Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Niet eens met prijsfout

Zegt de verkoper dat de prijs van uw aankoop niet klopt? Maar is het geen duidelijke vergissing? Met onze voorbeeldbrief vraagt u de verkoper om het product te leveren tegen de afgesproken prijs.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: prijsfout

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] zag ik [op uw website/folder/op het prijskaartje in de winkel] een [naam product] voor [bedrag] euro.

Wat is het probleem?

U liet mij weten dat de prijs niet klopte. Het zou gaan om een prijsfout. Daarom wilt u het product niet leveren voor de genoemde prijs. Maar ik had geen reden om te denken dat de prijs niet klopte, omdat [leg uit waarom u de prijs wel redelijk vind, bijvoorbeeld omdat het een normale prijs voor zo'n soort product, of omdat het om een speciale aanbieding ging]. Ik vraag u daarom te leveren voor die prijs.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Als u een prijsfout maakt, kan de koop ongeldig zijn als het gaat om een duidelijke vergissing. Dat was niet zo. Ik had niet hoeven twijfelen aan de prijs. Ik aanvaardde uw aanbod voor die prijs. Daardoor komt de koopovereenkomst tot stand. Omdat ik er als consument op mocht vertrouwen dat de prijs van het product klopt, is de koopovereenkomst bindend. De verkoper moet dan het product voor de genoemde prijs aan de consument verkopen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/prijzen.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om mijn aankoop te leveren binnen [noem een redelijke termijn] voor de prijs van [bedrag] euro. [voeg deze zin toe als u nog niet hebt betaald:] Ik zal u daarvoor het bedrag van [bedrag] euro betalen.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u mijn aankoop niet op tijd levert voor de afgesproken prijs, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar de Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan [de Geschillencommissie/de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail/brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]