Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Geld terugvragen na onverschuldigde betaling

Betaalde u een rekening die u niet hoefde te betalen? Of betaalde u per ongeluk te veel? Dan deed u een onverschuldigde betaling. Met onze voorbeeldbrief vraagt u uw geld terug.

Intro

Maak voorbeeldbrief

Gebruik de invulhulp om in 3 stappen een persoonlijke brief te maken.


Liever handmatig de brief aanpassen? Kopieer of download dan de voorbeeldbrief.

Voorbeeldbrief

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: onverschuldigde betaling

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] maakte ik onterecht een bedrag van [bedrag] euro over op uw rekening. Ik vraag het betaalde bedrag nu terug omdat [kies uw situatie:]
het bedrag niet klopte. Ik betaalde [bedrag] euro, terwijl ik maar [bedrag] euro hoefde te betalen. Ik betaalde dus [bedrag] euro te veel.
ik het bedrag per ongeluk dubbel betaalde. [voeg een kopie toe van het bewijs als dit mogelijk is, bijvoorbeeld een bankafschrift]
ik onder protest betaalde. Ik moest van u betalen omdat u anders [leg uit waarom, bijvoorbeeld: mijn elektriciteit en gas zou afsluiten / het werk wilde stoppen / de huurauto niet wilde innemen].
ik geen overeenkomst heb met uw bedrijf voor het bedrag dat ik betaalde.
[geef een andere reden waarom uw betaling onterecht was]

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Als ik als consument een betaling doe die ik eigenlijk niet had hoeven doen, dan deed ik een onverschuldigde betaling. Na een onverschuldigd betaling heb ik recht op teruggave van het bedrag dat ik teveel betaalde. U als ontvanger moet het bedrag dan binnen een redelijke termijn terugbetalen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de regels voor eerlijke handel met consumenten, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Ik vraag u vriendelijk om het door mij betaalde bedrag van [bedrag] euro binnen twee weken terug te betalen. U kunt het bedrag storten op rekeningnummer [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam]. Ik verwacht verder geen rekeningen meer van uw bedrijf te ontvangen.

[deze zin kunt u naar keuze toevoegen:]
Als u het totaalbedrag niet op tijd betaalt, zal ik incassokosten berekenen over het openstaande bedrag.

Biedt u geen oplossing?

Blijft u mij rekeningen sturen of betaalt u mij niet op tijd terug, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. En ik ga met mijn klacht naar de Geschillencommissie of de rechter. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]