Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Verzoek na storing stadsverwarming of blokverwarming

Zat u door een storing zonder stadsverwarming of blokverwarming? En duurde dit langer dan 4 uur? Met onze voorbeeldbrief vraagt u een vergoeding (compensatie) aan uw warmteleverancier.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam warmteleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: compensatievergoeding


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] vond er een storing plaats op mijn adres: [uw adres, postcode en woonplaats]. Door de storing kon ik geen gebruik maken van warmte en warm tapwater. Dit duurde van [begintijd] tot [eindtijd]. Hiervoor wil ik een vergoeding.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Bij een storing langer dan 4 uur, heb ik recht op een compensatievergoeding. Dit staat in mijn warmteovereenkomst met u. De Autoriteit Consument en Markt (de ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/warmtestoring.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om binnen acht weken de compensatievergoeding naar mij over te maken. U kunt het bedrag storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u de compensatievergoeding niet op tijd overmaakt, dan meld ik dit bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / De Geschillencommissie Warmtelevering / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Uitleg over deze brief

Zie ook

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer