Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Herinnering aan terugbetalen producten na gebruikmaken van bedenktijd

Stuurde u de aankoop op tijd terug? En liet u weten dat u gebruik maakt van uw bedenktijd? Maar is de verkoper te laat met terugbetalen? Met onze voorbeeldbrief stuurt u de verkoper een herinnering en eist u wettelijke rente.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: herinnering

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kocht ik bij u een [naam product] voor [bedrag] euro. Op [datum] liet ik u weten dat ik van de koop af wilde tijdens de bedenktijd. Ik stuurde het product aan u terug op [datum]. [voeg deze zin toe als u een verzendbewijs hebt:] In de bijlage vindt u een kopie van het verzendbewijs.

Wat is het probleem?

Tot vandaag heb ik nog geen betaling van u ontvangen. Daarom vraag ik u om het aankoopbedrag zo snel mogelijk terug te betalen.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet moet u het aankoopbedrag (inclusief bezorgkosten) terugbetalen binnen veertien dagen na het ontbinden van de overeenkomst. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/bedenktijd.

Wat verwacht ik van u?

De termijn van veertien dagen is al voorbij. Daarom vraag ik u nog een keer vriendelijk om het bedrag van [bedrag] euro binnen [noem een redelijke termijn] te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam]. Ik verwacht dat u daar de wettelijke rente bij optelt, vanaf de dag dat u te laat was met terugbetalen.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u mij niet op tijd terugbetaalt, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [maak een keuze: De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]