ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Herinnering aan terugbetalen producten na gebruikmaken van bedenktijd

Stuurde u de aankoop op tijd terug? En liet u weten dat u gebruik maakt van uw bedenktijd? Maar is de verkoper te laat met terugbetalen? Met onze voorbeeldbrief stuurt u de verkoper een herinnering en eist u wettelijke rente.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: herinnering

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] kocht ik bij u een [naam product] voor [bedrag] euro. Op [datum] liet ik u weten dat ik van de koop af wilde tijdens de bedenktijd. Ik stuurde het product aan u terug op [datum]. [voeg deze zin toe als u een verzendbewijs hebt:] In de bijlage vindt u een kopie van het verzendbewijs.

Wat is het probleem?

Tot vandaag heb ik nog geen betaling van u ontvangen. Daarom vraag ik u om het aankoopbedrag zo snel mogelijk terug te betalen.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet moet u het aankoopbedrag (inclusief bezorgkosten) terugbetalen binnen veertien dagen na het ontbinden van de overeenkomst. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/bedenktijd.

Wat verwacht ik van u?

De termijn van veertien dagen is al voorbij. Daarom vraag ik u nog een keer vriendelijk om het bedrag van [bedrag] euro binnen [noem een redelijke termijn] te storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam]. Ik verwacht dat u daar de wettelijke rente bij optelt, vanaf de dag dat u te laat was met terugbetalen.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u mij niet op tijd terugbetaalt, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [maak een keuze: De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]