Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Abonnement op telefoon, tv of internet ontbinden

Kunt u geen gebruik maken van uw abonnement op telefoon, tv of internet? En gaf u uw telecomaanbieder via de post of mail een laatste kans om het probleem op te lossen? Met onze voorbeeldbrief kunt u het abonnement ongedaan maken (ontbinden).


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam telefoonaanbieder]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: Ontbinding abonnement


Geachte heer, mevrouw,

Op [datum] sloot ik bij u een abonnement af. Het gaat om [naam abonnement]. Helaas kon ik geen gebruik maken van de diensten die bij het abonnement horen. Daarom vroeg ik u op [datum] om de problemen op te lossen binnen [noem de termijn die u de telefoonaanbieder gaf in uw eerdere brief of e-mail].

Wat is het probleem?

De diensten werken niet zoals afgesproken, ook niet nadat ik u om een oplossing vroeg. Daarom laat ik u weten dat ik het abonnement ontbind.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

U moet de diensten leveren zoals afgesproken. Doet of kunt u dat niet? Ook niet nadat ik u een redelijke termijn geef om het probleem op te lossen? Dan heb ik het recht om het abonnement te ontbinden. Dit betekent dat ik u niet meer hoef te betalen en u geen diensten meer hoeft te leveren. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek, boek 7. U kunt deze wet vinden op de website wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Omdat ik de overeenkomst heb ontbonden, hoef ik u niet meer te betalen. En u hoeft geen diensten te leveren.

[deze alinea kunt u toevoegen als u op tijd klaagde en als u de dienst lange tijd niet kon gebruiken:]

Ik vraag u ook om het abonnementsgeld terug te betalen over de periode waarin ik geen gebruik kon maken van de dienst. Dit is de periode van [datum] tot [datum]. Het abonnementsgeld voor deze periode is [bedrag] euro. Ik vraag u vriendelijk om dit bedrag binnen [noem een redelijke termijn] terug te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Blijft u mij rekeningen sturen? Of stort u niet op tijd het geld terug waar ik recht op heb? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw bevestiging van de ontbinding per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]