Ik wil iets opzeggen, stoppen of annuleren

Wanneer kan ik mijn abonnement voor telefonie, internet of televisie opzeggen?

Sluit u een abonnement af voor telefonie, internet of televisie? Vaak zit u een tijd aan het abonnement vast. Wanneer kunt u opzeggen? En wat gebeurt er met uw abonnement als deze looptijd voorbij is?

Hoe lang zit ik aan mijn telecomabonnement vast?

Hoe lang u aan het abonnement vast zit, hangt van uw contract af. Vaak is dat 1 of 2 jaar. Maar sommige abonnementen kunt u altijd opzeggen. Lees daarom uw contract goed door. Dan weet u wat voor u geldt. Uw aanbieder mag u niet meer dan 2 jaar aan het abonnement vasthouden. Een abonnement van 2 jaar mag wel. Maar de aanbieder moet een goede reden hebben om u zo lang vast te houden. Een korting kan bijvoorbeeld een goede reden zijn. Wilt u uw abonnement stoppen? En zit u er nog aan vast? Bespreek dit dan met uw aanbieder. Vaak moet u hiervoor betalen. De aanbieder mag u een opzegboete vragen.

Let op: werken de diensten niet goed? En wilt daarom uw abonnement beëindigen? Dan gelden andere regels:

Ik kan niet bellen, internetten of televisie kijken. Wat kan ik doen?

Wanneer kan ik mijn abonnement opzeggen?

Is de vaste looptijd van uw abonnement voorbij? Dan kunt u het abonnement opzeggen wanneer u wilt. U hebt een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Die maand gaat meteen lopen op de dag dat u uw abonnement opzegt.

Zegt u uw abonnement niet op? Dan blijft uw abonnement doorlopen totdat u het opzegt.

Let op

Uw aanbieder kan u ook een nieuw contract aanbieden. Dit noemen wij vaak een verlenging. In dat geval gaat er meestal een nieuwe looptijd in van 1 of 2 jaar. Lees uw nieuwe contract goed door. Dan weet u waar u aan toe bent.

Vraag om een bevestiging van de opzegging

Zegt u het abonnement op? Vraag uw aanbieder de opzegging per mail of per brief te bevestigen. Is er later discussie over de opzegging? Dan kunt u bewijzen dat u het abonnement hebt opgezegd. 
Krijgt u maar geen bevestiging van uw aanbieder? Dan kunt u overwegen om een aangetekende brief naar uw aanbieder te sturen. U hebt dan een bewijs dat u hebt opgezegd. Ook als de aanbieder niet op uw brief reageert.

Gaat u verhuizen?

Zit u nog vast aan uw abonnement? En wilt u het opzeggen omdat u gaat verhuizen? Kijk in de algemene voorwaarden van uw aanbieder. Sommige aanbieders sturen u een rekening voor de maanden dat het abonnement nog duurt. Maar andere aanbieders hebben een verhuisregeling.

Gelden deze regels ook voor andere abonnementen dan die voor telefonie, internet of televisie?

Deze regels gelden ook voor veel andere abonnementen. Bijvoorbeeld een abonnement op een sportschool. Maar voor abonnementen op bijvoorbeeld tijdschriften zijn de regels anders. Wilt u weten welke regels voor andere abonnementen gelden? Bekijk onze informatie over de opzegging van abonnementen.

Ik heb een klacht over het opzeggen van mijn telecomabonnement

Wilt u uw contract opzeggen? En werkt de aanbieder niet mee? Of bent u het niet eens met de kosten? Schrijf dan een brief of e-mail naar de telecomaanbieder.

Vraag in uw brief om een oplossing vóór een bepaalde datum. Geef de aanbieder een redelijke termijn. Schrijf ook welke vervolgstappen u neemt als de aanbieder geen goede oplossing biedt.

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.