Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Binnen bedenktijd overeenkomst ontbinden

Wilt u van uw product of dienst af? En hebt u bedenktijd? Met onze voorbeeldbrief kunt u de aankoop ongedaan maken (ontbinden) en uw geld terugvragen.

Intro

Maak voorbeeldbrief

Gebruik de invulhulp om in 3 stappen een persoonlijke brief te maken.


Liever handmatig de brief aanpassen? Kopieer of download dan de voorbeeldbrief.

Voorbeeldbrief

[uw naam]  
[adres]  
[postcode en woonplaats]  
[telefoon]  
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]  
[adres]  
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: ontbinding overeenkomst tijdens bedenktijd

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] sloot ik met u een overeenkomst voor een [naam product of dienst] van [bedrag] euro. Ik sloot de overeenkomst via [internet / telefonische verkoop / huis-aan-huisverkoop / verkoop op straat / een verkoopdemonstratie / een verkoopparty].

Wat is het probleem?

Ik heb me bedacht. Daarom wil ik gebruik maken van mijn bedenktijd en de overeenkomst ongedaan maken.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Als consument heb ik recht op veertien dagen bedenktijd als ik een overeenkomst sluit [kies uw situatie:]

  • via internet (koop op afstand).
  • via telefonische verkoop (koop op afstand).
  • vanaf 50 euro via huis-aan-huisverkoop (verkoop buiten de winkelruimte).
  • vanaf 50 euro via verkoop op straat (verkoop buiten de winkelruimte).
  • vanaf 50 euro via een verkoopdemonstratie (verkoop buiten de winkelruimte).
  • vanaf 50 euro via een verkoopparty (verkoop buiten de winkelruimte).

Volgens de wet bent u verplicht om mij te laten weten hoe lang de bedenktijd duurt, wat de voorwaarden zijn en hoe ik van de bedenktijd gebruik kan maken. Ook moet u mij een modelformulier geven waarmee ik de overeenkomst ongedaan kan maken. Als u deze verplichte informatie niet geeft, dan wordt de bedenktijd van veertien dagen verlengd met twaalf maanden.

Binnen deze periode mag ik de overeenkomst ongedaan maken (ontbinden).

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/bedenktijd.

Wat verwacht ik van u?

[gebruik deze alinea als u nog niet hebt betaald:]  
Omdat ik de overeenkomst ongedaan maak binnen de bedenktijd, ben ik u niets verplicht. Ik verwacht daarom geen rekening van u.

[gebruik deze alinea als u al hebt betaald:]  
Omdat ik de overeenkomst ongedaan maak binnen de bedenktijd, heb ik recht op terugbetaling van mijn geld. Ik vraag u vriendelijk om mijn betaling van [bedrag] euro binnen veertien dagen terug te storten op [rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[voeg deze zin toe als u het product al hebt ontvangen:]  
Ik zal u het product zo snel mogelijk terugsturen.

[voeg deze zin toe als de dienst al is begonnen:]  
Ik verwacht dat u zo snel mogelijk stopt met het leveren van de dienst.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]