Voorbeeldbrief - Niet eens met rekening en/of incassokosten (brief aan incassobureau)

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[Telefoonnummer]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

CC: [Naam ondernemer]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: klacht over de rekening [noem een eventueel kenmerk of dossiernummer]

Geachte heer of mevrouw,

U heeft mij op [datum van de rekening] een rekening toegestuurd. Met deze brief laat ik u weten dat ik het niet eens ben met deze rekening. Ik betaal daarom [maak een keuze: de rekening niet/een deel van de rekening niet/de rekening onder protest.]

Wat is het probleem?

[Vermeld de reden waarom u vindt dat u de rekening niet hoeft te betalen. Of waarom u het niet eens bent met de hoogte ervan, bijvoorbeeld:

  • De rekening is onterecht, omdat [noem hier de reden, bijvoorbeeld dat u geen overeenkomst met de ondernemer hebt (gehad). En daarom geen sprake kan zijn van een openstaande rekening. Of dat u wel een overeenkomst hebt (gehad), maar dat u de openstaande rekening al door u is betaald. Hebt u hier bewijs van? Voeg een kopie daarvan toe].
  • Ik heb een conflict met de ondernemer. Dit is ook bekend bij de ondernemer. Mijn conflict gaat over [noem hier de reden, bijvoorbeeld dat het product of de dienst niet geleverd is].
  • Ik ben het niet eens met de incassokosten. Er is namelijk geen herinnering (aanmaning) gestuurd. Dit is volgens de wet wel verplicht. Dit staat in artikel 96 van het Burgerlijk Wetboek 6. Ik hoef deze incassokosten dan ook niet te betalen.
  • Ik ben het niet eens met de hoogte van de incassokosten. Het percentage incassokosten klopt niet met de wettelijke regels. [De percentages staan in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten].

Wat verwacht ik van u?

[Beschrijf wat de ondernemer moet doen om het probleem op te lossen. Bijvoorbeeld dat u eist dat de rekening vervalt. Of dat de onterechte incassokosten in mindering worden gebracht op de rekening].

[Als u besluit om de rekening onder protest te betalen, kunt u de volgende alinea toevoegen:]

Omdat ik de kosten niet onnodig hoog wil laten oplopen betaal ik de rekening onder protest. Dit betekent dat ik mij het recht voorbehoud om op deze betaling terug te komen. [Hebt u onder protest betaald? Vraag dan ook om terugbetaling binnen een redelijke termijn.]

Ik verzoek u om mij binnen twee weken per [maak een keuze: e-mail/brief] te berichten hoe u mijn klacht over de rekening oplost.

[Onderstaande alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik via het consumentenloket van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), ConsuWijzer, hierover een klacht in. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw opdrachtgever [naam van de ondernemer] heb ik ook in kennis gesteld van deze klacht.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward