Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Verzoek na storing stadsverwarming of blokverwarming

Zat u door een storing zonder stadsverwarming of blokverwarming? En duurde dit langer dan 8 uur? Met onze voorbeeldbrief vraagt u een vergoeding (compensatie) aan uw warmteleverancier.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam warmteleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: compensatievergoeding


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] vond er een storing plaats op mijn adres: [uw adres, postcode en woonplaats]. Door de storing kon ik geen gebruik maken van warmte en warm tapwater. Dit duurde van [begintijd] tot [eindtijd]. Hiervoor wil ik een vergoeding.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Bij een storing langer dan 8 uur, heb ik recht op een compensatievergoeding. Dit staat in mijn warmteovereenkomst met u. De Autoriteit Consument en Markt (de ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/warmtestoring.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om binnen acht weken de compensatievergoeding naar mij over te maken. U kunt het bedrag storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u de compensatievergoeding niet op tijd overmaakt, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie, de onafhankelijke geschillencommissie van uw warmteleverancier of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / uw onafhankelijke geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]