Voorbeeldbrief - Klacht over meterstanden op rekening

Kloppen de meterstanden niet op uw jaarafrekening? Of stapt u over naar een nieuwe energieleverancier en staan er verkeerde meterstanden op uw eindafrekening? Met onze voorbeeldbrief vraagt u om een nieuwe rekening en om uitstel van betaling.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam energieleverancier]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: klacht over meterstand


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] ontving ik van u mijn [jaarafrekening / eindafrekening]. Hierop zijn de meterstanden voor gas: [meterstand die op de rekening staat] en voor elektriciteit: [meterstand die op de rekening staat].

Wat is het probleem?

Helaas [kloppen beide meterstanden niet / klopt de meterstand voor gas niet / klopt de meterstand voor elektriciteit niet]. Dit moet zijn:

[kies uw situatie:]

  • voor gas: [nummer van de juiste meterstand]
  • voor elektriciteit: [nummer van de juiste meterstand]

Dit gaf ik aan u door op [datum] via [geef aan hoe u de meterstanden doorgaf, bijvoorbeeld via een meterstandenkaart, sms of de website].

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de Informatiecode Elektriciteit en Gas heb ik recht op een aanpassing van mijn meterstanden wanneer ik kan bewijzen dat deze niet kloppen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Omdat u een andere meterstand gebruikte, is mijn verbruik op de rekening te hoog. Ik vraag u daarom vriendelijk om mij een nieuwe [jaarafrekening / eindafrekening] te sturen met de juiste meterstanden. Tot die tijd hoef ik u niet te betalen.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Lost u mijn klacht niet op tijd op, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie Energie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen vier weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.