Voorbeeldbrief - Niet eens met prijs verhogen abonnement

Is uw abonnement in de tussentijd duurder geworden? En is niet met u afgesproken dat de prijs mocht veranderen? Met onze voorbeeldbrief vraagt u de oude prijs terug van uw abonnement.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: prijsverhoging abonnement


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kwam ik erachter dat u de prijs van mijn abonnement hebt verhoogd. De oude prijs is [bedrag] euro. En de nieuwe prijs is [bedrag] euro. Ik ben het niet eens met deze prijsverhoging.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet mag u alleen de prijs verhogen als u zich houdt aan deze drie regels samen:

  1. Op het moment dat ik het abonnement afsloot, stond al in uw algemene voorwaarden dat u de prijs mag verhogen. Dit heet een wijzigingsbeding. En u moet mij de algemene voorwaarden toen gegeven hebben.
  2. Het wijzigingsbeding mag niet onredelijk zijn.
  3. U moet mij vooraf op tijd laten weten wat de nieuwe prijs is en op welke datum de prijs ingaat.

Als u zich niet houdt aan deze regels, mag u de prijs niet verhogen. De oude prijs blijft dan geldig. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

U hebt zich niet gehouden aan deze drie regels.

[kies uw situatie:]

  • Er staat namelijk niet in uw algemene voorwaarden dat u de prijs mag verhogen.
  • In uw algemene voorwaarden staat dat u de prijs mag veranderen. Maar u verhoogde de prijs al in de eerste drie maanden van het abonnement, zonder dat ik het abonnement kosteloos mag stoppen. In de wet staat dat dit onredelijk is en ik deze voorwaarde dan mag vernietigen. Daarom vernietig ik de algemene voorwaarde waarin staat dat u de prijs mag verhogen. Hierna is deze niet meer geldig.
  • In uw algemene voorwaarden staat dat u de prijs mag veranderen. Maar er staat niet duidelijk hoe en wanneer u dat mag doen. Dit is onredelijk. In de wet staat dat ik deze voorwaarde daarom mag vernietigen. Daarom vernietig ik de algemene voorwaarde waarin staat dat u de prijs mag verhogen. Hierna is deze niet meer geldig.
  • In uw algemene voorwaarden staat dat u de prijs mag veranderen. Maar u hebt de prijsverhoging niet vooraf aan mij laten weten. Dit is onredelijk. In de wet staat dat ik deze voorwaarde daarom mag vernietigen. Daarom vernietig ik de algemene voorwaarde waarin staat dat u de prijs mag verhogen. Hierna is deze niet meer geldig. 
  • Ik heb uw algemene voorwaarden over het veranderen van prijzen nooit gekregen. In de wet staat dat ik de voorwaarden daarom mag vernietigen. Daarom vernietig ik de algemene voorwaarden. Hierna is deze niet meer geldig.
  • U hebt mij niet vooraf laten weten wat de nieuwe prijs is en op welke datum die ingaat.

Ik vraag u daarom vriendelijk om de prijsverhoging van mijn abonnement terug te draaien naar de oude prijs. [voeg deze zin toe als u anders het abonnement wilt stoppen:] Wilt of kunt u dit niet doen? Dan wil ik mijn abonnement zonder kosten stoppen.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u de prijsverhoging niet terugdraait, of als u mij kosten rekent voor het stoppen van het abonnement, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.