Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Koopovereenkomst product ontbinden

Gaf u de verkoper de kans om uw product te repareren of te vervangen? Maar wil of kan het bedrijf dit niet doen? Of is het probleem zo ernstig dat reparatie of vervanging geen oplossing is? Met onze voorbeeldbrief kunt u de overeenkomst ongedaan maken (ontbinden) en uw geld terugvragen.

Intro

Maak voorbeeldbrief

Gebruik de invulhulp om in 3 stappen een persoonlijke brief te maken.


Liever handmatig de brief aanpassen? Kopieer of download dan de voorbeeldbrief.

Voorbeeldbrief

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: ontbinden koopovereenkomst

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product]. Het gaat om een [merknaam en type]. Helaas voldoet het product niet aan de verwachtingen die ik ervan mag hebben.

Wat is het probleem?

[Kies 1 van deze 2 opties:]

Ik vroeg u op [datum] om een oplossing. Maar dat blijkt niet mogelijk te zijn.

Of

Het probleem is heel ernstig. Daarom neem ik geen genoegen met reparatie of met een nieuw product. Met deze brief laat ik u weten dat ik daarom de koopovereenkomst ontbind.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik als consument recht op een deugdelijk product. Als het product een gebrek heeft, bent u als verkoper verplicht om het product zonder kosten en binnen een redelijke termijn te repareren of te vervangen. Doet u dit niet of kunt u dat niet, dan heb ik het recht om de overeenkomst te ontbinden. Dit recht heb ik ook als het om een heel ernstig gebrek gaat. Ik hoef u dan niet eerst om een oplossing te vragen.

Na de ontbinding ben ik dan niet meer gebonden aan de overeenkomst. En ik heb recht op teruggave van het aankoopbedrag. Ik ben ook niet verplicht om een ander product of een tegoedbon te accepteren. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/garantie.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om de aanschafprijs van [bedrag] euro binnen een redelijke termijn terug te storten op mijn rekeningnummer: [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam]. Laat u mij weten hoe u het product retour wilt?

Biedt u geen oplossing?

Als u het aankoopbedrag niet wilt terugbetalen dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan de Geschillencommissie of de rechter. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]