Iets vragen of melden?

Verkoop buiten een verkoopruimte - uw rechten bij verkoop aan huis, op straat en tijdens verkoopdemonstraties

U kent het waarschijnlijk wel. Ondernemers die bij u aan de deur komen. Bijvoorbeeld voor het verkopen van abonnementen of producten. Of een verkoopdemonstratie bij een kennis thuis of ergens in een zaaltje. We noemen dit ook wel colportage of verkoop aan de deur. Het kan ook zijn dat u op straat wordt aangesproken. En een overeenkomst met een ondernemer op straat tekent. Deze vormen van colportage of verkoop buiten een winkel heten officieel “verkoop buiten een verkoopruimte”.

Waarom is belangrijk om te weten wat verkoop buiten een verkoopruimte (voorheen colportage) is?

Als u iets koopt buiten een verkoopruimte hebt u meer rechten dan wanneer u in de winkel iets koopt. Dat is in de wet geregeld. Want buiten een winkel is de kans groter dat u iets koopt zonder dat u daar van tevoren goed over hebt nagedacht. U kunt bijvoorbeeld verrast zijn als een ondernemer bij u voor de deur staat.

Wanneer gelden de regels voor verkoop buiten de verkoopruimte?

Hebt u iets gekocht dat meer dan 50 euro kostte? En kocht u dit:

 • bij u aan de deur of in huis?
 • bij een ondernemer op straat?
 • tijdens een verkoopdemonstratie bij u of een kennis thuis?
 • tijdens een busreisje waar producten werden verkocht?
 • in een restaurant of zaaltje waar producten werden verkocht?

Dan is er sprake van verkoop buiten de verkoopruimte.

Een aankoop op een beurs is meestal geen verkoop buiten verkoopruimte.

Maakt het uit wie het initiatief neemt om de overeenkomst te sluiten?

Nee, het maakt niet uit wie het initiatief neemt om de overeenkomst te sluiten. Bijvoorbeeld: u kunt een ondernemer vragen om bij u thuis langs te komen. Maar de ondernemer kan u ook uit zichzelf benaderen voor een afspraak bij u thuis. In beide gevallen is er sprake van verkoop buiten de verkoopruimte.

Wanneer gelden de regels niet?

Voor sommige overeenkomsten gelden de regels voor verkoop buiten verkoopruimte niet. De regels gelden niet bij:

 • Verkoop van verzekeringen aan de deur
 • Verkoop van huizen en appartementen
 • Verkoop van eten en drinken door de rijdende supermarkt
 • Verkoop op een markt.
 • Overeenkomsten voor sociale dienstverlening en gezondheidszorg. Bijvoorbeeld: thuiszorg
 • Gokactiviteiten; hier vallen ook loterijen onder.
 • Reizen waarbij naast een overnachting nog iets anders is geregeld. Zoals vervoer. Dit noemen we ook wel pakketreizen.
 • Passagiersvervoer, zoals openbaar vervoer of taxi’s
 • Verkoop van producten via de telefoon of via internet. Dit heet koop op afstand.

Meer informatie over koop op afstand

Wat zijn mijn rechten als ik iets koop buiten de verkoopruimte?

Recht op informatie

De ondernemer moet u informatie geven, bijvoorbeeld over de bedenktijd. En over hoe dit werkt en hoe u van de koop af kan komen. U moet ook een formulier krijgen. Met dit formulier kunt u de koop makkelijk ongedaan maken. Krijgt u geen of onvoldoende informatie over de bedenktijd? Of hebt u het formulier niet gekregen? Dan wordt de bedenktijd verlengd met maximaal twaalf maanden. Geeft de ondernemer u later alsnog de juiste informatie? Dan krijgt u opnieuw een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat u die informatie hebt.

U moet ook informatie krijgen over het product  zelf. Wat het kan en hoeveel het kost. En of u voor langere tijd een contract sluit. Maar ook over de identiteit van de ondernemer. Dan weet u waar u naartoe moet als het product kapotgaat. Hij moet u ook vertellen hoe hij met klachten omgaat. En wat hij doet als het product of de dienst niet goed is.

Recht op een bedenktijd

U hebt een bedenktijd van veertien dagen. Binnen deze bedenktijd kunt u beslissen of u de aankoop echt wilt. Wilt u van de overeenkomst af? Dan hoeft u hiervoor geen reden te hebben. U kunt de overeenkomst ongedaan maken.

Wanneer gaat de bedenktijd in?

Dit hangt er vanaf wat voor soort overeenkomst u sluit.

 • Hebt u een product gekocht? Dan begint de bedenktijd vanaf de dag waarop u het product hebt gekregen.
 • Gaat het om een dienst? Bijvoorbeeld het leveren van energie? Dan begint de bedenktijd op het moment dat u de overeenkomst sluit. Bijvoorbeeld op het moment dat u uw handtekening zet.
 • Sluit u een overeenkomst waarbij u zowel een dienst als een product koopt? Dan begint de bedenktijd als u het product geleverd krijgt. Bijvoorbeeld: u koopt een CV ketel met een onderhoudscontract erbij. De bedenktijd gaat in als u de CV ketel geleverd krijgt.

Wanneer heb ik geen bedenktijd?

U hebt geen bedenktijd als u:

 • een ondernemer vraagt om langs te komen voor een reparatie die niet kan wachten. Bijvoorbeeld: u vraagt een loodgieter om de lekkage aan het dak te verhelpen.
 • iets koopt dat minder dan 50 euro kost. Let op: de ondernemer mag de aankoop niet in kleine bedragen opknippen zodat het bedrag onder de 50 euro komt!
 • producten koopt die snel bederven.
 • producten speciaal laat maken. Bijvoorbeeld een maatpak, drukwerk, een fotoalbum of sieraden naar uw eigen ontwerp.
 • producten koopt die niet geschikt zijn om terug te sturen om gezondheidsredenen of hygiëne. Deze producten moeten dan ook verzegeld zijn. Bijvoorbeeld een matras, ondergoed en badkleding. Let op: u hebt alleen geen bedenktijd als u de verzegeling verbreekt. 
 • een overeenkomst sluit die te maken heeft met vrijetijdsbesteding. Daarbij moet het gaan om een overeenkomst waarbij een bepaald tijdstip of periode is afgesproken. Bijvoorbeeld wanneer u een auto huurt. Of een hotelkamer boekt
 • losse kranten of tijdschriften koopt. Let op: neemt u een abonnement op een krant of tijdschrift? Dan geldt de bedenktijd wel!
 • een CD, DVD of computerprogramma's koopt waar een verzegeling op zit en die verzegeling is verbroken.

Bedenktijd bij diensten die meteen ingaan

Sluit u een overeenkomst voor een dienst? Bijvoorbeeld een abonnement voor mobiel bellen? Of voor levering van energie? En wilt u de dienst meteen gebruiken? Dat kan. U moet dit wel zelf aan de ondernemer vragen. U doet dit bijvoorbeeld per e-mail. U hebt dan nog steeds een bedenktijd van veertien dagen.

Gebruikt u de dienst maar wilt u er toch vanaf? En hebt u nog bedenktijd? Dan kan dat. Meestal moet u dan wel betalen voor de gebruikte diensten. Dat hoeft alleen als de ondernemer u vooraf heeft laten weten dat hij hiervoor kosten zou berekenen.

Wat moet ik doen als ik van de koop af wil?

Wilt u van de overeenkomst af? Laat dit dan binnen de bedenktijd aan de ondernemer weten. U kunt daarvoor het formulier invullen dat u van de ondernemer hebt gekregen. Maar u kunt ook zelf een brief of e-mail schrijven. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.

Heeft de ondernemer u niks verteld over de bedenktijd? Vertelde de ondernemer niet duidelijk hoe u van de overeenkomst af kunt? Of gaf hij u geen formulier?  Dan hebt u een langere bedenktijd. De bedenktijd wordt dan verlengd met maximaal twaalf maanden. Let op: krijgt u alsnog later alle informatie? Dan hebt u weer opnieuw een bedenktijd van veertien dagen.

Hebt u een product gekocht en hebt u dit al gekregen? Dan moet u het terugsturen. Dat moet u doen binnen veertien dagen na het versturen van het formulier, de brief of e-mail.

Tip

Bewaar altijd een bewijs dat u hebt laten weten dat u van de koop af wil. Bewaar bijvoorbeeld de e-mail of een verzendbewijs van uw brief. Dan kunt u bewijzen dat u de overeenkomst binnen de bedenktijd ongedaan hebt gemaakt.

Ik heb een product gekocht en betaald. Wanneer krijg ik mijn geld terug als ik gebruik heb gemaakt van mijn bedenktijd?

Stuurt u het product binnen veertien dagen terug? Of laat u binnen veertien dagen weten dat u het product terugstuurt? Dan moet de ondernemer binnen veertien dagen uw geld terugbetalen. De termijn van 14 dagen begint de dag nadat u de ondernemer hebt laten weten dat u gebruik maakt van de bedenktijd.  De ondernemer mag wel wachten met terugbetalen totdat hij het product van u terug heeft gekregen. Of tot het moment dat u bewijst dat u het product hebt teruggestuurd.

Welke regels zijn er nog meer?

Nadat u de overeenkomst hebt gesloten, moet u alle informatie kunnen bewaren en terug kunnen lezen. Daarom moet u de informatie op papier meekrijgen. De ondernemer mag dit ook op een andere manier aan u geven. Bijvoorbeeld per e-mail. Maar alleen als u hier zelf mee instemt. De informatie moet duidelijk en leesbaar voor u zijn.

U moet een kopie van de ondertekende overeenkomst of een bevestiging van de overeenkomst meekrijgen. Ook hiervoor geldt dat u deze kopie of bevestiging op papier krijgt. Wil de ondernemer dit op een andere manier aan u geven? Bijvoorbeeld via e-mail? Dan mag dat alleen als u hiermee instemt.

Is de overeenkomst niet schriftelijk gesloten? En hebt u de informatie niet op papier meegekregen? Of is de overeenkomst via e-mail gesloten, terwijl u daarmee niet hebt ingestemd? Dan is de overeenkomst nietig. Nietig betekent dat de overeenkomst ongeldig is.

Voorbeelden van verkoop buiten de verkoopruimte

Voorbeeld 1: aan de deur

 • Een ondernemer vraagt of u sneller internet wilt. Het gaat om een glasvezelabonnement. U tekent een overeenkomst.
 • Een ondernemer vraagt of u een goedkopere energieleverancier wilt. Hij heeft een mooi aanbod voor u. U tekent voor een nieuw energiecontract.
 • Een ondernemer vraagt of u schone containers wil. Dit bedrijf reinigt uw containers elke maand. U tekent hiervoor.

Voorbeeld 2: verkoop bij u thuis, nadat u een enquête hebt ingevuld

U vult een enquête in op internet. U krijgt de vraag of u geïnteresseerd bent in nieuwe kozijnen. U vult ja in en u kruist ook aan dat u graag vrijblijvende informatie ontvangt. Een paar dagen later wordt u gebeld door een bedrijf voor kozijnen. Iemand van het bedrijf vraagt of hij bij u langs mag komen. U stemt hiermee in. De ondernemer komt langs en u sluit een overeenkomst.

Voorbeeld 3: verkoop tijdens busreisje

U bent uitgenodigd voor  een busreisje. Tijdens deze busreis krijgt u een lunch in een zaaltje, waarna u een verkoopdemonstratie krijgt. Er worden allerlei producten aangeboden terwijl u in de zaal zit. U koopt een matras.

Voorbeeld 4: verkoop op straat

U wordt op straat aangesproken. Iemand biedt  u een abonnement op een tijdschrift aan. U stemt hiermee in en tekent de overeenkomst.

Voorbeeld 5: u nodigt een schilder bij u thuis uit en sluit een overeenkomst

U vraagt een schilder om bij u langs te komen. U wilt graag dat hij uw huis schildert. Tijdens het bezoek van de schilder tekent u een overeenkomst.

Consuwijzer helpt u met de DeurWijzer

Krijgt u veel ondernemers aan de deur en wilt u weten wat uw rechten zijn? Of wilt u voorkomen dat u iets koopt wat u eigenlijk toch niet wilt? Dan kunt u de DeurWijzer gebruiken. De DeurWijzer is een handig hulpmiddel om thuis aan de deur te hangen. U ziet dan meteen wat uw rechten zijn en waar u op moet letten.

Meer informatie op ConsuWijzer

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Op vrijdag 22 en maandag 25 februari zijn wij telefonisch niet bereikbaar. U kunt ons bereiken via WhatsApp.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer