ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Aanbetaling weigeren

Moet u meer dan 50% van het aankoopbedrag aanbetalen? En staat dit in de algemene voorwaarden? Met onze voorbeeldbrief kunt u de algemene voorwaarden ongeldig maken (vernietigen). U kunt de aanbetaling dan weigeren.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: aanbetaling


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [naam product] voor [bedrag] euro. Het gaat om een [merk en type].

Wat is het probleem?

In uw algemene voorwaarden staat dat ik meer dan de helft moet aanbetalen, namelijk: [deel dat u moet aanbetalen] %. Hier ben ik het niet mee eens. Ik vernietig deze algemene voorwaarde.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

U mag als verkoper een consument niet verplichten tot een aanbetaling van meer dan de helft van het aankoopbedrag. De consument mag zo'n voorwaarde vernietigen. U kunt de consument dan niet langer houden aan de voorwaarde. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om het [product] te leveren binnen de afgesproken termijn van [levertermijn]. Pas daarna zal ik u het hele aankoopbedrag betalen van [bedrag] euro.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u het product niet op tijd levert, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]