Voorbeeldbrief - Klacht over te hoge warmtetarieven

Hebt u stadsverwarming of blokverwarming? En rekent de energieleverancier meer dan de maximale warmtetarieven? Met onze voorbeeldbrief vraagt u om een rekening met de juiste tarieven.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam warmteleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]
[plaats, datum]

Onderwerp: klacht over warmtetarieven


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kreeg ik een warmterekening over de periode [begindatum] tot en met [einddatum]. Ik ben het niet eens met deze rekening. De tarieven voor warmte op de rekening zijn hoger dan de maximale warmtetarieven.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet mag het tarief voor warmte niet hoger zijn dan de maximale tarieven die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vaststelt. Dit staat in artikel 5 van de Warmtewet.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om mij binnen [noem een redelijke termijn] een nieuwe warmterekening te sturen met aangepaste tarieven. Ook vraag ik u om het teveel betaalde geld terug te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u de tarieven niet aanpast en het teveel betaalde niet terugstort, dan meld ik dit bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie, de onafhankelijke geschillencommissie van uw warmteleverancier of de rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / uw onafhankelijke geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.