Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Wanneer mag een dienstverlener de prijs verhogen?

Hebt u een dienstverlener ingeschakeld om een klus voor u te doen? Bijvoorbeeld een aannemer of schilder? Dan mag hij achteraf niet zomaar de prijs verhogen. Zeker niet als u samen een vaste prijs hebt afgesproken. Hebt u geen vaste prijs maar een richtprijs afgesproken? Dan kan de uiteindelijke prijs wel hoger worden.

U kunt met dienstverleners verschillende soorten afspraken maken over de prijs:

Hebt u van tevoren een vaste prijs afgesproken? Dan mag de dienstverlener de prijs achteraf niet zomaar verhogen. De dienstverlener kan de prijs alleen verhogen als:

  • u te weinig of verkeerde informatie hebt gegeven. Twijfelt de dienstverlener aan de informatie die u geeft? Dan moet hij zelf onderzoeken of het wel klopt.
  • de rechter toestemming geeft voor de verhoging van de prijs. Bijvoorbeeld omdat de dienstverlener kosten heeft gemaakt waar hij niks aan kan doen.

Verhoogt de dienstverlener de prijs terwijl dat niet mag? Geef aan waarom u het niet eens bent met de prijsverhoging. Gebruik onze voorbeeldbrief.

Blijkt het achteraf minder werk dan de dienstverlener had gedacht? Of laat u een deel van het werk niet of door iemand anders uitvoeren? Dan hoeft de dienstverlener de prijs alleen te verlagen als u dat hebt afgesproken.

Bij een richtprijs geeft de dienstverlener een schatting over de uiteindelijke prijs. De uiteindelijke prijs kan dus hoger worden. Maar de prijs mag niet meer dan 10% hoger worden dan de richtprijs. De prijs mag alleen meer dan 10% hoger worden met uw toestemming. Hij moet u dus op tijd waarschuwen als het duurder wordt. U kunt er dan voor kiezen om minder werk te laten doen. Wilt u toch al het werk laten doen, ook al wordt het dan duurder? Dan moet u daar toestemming voor geven.

U spreekt af dat u het aantal gewerkte uren en de gebruikte materialen betaalt. Bij deze afspraak weet u niet van tevoren hoeveel u gaat betalen. Maar een dienstverlener moet wel duidelijk maken hoe hij de prijs berekent. Zodat u kunt inschatten waar u aan toe bent. Is de rekening onverwacht en onredelijk hoog? Dan hoeft u dat niet te accepteren. U bent dan misleid.

Tip

Vraag de dienstverlener van tevoren of hij het uurtarief en de prijs voor de materialen, hulpmiddelen en het vervoer in de offerte wil zetten. Let zelf ook goed op hoe lang de dienstverlener bezig is met het werk. Dan kunt u een schatting maken van de uiteindelijke prijs.

Hebt u van tevoren geen prijs afgesproken? Dan moet u de dienstverlener een redelijke prijs betalen. De dienstverlener houdt rekening met de prijzen die hij normaal gesproken vraagt. Is de prijs volgens u te hoog? Dan kunt u een klacht indienen bij de dienstverlener. Wij kunnen u niet vertellen wat een redelijke prijs is. Dat is afhankelijk van het geval. Een geschillencommissie of de rechter kan daar een uitspraak over doen.

Als u er samen niet uit komt

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook