Voorbeeldbrief - Klacht over energierekening

Moet u te lang wachten op de jaarrekening of eindafrekening? Of staat er een fout in uw energierekening? Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw energieleverancier om een oplossing.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam energieleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: klacht over energierekening


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] stuurde u mij een rekening voor [gas / elektriciteit]. Hierover heb ik een klacht.

Wat is het probleem?

[omschrijf kort uw klacht]

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om [omschrijf welke oplossing u verwacht van uw energieleverancier].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u niet wilt meewerken aan een oplossing, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.