisen dat u de welkomstpremie terugbetaalt. U hoeft nooit een hoger bedrag terug te betalen dan de welkomstpremie.

U hoeft de welkomstpremie niet terug te betalen als u het bedrag later krijgt dan uw betaling van het tweede termijnbedrag.

Kreeg u een welkomstcadeau dat geen geld was? Dan mag u het cadeau houden. U hoeft hier niet voor te betalen.

Contract is vóór 1 juni 2023 afgesloten

Zegt u uw contract binnen 1 jaar op? Dan mag uw leverancier eisen dat u het welkomstcadeau of de welkomstpremie terugbetaalt. U houdt zich namelijk niet aan het contract. Dit moet staan in de algemene voorwaarden bij uw contract. U hoeft nooit meer geld terug te betalen dan de welkomstpremie.

Hebt u een cadeau gekregen? Dan hoeft u nooit meer te betalen dan het cadeau nu waard is. En het bedrag mag nooit hoger zijn dan 50 euro.

Mijn leverancier stopt mijn contract

U betaalt geen opzegvergoeding als uw leverancier uw contract stopt.

Geeft uw leverancier aan dat hij de levering van energie stopt? Dat mag niet zomaar. Ga voor meer informatie naar:

Zegt uw leverancier uw contract op omdat u niet betaald hebt? Of niet op tijd? Hier gelden strenge regels voor. Ga naar:

Eerder overgenomen door nieuwe leverancier

Spreekt u een datum af voor een overstap? Dan moet uw nieuwe energieleverancier zich hieraan houden. Neemt uw nieuwe leverancier u eerder over dan afgesproken? Dan komt hij het contract niet na. Als u hierdoor een opzegvergoeding aan uw oude leverancier moet betalen, kunt u uw nieuwe leverancier vragen om een schadevergoeding.

Schrijf dan een brief of e-mail naar uw energieleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Klacht over de opzegvergoeding

Is uw opzegvergoeding te hoog of onterecht? Schrijf dan een brief of e-mail naar uw energieleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Als u er samen niet uit komt

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook