Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Betalen onder protest

Bent u het niet eens met een rekening, of een deel van een rekening? Dan kunt u onder protest betalen. Met onze voorbeeldbrief legt u de ondernemer uit waarom u onder protest betaalt.

Intro

Maak voorbeeldbrief

Gebruik de invulhulp om in 3 stappen een persoonlijke brief te maken.


Liever handmatig de brief aanpassen? Kopieer of download dan de voorbeeldbrief.

Voorbeeldbrief

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: betaling onder protest

Geachte heer of mevrouw,

Op uw rekening met factuurnummer [factuurnummer dat op uw rekening staat] staat dat ik [bedrag] euro moet betalen.

Wat is het probleem?

Ik ben het niet eens met deze rekening. De kosten kloppen niet omdat [leg uit waarom de rekening niet klopt, bijvoorbeeld:]

  • ik geen overeenkomst met u heb.
  • ik een andere prijs met u heb afgesproken, namelijk [bedrag] euro.
  • ik vind dat u de [reparatie / klus / opdracht] niet goed hebt uitgevoerd.
  • ik vind dat u de [reparatie / klus / opdracht] niet volgens de afspraken hebt uitgevoerd.

Maar als ik niet betaal [leg uit wat er gebeurt als u niet betaalt]. Hierdoor plaatst u mij in een onmogelijke situatie. Ik voel mij dan ook gedwongen om de rekening onder protest te betalen.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet hoef ik alleen te betalen voor wat we hebben afgesproken. Als we niks hebben afgesproken of als u onze afspraken niet nakomt, hoef ik dus niet te betalen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de regels voor eerlijke handel met consumenten, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik verwacht dat u mijn klacht over de rekening oplost binnen [noem een redelijke termijn]. En ik vraag u om het door mij te veel betaalde bedrag van [bedrag] euro terug te betalen. U kunt het bedrag storten op [uw rekeningnummer] ten name van [uw naam].

Biedt u geen oplossing?

Kunt of wilt u mijn klacht niet op tijd oplossen? Of stort u mijn geld niet terug? Dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]