Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Ongedaan maken van overeenkomst tijdens verlengde bedenktijd

Gaf de verkoper u niet alle verplichte informatie over de bedenktijd? Dan kunt u recht hebben op 1 jaar verlenging van uw bedenktijd. Met onze voorbeeldbrief kunt u de aankoop ongedaan maken (ontbinden) en uw geld terugvragen tijdens de verlenging van uw bedenktijd.

Let op

Controleer eerst of u alle verplichte informatie kreeg en of u bedenktijd hebt.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: ontbinding overeenkomst tijdens verlengde bedenktijd

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] sloot ik met u een overeenkomst voor een [naam product of dienst] voor via [internet / telefonische verkoop / huis-aan-huisverkoop / verkoop op straat / een verkoopdemonstratie / een verkoopparty]. Ik heb hiervoor recht op één jaar extra bedenktijd, omdat u mij niet alle verplichte informatie gaf: [kies uw situatie(s):]

  • In de overeenkomst staat niet dat ik een bedenktijd heb van veertien dagen.
  • In de overeenkomst staat niet hoe en bij wie ik de overeenkomst ongedaan kan maken.
  • Ik kocht een product dat verzegeld moet blijven tijdens de bedenktijd. Maar dit staat niet in de overeenkomst.
  • Ik kreeg het formulier niet waarmee ik de overeenkomst ongedaan kan maken.

Wat is het probleem?

Ik heb me bedacht. Daarom wil ik gebruik maken van mijn verlengde bedenktijd en de overeenkomst ongedaan maken.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet bent u verplicht om mij te laten weten hoe lang de bedenktijd duurt, wat de voorwaarden zijn en hoe ik van de bedenktijd gebruik kan maken. Ook moet u mij een modelformulier geven waarmee ik de overeenkomst ongedaan kan maken. Als u deze verplichte informatie niet geeft, dan wordt de bedenktijd van veertien dagen verlengd met twaalf maanden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/bedenktijd.

Wat verwacht ik van u?

[gebruik deze alinea als u nog niet hebt betaald:]
Omdat ik de overeenkomst ongedaan maak binnen de bedenktijd, ben ik u niets verplicht. Ik verwacht daarom geen rekening van u.

[gebruik deze alinea als u al hebt betaald:]
Omdat ik de overeenkomst ongedaan maak binnen de bedenktijd, heb ik recht op terugbetaling van mijn geld. Ik vraag u vriendelijk om mijn betaling van [bedrag] euro binnen veertien dagen terug te storten op [rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[voeg deze zin toe als u het product al hebt ontvangen:]
Ik zal u het product zo snel mogelijk terugsturen.

[voeg deze zin toe als de dienst al is begonnen:]
Ik verwacht dat u zo snel mogelijk stopt met het leveren van de dienst.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]