Iets vragen of melden?

Wanneer mag een dienstverlener de prijs verhogen?

Hebt u een dienstverlener ingeschakeld om een klus voor u te doen? Bijvoorbeeld een aannemer of schilder? Dan mag hij achteraf niet zomaar de prijs verhogen. Zeker niet als u samen een vaste prijs hebt afgesproken. Hebt u geen vaste prijs maar een richtprijs afgesproken? Dan kan de uiteindelijke prijs wel hoger worden. 

U kunt met dienstverleners verschillende soorten afspraken maken over de prijs:

  • u spreekt een vaste prijs af
  • u spreekt een richtprijs af
  • u spreekt af dat u het aantal gewerkte uren en de gebruikte materialen betaalt
  • u spreekt geen prijs af

Vaste prijs

Hebt u van tevoren een vaste prijs afgesproken? Dan mag de dienstverlener de prijs achteraf niet zomaar verhogen. De dienstverlener kan de prijs alleen verhogen als:

  • u te weinig of verkeerde informatie hebt gegeven. Twijfelt de dienstverlener aan de informatie die u geeft? Dan moet hij zelf onderzoeken of het wel klopt.
  • de rechter toestemming geeft voor de verhoging van de prijs. Bijvoorbeeld omdat de dienstverlener kosten heeft gemaakt waar hij niks aan kan doen.

Blijkt het achteraf minder werk dan de dienstverlener had gedacht? Of laat u een deel van het werk niet of door iemand anders uitvoeren? Dan hoeft de dienstverlener de prijs alleen te verlagen als u dat hebt afgesproken.

Richtprijs

Een richtprijs is een prijs die de dienstverlener heeft geschat. De uiteindelijke prijs kan dus hoger worden. Maar de prijs mag niet meer dan 10% hoger worden dan de richtprijs. Tenzij de dienstverlener u op tijd waarschuwt. U kunt er dan voor kiezen om minder werk te laten doen. Of om het werk minder uitgebreid te laten doen.

Heeft de dienstverlener u niet van tevoren gewaarschuwd voor een hogere prijs? En wil de dienstverlener de richtprijs verhogen met meer dan 10%? Dan heeft hij uw toestemming nodig. U kunt er altijd voor kiezen om minder werk te laten doen. Of om het werk minder uitgebreid te laten doen.

Gewerkte uren en gebruikte materialen

U spreekt af dat u het aantal gewerkte uren en de gebruikte materialen betaalt. Bij deze afspraak weet u niet van tevoren hoeveel u gaat betalen. Het kan dus zo zijn dat u meer moet betalen dan u had verwacht.

Tip

Vraag de dienstverlener van tevoren of hij het uurtarief en de prijs voor de materialen, hulpmiddelen en het vervoer in de offerte wil zetten. Let zelf ook goed op hoe lang de dienstverlener bezig is met het werk. Dan kunt u een schatting maken van de uiteindelijke prijs.

Ik heb geen prijs afgesproken met de dienstverlener. Hoeveel moet ik betalen?

Hebt u van tevoren geen prijs afgesproken? Dan moet u de dienstverlener een redelijke prijs betalen. De dienstverlener houdt rekening met de prijzen die hij normaal gesproken vraagt. Is de prijs volgens u te hoog? Dan kunt u een klacht indienen bij de dienstverlener. Wij kunnen u niet vertellen wat een redelijke prijs is. Dat is afhankelijk van het geval. Een geschillencommissie of de rechter kan daar een uitspraak over doen.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de prijsverhoging?

Schrijf de dienstverlener een brief of e-mail en geef aan waarom u het niet eens bent met de prijsverhoging. En vraag om een oplossing. Gebruik onze voorbeeldbrief.

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer