Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Niet eens met rekening of incassobrief (brief aan ondernemer of incassobureau)

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

CC: [Naam ondernemer]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: klacht over de rekening [noem een eventueel kenmerk of dossiernummer]

Geachte heer of mevrouw,

U heeft mij op [noem datum] een rekening/incassobrief toegestuurd. Met deze brief laat ik u weten dat ik het niet eens ben met deze rekening. Ik betaal daarom [maak een keuze: de rekening niet/een deel van de rekening niet/de rekening onder protest.]

Wat is het probleem?

[Vermeld de reden waarom u vindt dat u de rekening niet hoeft te betalen. Of waarom u het niet eens bent met de hoogte ervan, bijvoorbeeld:]

  • De rekening is onterecht, omdat [noem hier de reden, bijvoorbeeld dat u geen overeenkomst met de ondernemer hebt. Of dat u wel een overeenkomst hebt (gehad), maar dat u de openstaande rekening al door u hebt betaald. Hebt u hier bewijs van? Voeg een kopie daarvan toe].
  • Ik heb een conflict met de ondernemer. Dit is ook bekend bij de ondernemer. Mijn conflict gaat over [noem hier de reden, bijvoorbeeld dat het product of de dienst niet geleverd is].]
  • De hoogte van het openstaande bedrag klopt niet. [Leg uit waarom het niet  klopt. Bijvoorbeeld: het bedrag komt niet overeen met de overeenkomst, de incassokosten zijn hoger dan het wettelijk maximum, de rente of btw is onterecht of onjuist berekend. Geef aan wat volgens u het juiste bedrag is.]
  • Het is onduidelijk uit welke kosten de hoofdsom bestaat. [Vraag om toelichting van de hoofdsom.]
  • De rekening is onduidelijk of onvolledig. [Bijvoorbeeld: er staat niet in waarover het gaat, met wie de overeenkomst destijds is gesloten (oorspronkelijke schuldeiser), om welk product of welke dienst het gaat, op welke datum de overeenkomst is gesloten, voor welk bedrag. Vraag om aanvulling van de ontbrekende informatie. En eventueel om een kopie van de overeenkomst waarop de rekening of incassobrief is gebaseerd.]]

Wat verwacht ik van u?

[Beschrijf wat de ondernemer moet doen om het probleem op te lossen. Bijvoorbeeld dat u eist dat de rekening of incassobrief vervalt. Of dat de onterechte kosten in mindering worden gebracht].

[Besluit u om de rekening onder protest te betalen? Voeg dan de volgende alinea toe:]

Omdat ik de kosten niet onnodig hoog wil laten oplopen betaal ik de rekening onder protest. Dit betekent dat ik mij het recht voorbehoud om op deze betaling terug te komen. [Hebt u onder protest betaald? Vraag dan ook om terugbetaling binnen een redelijke termijn.]

Ik verzoek u om mij binnen twee weken per [maak een keuze: e-mail/brief] te berichten hoe u mijn klacht over de rekening oplost.

[Onderstaande alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik via het consumentenloket van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), ConsuWijzer, een klacht in. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw opdrachtgever [naam van de ondernemer] heb ik ook in kennis gesteld van deze klacht.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Het is momenteel erg druk. Wilt u snel antwoord op uw vraag? App of bel ons.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer