Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Onterechte aanmaning

Klopt uw aanmaning niet? Zijn de incassokosten bijvoorbeeld te hoog? Met onze voorbeeldbrief vraagt u de ondernemer of het incassobureau om een aanmaning te sturen die wel klopt.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: onterechte aanmaning

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kreeg ik van u een aanmaning. Hierin staat dat ik [bedrag] euro moet betalen voor [naam product of dienst].

Wat is het probleem?

Uw aanmaning voldoet niet aan de wettelijke eisen. [kies uw situatie:]

  • In uw aanmaning moet een betalingstermijn staan van veertien dagen, die ingaat als ik de brief ontvang. Dit staat er niet in.
  • U moet duidelijk laten weten wanneer de betalingstermijn van veertien dagen begint. Dit staat niet duidelijk in uw aanmaning.[GCd1]
  • De betalingstermijn in uw aanmaning mag niet korter zijn dan veertien dagen. Uw betalingstermijn is korter.
  • In uw aanmaning moet staan dat u incassokosten berekent als ik niet binnen veertien dagen betaal. Dit staat er niet in.[GCd2]
  • In uw aanmaning moet precies staan hoe hoog de incassokosten zijn als ik niet op tijd betaal. Dit staat er niet in.
  • De incassokosten mogen niet hoger zijn dan het wettelijk maximum. U rekent meer dan het wettelijk maximum.
  • U mag pas incassokosten berekenen als ik betaal na de betalingstermijn van veertien dagen. Maar in uw aanmaning lijkt het alsof u sowieso incassokosten rekent, ook als ik betaal binnen veertien dagen.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet moet de aanmaning voldoen aan de wettelijke eisen. Als u niet op de juiste manier aanmaant, dan moet u een nieuwe aanmaning sturen die wel geldig is. Zolang u geen geldige aanmaning stuurt, en zolang de betalingstermijn van veertien dagen nog niet voorbij is, mag u geen incassokosten berekenen. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 6, artikel 96. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om mij een nieuwe aanmaning te sturen die wel voldoet aan de wettelijke eisen. Tot die tijd betaal ik [de rekening nog niet / alleen de hoofdsom, maar niet de incassokosten].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Blijft u mij aanmaningen sturen die niet voldoen aan de wettelijke eisen, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]