Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Welke informatie moet ik krijgen als ik iets koop?

Bij de koop van producten of diensten moet het bedrijf u bepaalde informatie geven. Informatie over bijvoorbeeld het product of de dienst, de prijs en bijkomende kosten. Dit heet een informatieplicht.

U hebt deze informatie nodig om goed te kunnen beslissen of u het product of de dienst wilt kopen. Daarom moet u vóór u bestelt alle informatie krijgen die van belang is bij uw keuze. De informatie moet juist, volledig en begrijpelijk zijn. En de informatie moet goed te zien zijn. Dus niet verstopt op de website of in de algemene voorwaarden. Want dat kan u misleiden.

De informatieplicht geldt bij alle aankopen, zowel in als buiten de winkel. Ook als u digitale producten of diensten koopt. En zelfs als die gratis lijken, maar u wel uw persoonsgegevens moet delen.

Soms moet u voor een geldige koop ook nog een handtekening zetten. Of akkoord gaan per e-mail. Anders zit u niet vast.

Doet u een aankoop online, telefonisch, via straatverkoop, verkoopdemonstratie of verkoop bij u thuis? Dan hebt u recht op nog meer informatie. De kans is namelijk groter dat u dan iets koopt zonder hier goed over na te denken. U kunt bijvoorbeeld verrast zijn als een verkoper bij u voor de deur staat. Daarom hebt u recht op onder andere:

 • informatie over uw bedenktijd
 • een formulier om van het contract af te komen tijdens de bedenktijd
 • een kopie van het contract, soms met uw handtekening
Let op

De informatie moet u krijgen vóór de aankoop. Hebt u bedenktijd? Dan moet u ook het formulier en het contract krijgen vóórdat u akkoord gaat met de aankoop.

 • de naam van het bedrijf
 • het bezoekadres
 • het adres voor klachten
 • het telefoonnummer en e-mailadres
 • uitleg over hoe hij met uw persoonsgegevens omgaat

Verkoopt het bedrijf namens een ander bedrijf? Biedt een webwinkel bijvoorbeeld spullen aan van een andere webwinkel? Of laat het bedrijf uw spullen rechtstreeks door de fabrikant uit het buitenland leveren? U moet weten wie u kunt aanspreken.Dus dan moet u ook deze informatie krijgen:

 • de naam van het bedrijf waar u van koopt
 • de contactgegevens van dat bedrijf

 • de belangrijkste kenmerken van uw product, bijvoorbeeld model, kleur, materiaal, maat, afmetingen.
 • de belangrijkste afspraken over uw dienst, bijvoorbeeld het soort werk
 • de totale prijs en de prijs per factuurperiode (of: hoe de prijs na afloop berekend wordt)
 • of u een borg moet betalen, of een andere financiële garantie
 • de levertijd
Let op

Vertelt het bedrijf niet wat de levertijd is? Dan moet hij binnen 30 dagen leveren.

Sluit u een overeenkomst voor langere tijd, bijvoorbeeld een energiecontract of krantenabonnement? Dan moet u ook informatie krijgen over:

 • de duur van de overeenkomst
 • of de overeenkomst automatisch verlengd wordt
 • hoe u opzegt (alleen als u geen einddatum hebt)
 • hoelang u minimaal betaalt
 • de kosten per keer of per maand

Koopt u een elektronisch apparaat dat verbonden is met internet? Bijvoorbeeld een luidspreker die muziek afspeelt van het internet? Dat noemen we ook wel een smart product of slim apparaat. Daarbij moet u ook informatie krijgen over:

 • hoe het geregeld is met updates van het apparaat
 • of u andere diensten nodig hebt om het apparaat te gebruiken
 • hoe het apparaat werkt en met wat voor andere apparaten, diensten of netwerken
 • gebruik van uw persoonsgegevens

Koopt u een digitaal product? Bijvoorbeeld een computerspel, software, e-book of app? Of downloadt u bijvoorbeeld muziek, een serie of film? Dan moet u ook informatie krijgen over:

 • wat u met het product kunt doen, of waarvoor u het kunt gebruiken
 • of het beveiligd is, bijvoorbeeld tegen kopiëren
 • wat voor apparaat u nodig hebt
 • welke software u nodig hebt

Vóór uw bestelling moet een bedrijf u laten weten:

 • hoe u moet betalen
 • hoe u het product geleverd krijgt
 • hoe de dienst wordt uitgevoerd
 • of de prijs 'gepersonaliseerd' is, dus of de website of app de prijs automatisch op uw profiel aanpast

Als u iets koopt op een platform of online marktplaats moet u weten:

Ná uw bestelling moet een bedrijf u laten weten:

 • wat uw wettelijke rechten zijn als het product niet goed is
 • hoe het bedrijf klachten afhandelt, bijvoorbeeld via een geschillencommissie
 • of het bedrijf een bijzondere service heeft die u kunt gebruiken
 • of u garantie hebt
 • of het bedrijf is aangesloten bij een gedragscode en waar kunt u die kunt vinden

Gaat het om een aankoop online, telefonisch, via straatverkoop, verkoopdemonstratie of verkoop bij u thuis? En hebt u bedenktijd? Dan moet het bedrijf u daar informatie over geven. Het bedrijf moet u dan laten weten:

 • hoe lang u bedenktijd hebt
 • hoe u van het contract afkomt tijdens de bedenktijd
 • of er speciale voorwaarden bij de bedenktijd horen, bijvoorbeeld dat u de verzegeling van het product niet mag verbreken
 • of u de verzendkosten moet betalen als u iets terugstuurt tijdens de bedenktijd
 • of u moet betalen voor werk dat al gedaan is tijdens de bedenktijd
 • of u moet betalen voor gebruikte diensten tijdens de bedenktijd
 • dat het bedrijf de prijs kan verminderen als u tijdens de bedenktijd het product niet alleen beoordeelt, maar er meer mee doet (u draagt bijvoorbeeld een broek een hele week en stuurt hem dan terug)
Let op

Als u géén bedenktijd hebt, is het bedrijf soms verplicht dit u te laten weten.

Wanneer heb ik géén bedenktijd?

Gaat het om een aankoop online, telefonisch, via straatverkoop, verkoopdemonstratie of verkoop bij u thuis? En hebt u bedenktijd? Dan moet u vóór de aankoop een formulier krijgen: het 'modelformulier voor ontbinding'. Met dit formulier kunt u tijdens de bedenktijd van het contract af.

Online winkelen

Koopt u iets online? Dan hoeft het bedrijf geen papieren formulier op te sturen. Hij mag ook een link sturen waarmee u het formulier zelf kunt downloaden en printen.

Tip

U hoeft het formulier niet te gebruiken. U mag ook op een andere manier laten weten dat u van het contract af wil.

Telefonische verkoop

Koopt u iets per telefoon? Dan moet u soms ook schriftelijk akkoord geven. Pas daarna is de koop geldig. Bekijk wanneer u dit moet doen:

Online aankopen

Als u iets koopt via internet hoeft u geen handtekening te zetten.

Aankopen via huis-aan-huisverkoop, straatverkoop, verkoopdemonstraties of verkoopparty's

Koopt u iets van 50 euro of meer? Dan moet u een handtekening zetten onder een contract. De verkoper moet u een papieren kopie meegeven. Wil het bedrijf het contract op een andere manier aan u geven, bijvoorbeeld via e-mail? Dan mag dat alleen als u dat goed vindt. Anders is uw aankoop ongeldig.

Ik heb geen handtekening gezet of ik kreeg het formulier niet

Hebt u geen handtekening gezet? En is dat wel verplicht, bijvoorbeeld als u een energiecontract afsluit per telefoon? Dan is uw aankoop ongeldig. De verkoper moet dan uw geld teruggeven. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief:

Ik krijg niet alle informatie over bedenktijd

Krijgt u niet alle informatie over bedenktijd? Of krijgt u het formulier niet waarmee u kunt opzeggen? Dan krijgt u automatisch 1 jaar verlenging van uw bedenktijd:

Ik kreeg andere belangrijke informatie niet

Krijgt u niet alle verplichte informatie bij uw aankoop? Of is belangrijke informatie verstopt? En wil het bedrijf uw probleem niet oplossen? Dan hangt het er vanaf hoe erg het is dat u deze informatie niet kreeg. Is het erg genoeg? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. Of u kunt uw geld terugvragen als u van de overeenkomst af wilt. Dit heet 'het vernietigen van de overeenkomst'.

Schrijf een brief aan het bedrijf. Laat in uw brief weten dat u de overeenkomst vernietigt en waarom. Vraag om terugbetaling van het aankoopbedrag. En geef het bedrijf een redelijke termijn. Schrijf ook welke vervolgstappen u neemt als het bedrijf geen goede oplossing biedt.

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook