Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Energiecontract vernietigen bij misleiding

Als u een energiecontract afsluit, moet u de juiste en volledige informatie krijgen. Bij misleiding kunt u van het contract af. Vernietig uw energiecontract met onze voorbeeldbrief. En neem contact op met het Juridisch Loket. Of met uw rechtsbijstandverzekering als u die hebt.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]
 

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]
 

[plaats, datum]

Onderwerp: ongeldig energiecontract

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] sloot ik bij u een energiecontract [naam contract] af aan de telefoon. Met deze brief vernietig ik dat contract omdat het verkoopgesprek [kies: misleidend/ agressief] was. [En omdat u me niet goed hebt geïnformeerd over het contract.]

[Voeg toe als de verkoper een tussenpersoon was] De telefonisch verkoper was van [kies: een ander bedrijf/ naam bedrijf als u die nog weet]. Maar u bent verantwoordelijk voor de inhoud van het gesprek. Daarom schrijf ik u.]

Wat is het probleem?

[Gebruik deze alinea als het voor u geldt]

Ik verwachtte [leg uit wat u verwachtte te krijgen tijdens het gesprek. Bijvoorbeeld een lager termijnbedrag, een contract met een andere leverancier, lagere tarieven enz.]. Dit verwachtte ik op basis van de informatie die u mij tijdens het gesprek gaf. Ik dacht: [leg uit wat u dacht te krijgen, bijvoorbeeld waarom u een lager termijnbedrag verwachtte]. Maar uiteindelijk kreeg ik [leg uit wat u echt kreeg]. Als u mij dit vooraf had laten weten, dan had ik het contract niet afgesloten.

[Gebruik deze alinea als het voor u geldt] 

U ging op een agressieve manier te werk. [leg uit waarom, bijvoorbeeld:

 • U vertelde me dat mijn huidige leverancier (bijna) failliet gaat.
 • U bleef mij lastigvallen via de telefoon. Ik werd onder druk gezet totdat ik akkoord ging met het contract.]

Als u dit niet had gedaan, dan had ik het contract niet gesloten.

[Voeg deze alinea toe als het bedrijf zonder uw toestemming heeft gebeld Daarnaast ben ik zonder mijn toestemming gebeld. Dat mag niet. Als u zich aan deze regel had gehouden, had ik het contract nooit afgesloten.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Leveranciers moeten eerlijk te werk gaan als zij contracten aan consumenten aanbieden. Zij mogen de consument niet misleiden of agressief benaderen. Dat staat in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Daarnaast bent u verplicht om de consument juist en volledig te informeren tijdens het verkoopgesprek en ook daarna. Zo moet u vertellen dat u belt om iets te verkopen en namens welk bedrijf u belt. U moet veel informatie over het aanbod geven, zoals: de prijs, de contractduur, de bedenktijd, voorwaarden.

Als de consument een contract sluit door een oneerlijke handelspraktijk of een gebrek aan wettelijk verplichte informatie, dan kan hij deze overeenkomst vernietigen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op Oneerlijke handelspraktijken, Consumenten informeren en Verplichte informatie vóór en na de koop.

Wat verwacht ik van u?

Ik geef u 14 dagen om te bewijzen dat het verkoopgesprek niet misleidend was en dat het contract geldig is. En dat u me goed en volledig hebt geïnformeerd vóór, tijdens en na het afsluiten van het contract. U moet me het volgende bewijs aanleveren:

 • Een volledige opname van het verkoopgesprek. Een korte gespreksopname waarin ik ‘ja’ zeg is niet genoeg.
 • Mijn schriftelijke instemming met het contract.
 • Bewijs dat u me alle verplichte informatie hebt gegeven voordat ik akkoord ben gegaan.
 • Bewijs dat u me alle verplichte informatie na het gesprek ook digitaal of schriftelijk hebt toegestuurd.

Kunt u deze bewijzen niet aanleveren? Of reageert u niet inhoudelijk op mijn brief binnen 14 dagen? Dan is mijn contract vernietigd wegens misleiding. Ik ben vrij om naar een andere leverancier over te stappen. Ik hoef u daarbij geen opzegvergoeding te betalen. Ik hoef u ook niet te betalen voor de energie die ik bij u heb afgenomen. U hebt automatisch geld via mijn bankrekening geïncasseerd. Ik storneer dit geld via de bank.

[kies deze alinea als u extra kosten hebt moet maken] Doordat u me onrechtmatig als klant hebt overgenomen, loop ik schade: [Kies wat voor u geldt]

 • € [bedrag] is de opzegvergoeding die ik bij mijn oude leverancier moet betalen.
 • € [bedrag] is de welkomstbonus die ik ben misgelopen omdat het contract bij de oude leverancier te vroeg is opgezegd.
 • € [bedrag] als gemiste kortingen of cadeaus.
 • € [bedrag] omdat de tarieven van mijn nieuwe leverancier na mijn overstap hoger zijn bij mijn oude leverancier.
 • € [bedrag]voor de verzendkosten van deze aangetekende brief en de telefoonkosten voor het bellen naar uw klantenservice.

Ik vraag u om mij de totale schade van € [opsomming van de bedragen] te vergoeden binnen 14 dagen. Mijn bankrekeningnummer is bij u bekend.

Biedt u geen oplossing?

Als u met incassobureaus en deurwaarders dreigt, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.

U kunt me onder druk zetten, maar ik ben niets verplicht te betalen zolang geen rechter beslist dat ik het contract geldig is. Hiervoor zou u een proces moeten starten en bewijzen dat ik niet misleid ben. Bij de rechter zal ik u om een schadevergoeding vragen voor alle kosten die ik moet maken. Ik zie dat proces bij de rechtbank met vertrouwen tegemoet. Ik ga ervan uit dat het niet zover hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]