Voorbeeldbrief - Geld terugvragen na onverschuldigde betaling

Betaalde u een rekening die u niet hoefde te betalen? Of betaalde u per ongeluk te veel? Dan deed u een onverschuldigde betaling. Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw geld terug.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: onverschuldigde betaling


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] maakte ik onterecht een bedrag van [bedrag] euro over op uw rekening. Ik vraag het betaalde bedrag nu terug omdat [kies uw situatie:]
het bedrag niet klopte. Ik betaalde [bedrag] euro, terwijl ik maar [bedrag] euro hoefde te betalen. Ik betaalde dus [bedrag] euro te veel.
ik het bedrag per ongeluk dubbel betaalde. [voeg een kopie toe van het bewijs als dit mogelijk is, bijvoorbeeld een bankafschrift]
ik onder protest betaalde. Ik moest van u betalen omdat u anders [leg uit waarom, bijvoorbeeld: mijn elektriciteit en gas zou afsluiten / het werk wilde stoppen / de huurauto niet wilde innemen].
ik geen overeenkomst heb met uw bedrijf  voor het bedrag dat ik betaalde.
[geef een andere reden waarom uw betaling onterecht was]

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Als ik als consument een betaling doe die ik eigenlijk niet had hoeven doen, dan  deed ik een onverschuldigde betaling. Na een onverschuldigd betaling heb ik recht op teruggave van het bedrag dat ik teveel betaalde. U als ontvanger moet het bedrag dan binnen een redelijke termijn terugbetalen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de regels voor eerlijke handel met consumenten, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om het door mij betaalde bedrag van [bedrag] euro binnen twee weken terug te betalen. U kunt het bedrag storten op rekeningnummer [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam]. Ik verwacht verder geen rekeningen meer van uw bedrijf te ontvangen.

[deze zin kunt u naar keuze toevoegen:]
Als u het totaalbedrag niet op tijd betaalt, zal ik incassokosten berekenen over het openstaande bedrag.

Biedt u geen oplossing?

Blijft u mij rekeningen sturen of betaalt u mij niet op tijd terug, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.