Iets vragen of melden?

Welke informatie moet ik krijgen als ik iets koop online, per telefoon, op straat of aan de deur?

Bij aankopen buiten een gewone winkel hebt u extra rechten: u moet bepaalde informatie krijgen. En soms moet u een handtekening zetten of akkoord gaan per e-mail. Anders is de koop niet geldig. Welke regels gelden in uw situatie?

U hebt meer rechten als u een product of dienst koopt:

 • via internet (online)
 • via de telefoon
 • via huis-aan-huisverkoop
 • op straat
 • via een verkoopdemonstratie
 • op een verkoopparty

De kans is namelijk groter dat u dan iets koopt zonder hier goed over na te denken. U kunt bijvoorbeeld verrast zijn als een verkoper bij u voor de deur staat. Daarom hebt u recht op onder andere:

 • informatie over het bedrijf, het product of de dienst, bestellingen en uw bedenktijd
 • een formulier om van het contract af te komen tijdens de bedenktijd
 • een kopie van het contract, soms met uw handtekening

Let op

De informatie moet u krijgen vóór de aankoop. Ook het formulier en het contract moet u krijgen vóórdat u akkoord gaat met de aankoop.

Welke informatie moet ik krijgen over de ondernemer?

 • naam ondernemer
 • bezoekadres
 • adres voor klachten
 • telefoonnummer, faxnummer of e-mailadres

Verkoopt de ondernemer namens een andere ondernemer? Biedt een webwinkel bijvoorbeeld spullen aan van een andere webwinkel? Dan moet hij u ook laten weten:

 • de naam van de andere ondernemer
 • het bezoekadres van de andere ondernemer

Welke informatie moet ik krijgen over het product of de dienst?

 • belangrijkste kenmerken van uw product, bijvoorbeeld model, kleur, materiaal, maat, afmetingen
 • belangrijkste afspraken over uw dienst, bijvoorbeeld het soort werk
 • totale prijs (of: hoe de prijs na afloop berekend wordt)
 • of u een borg moet betalen, of een andere financiële garantie
 • levertijd

Let op

Vertelt de ondernemer niet wat de levertijd is? Dan moet hij binnen 30 dagen leveren.

Sluit u een overeenkomst voor langere tijd, bijvoorbeeld een energiecontract of krantenabonnement? Dan moet u ook informatie krijgen over:

 • de duur van de overeenkomst
 • of de overeenkomst automatisch verlengd wordt
 • hoe u opzegt (alleen als u geen einddatum hebt)
 • hoelang u minimaal betaalt
 • de kosten per keer of per maand

Koopt u een digitaal product? Bijvoorbeeld een computerspel, software, e-book of app? Of downloadt u bijvoorbeeld muziek, een serie of film? Dan moet u ook informatie krijgen over:

 • wat u met het product kunt doen, of waarvoor u het kunt gebruiken
 • of het beveiligd is, bijvoorbeeld tegen kopiëren
 • wat voor apparaat u nodig hebt
 • welke software u nodig hebt

Welke informatie moet ik krijgen als ik iets bestel?

Vóór uw bestelling moet de ondernemer u laten weten:

 • hoe u moet betalen
 • hoe u het product geleverd krijgt
 • hoe de dienst wordt uitgevoerd

Ná uw bestelling moet de ondernemer u laten weten:

 • wat uw wettelijke rechten zijn als het product niet goed is
 • hoe de ondernemer klachten afhandelt, bijvoorbeeld via een geschillencommissie
 • of de ondernemer een bijzondere service heeft die u kunt gebruiken
 • of u garantie hebt
 • of de ondernemer is aangesloten bij een gedragscode en waar kunt u die kunt vinden

Welke informatie moet ik krijgen over bedenktijd?

Hebt u bedenktijd? Dan moet de ondernemer u daar informatie over geven. Hij moet u dan laten weten:

 • hoe lang u bedenktijd hebt
 • hoe u van het contract afkomt tijdens de bedenktijd
 • of er speciale voorwaarden bij de bedenktijd horen, bijvoorbeeld dat u de verzegeling van het product niet mag verbreken
 • of u de verzendkosten moet betalen als u iets terugstuurt tijdens de bedenktijd
 • of u moet betalen voor werk dat al gedaan is tijdens de bedenktijd
 • of u moet betalen voor gebruikte diensten tijdens de bedenktijd
 • dat de ondernemer de prijs kan verminderen als u tijdens de bedenktijd het product niet alleen beoordeelt, maar er meer mee doet (u draagt bijvoorbeeld een broek een hele week en stuurt hem dan terug)

Let op

Als u géén bedenktijd hebt, is de ondernemer soms verplicht dit u te laten weten.

Wanneer heb ik géén bedenktijd?

Wat voor formulier moet ik krijgen?

Hebt u bedenktijd? Dan moet u vóór de aankoop een formulier krijgen: het ‘modelformulier voor ontbinding’. Met dit formulier kunt u tijdens de bedenktijd van het contract af.

Online winkelen

Koopt u iets online? Dan hoeft de ondernemer geen papieren formulier op te sturen. Hij mag ook een link sturen waarmee u het formulier zelf kunt downloaden en printen.

Tip

U hoeft het formulier niet te gebruiken. U mag ook op een andere manier laten weten dat u van het contract af wil.

Wanneer moet ik een handtekening zetten?

Telefonische verkoop

Koopt u iets per telefoon? Dan moet u soms ook een handtekening zetten onder een papieren contract, of akkoord geven per e-mail. Pas daarna is de koop geldig. Bekijk wanneer u dit moet doen:

Online aankopen

Als u iets koopt via internet hoeft u geen handtekening te zetten.

Aankopen via huis-aan-huisverkoop, straatverkoop, verkoopdemonstraties of verkoopparty’s

Koopt u iets van €50 of meer? Dan moet u een handtekening zetten onder een contract. De verkoper moet u een papieren kopie meegeven. Wil de ondernemer het contract op een andere manier aan u geven, bijvoorbeeld via e-mail? Dan mag dat alleen als u dat goed vindt. Anders is uw aankoop ongeldig.

Wat kan ik doen als de ondernemer zich niet aan de regels houdt?

Ik heb geen handtekening gezet of ik kreeg het formulier niet

Hebt u geen handtekening gezet? En is dat wel verplicht, bijvoorbeeld als u een energiecontract afsluit per telefoon? Dan is uw aankoop ongeldig. De verkoper moet dan uw geld teruggeven. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief:

Ik krijg niet alle informatie over bedenktijd

Krijgt u niet alle informatie over bedenktijd? Of krijgt u het formulier niet waarmee u kunt opzeggen? Dan krijgt u automatisch 1 jaar verlenging van uw bedenktijd:

Ik kreeg andere belangrijke informatie niet

Krijgt u niet alle verplichte informatie bij uw aankoop? En wil de ondernemer uw probleem niet oplossen? Dan hangt het er vanaf hoe erg het is dat u deze informatie niet kreeg. Is het erg genoeg? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. Of u kunt uw geld terugvragen als u van de overeenkomst af wilt. Dit heet ‘het vernietigen van de overeenkomst’.

Schrijf een brief aan de ondernemer. Laat in uw brief weten dat u de overeenkomst vernietigt en waarom. Vraag om terugbetaling van het aankoopbedrag. En geef de ondernemer een redelijke termijn. Schrijf ook welke vervolgstappen u neemt als de ondernemer geen goede oplossing biedt.

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer