ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Onterechte aanmaning

Klopt uw aanmaning niet? Zijn de incassokosten bijvoorbeeld te hoog? Met onze voorbeeldbrief vraagt u de ondernemer of het incassobureau om een aanmaning te sturen die wel klopt.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: onterechte aanmaning

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kreeg ik van u een aanmaning. Hierin staat dat ik [bedrag] euro moet betalen voor [naam product of dienst].

Wat is het probleem?

Uw aanmaning voldoet niet aan de wettelijke eisen. [kies uw situatie:]

  • In uw aanmaning moet een betalingstermijn staan van veertien dagen, die ingaat als ik de brief ontvang. Dit staat er niet in.
  • U moet duidelijk laten weten wanneer de betalingstermijn van veertien dagen begint. Dit staat niet duidelijk in uw aanmaning.[GCd1]
  • De betalingstermijn in uw aanmaning mag niet korter zijn dan veertien dagen. Uw betalingstermijn is korter.
  • In uw aanmaning moet staan dat u incassokosten berekent als ik niet binnen veertien dagen betaal. Dit staat er niet in.[GCd2]
  • In uw aanmaning moet precies staan hoe hoog de incassokosten zijn als ik niet op tijd betaal. Dit staat er niet in.
  • De incassokosten mogen niet hoger zijn dan het wettelijk maximum. U rekent meer dan het wettelijk maximum.
  • U mag pas incassokosten berekenen als ik betaal na de betalingstermijn van veertien dagen. Maar in uw aanmaning lijkt het alsof u sowieso incassokosten rekent, ook als ik betaal binnen veertien dagen.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet moet de aanmaning voldoen aan de wettelijke eisen. Als u niet op de juiste manier aanmaant, dan moet u een nieuwe aanmaning sturen die wel geldig is. Zolang u geen geldige aanmaning stuurt, en zolang de betalingstermijn van veertien dagen nog niet voorbij is, mag u geen incassokosten berekenen. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 6, artikel 96. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om mij een nieuwe aanmaning te sturen die wel voldoet aan de wettelijke eisen. Tot die tijd betaal ik [de rekening nog niet / alleen de hoofdsom, maar niet de incassokosten].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Blijft u mij aanmaningen sturen die niet voldoen aan de wettelijke eisen, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]