Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Klacht over incassobrief

Klopt er iets niet in uw incassobrief, aanmaning of 14-dagenbrief? Of krijgt u deze rekening onterecht? Met onze voorbeeldbrief vraagt u om een incassobrief die wel klopt. Of u laat weten dat u niet hoeft te betalen.

Intro

Maak voorbeeldbrief

Gebruik de invulhulp om in 3 stappen een persoonlijke brief te maken.


Liever handmatig de brief aanpassen? Kopieer of download dan de voorbeeldbrief.

Voorbeeldbrief

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam bedrijf of incassobureau]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: klacht over [incassobrief / aanmaning / 14-dagenbrief]

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] stuurde u mij een [incassobrief / aanmaning / 14-dagenbrief]. Hierin zegt u dat ik [bedrag] euro moet betalen voor [naam product of dienst].

Wat is het probleem?

Ik ben het niet eens met deze rekening. [leg uit wat er niet klopt, of waarom u de rekening niet hoeft te betalen , bijvoorbeeld:]

  • In uw incassobrief staat namelijk niet alle verplichte informatie. Er moet in staan dat ik veertien dagen heb om te betalen, dat ik incassokosten moet betalen als ik niet op tijd betaal, en dat de termijn van veertien dagen begint op de dag na het ontvangen van de incassobrief. Deze informatie staat er niet allemaal in. Volgens de wet mag u mij daarom geen incassokosten in rekening brengen totdat u mij een incassobrief stuurt die wel voldoet aan de eisen van de wet.
  • Het is niet duidelijk waar de incassobrief over gaat. Ik begrijp niet [leg uit wat onduidelijk is, bijvoorbeeld: over welk product de rekening gaat / over welke dienst de rekening gaat / wat het aankoopbedrag was / om welk bedrijf het gaat / wat de leveringsdatum is]. En volgens de wet heb ik recht op een duidelijke incassobrief.
  • De hoofdsom van [bedrag] euro klopt niet. Het afgesproken bedrag is [bedrag] euro. Dit staat in de overeenkomst.
  • De incassokosten van [bedrag] euro zijn hoger dan het wettelijk maximum. Het juiste bedrag voor de incassokosten is [bedrag] euro.
  • U rekent onterecht incassokosten. [leg uit waarom het bedrijf geen incassokosten mag rekenen, bijvoorbeeld: Ik heb de rekening betaald binnen de termijn van veertien dagen die op de incassobrief staat. / U rekent ook incassokosten over de aanbetaling die ik heb gedaan. / De administratiekosten op de rekening vallen ook onder incassokosten. / Als u één incassobrief stuurt voor meerdere rekeningen, mag u ook maar één keer incassokosten rekenen.]
  • De rente is hoger dan [de wettelijk rente / de rente die is afgesproken in de overeenkomst]. De juiste rente is [hoogte] procent.
  • U rekent onterecht rente. [leg uit waarom u geen rente hoeft te betalen, bijvoorbeeld: U rekent rente over de incassokosten. Dit is verboden.]
  • Ik heb de rekening al betaald op [datum]. In de bijlage vindt u een kopie van het betaalbewijs.
  • Ik heb een conflict over [de aankoop / de dienst]. [leg uit waarover het conflict gaat, bijvoorbeeld: Mijn product is namelijk nog niet geleverd. / De dienst is namelijk niet uitgevoerd zoals afgesproken.] Ik heb hierover een klacht ingediend bij [de winkel / het bedrijf]. En ik wil pas betalen als mijn klacht is opgelost.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op oneerlijke incassopraktijken, zie www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

[gebruik deze alinea als u nog niet hebt betaald:]

Ik vraag u vriendelijk om mij een nieuwe incassobrief te sturen [die voldoet aan de wettelijke eisen / met daarin de ontbrekende informatie / met daarin het juiste bedrag / als mijn klacht is opgelost]. In de tussentijd mag u mij geen incassokosten rekenen.

[gebruik deze alinea als u al hebt betaald:]

Omdat ik al betaald heb, ben ik u niets meer verplicht. Ik verwacht daarom geen rekeningen te ontvangen van uw bedrijf.

Biedt u geen oplossing?

Als u mijn klacht niet oplost of als u mij onterecht kosten blijft rekenen, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]