Voorbeeldbrief - Bel mij nooit meer, recht van verzet

Blijft een bedrijf u bellen? Met onze voorbeeldbrief maakt u gebruik van uw recht op verzet. Het bedrijf mag u dan nooit meer bellen.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: recht van verzet


Geachte heer of mevrouw,

Mijn telefoonnummer staat in uw bellijsten. Maar ik wil niet dat u mij nu en in de toekomst belt. Daarom maak ik gebruik van mijn recht van verzet.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik het recht van verzet. Dit betekent dat u mij niet meer mag bellen als ik laat weten dat ik niet meer gebeld wil worden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/telemarketing.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om mijn telefoonnummer en al mijn andere gegevens direct uit uw bellijsten te halen. Ik wil dat u mij nooit meer belt.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Blijft u mij bellen? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Past deze brief bij mijn situatie?

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.