Iets vragen of melden?

Bedenktijd bij digitale producten en diensten

Wat zijn digitale producten en diensten?

Digitale producten en diensten bevatten gegevens die in digitale vorm worden gemaakt en geleverd. En wordt ook wel digitale inhoud of digitale content genoemd. Bijvoorbeeld:

 • een CD, DVD of Blu-Ray;
 • een e-book;
 • games;
 • een app voor uw telefoon of tablet;
 • streaming van diensten, zoals muziek of films;
 • downloads van spelletjes of andere producten.

Informatieplicht ondernemer

Waarover moet de ondernemer informatie geven als hij digitale producten of diensten levert?

Wilt u digitale producten of diensten kopen? Dan moet de ondernemer u extra informatie geven over:

 • de functionaliteit: wat kunt u precies met de digitale inhoud? En wat kan de ondernemer ermee?
 • technische beveiligingsvoorzieningen: zijn er bijvoorbeeld kopieerbeveiligingen?
 • werkt de digitale inhoud met (standaard) hardware en software? En wat zijn de systeemvereisten om van de digitale inhoud gebruik te kunnen maken?

De ondernemer moet u deze informatie geven voordat u de overeenkomst sluit.

Bedenktijd

Heb ik bedenktijd als ik digitale producten of diensten koop?

Koopt u iets via internet, telefoon, post, aan de deur, op straat of tijdens een verkoopdemonstratie? Dan wordt dit ook wel koop op afstand en verkoop buiten de verkoopruimte genoemd. Digitale inhoud kan op verschillende manieren worden geleverd:

 • Op een CD, DVD, Blu-Ray of bijvoorbeeld een USB-stick. Dit wordt ook wel levering op een materiële drager genoemd (tastbaar).
 • Via een internetverbinding. Bijvoorbeeld als u muziek streamt of als u een app of een spelletje downloadt. De digitale inhoud wordt dan via een internetverbinding geleverd. Dit noemen we ook wel levering op een niet-materiële drager (digitaal).

Voor deze verschillende manieren van levering gelden andere regels voor de bedenktijd. Hieronder leest u welke regels er gelden bij elke manier van levering.

Welke regels gelden voor de bedenktijd bij diensten en producten die op een CD, DVD, Blu-ray of USB-stick worden geleverd?

Koopt u een CD of DVD op afstand? Of buiten de verkoopruimte? Dan hebt u een bedenktijd van veertien dagen. Deze bedenktijd gaat in nadat u de CD of DVD hebt ontvangen.

Hebt u geen informatie gekregen over bedenktijd? Dan wordt de bedenktijd met maximaal twaalf maanden verlengd. Heeft de ondernemer de CD of DVD verzegeld verstuurd? Dan hebt u geen bedenktijd meer als u de verzegeling verbreekt. De ondernemer moet u hierover wel informatie geven.

Welke regels gelden voor de bedenktijd bij diensten en producten die via een internetverbinding worden geleverd?

Bij digitale inhoud die via internet wordt geleverd gaat de bedenktijd in op het moment van het sluiten van de overeenkomst. U hebt meestal geen bedenktijd bij digitale inhoud die via internet wordt geleverd. Dat is alleen zo als:

 • u hebt ingestemd met het leveren van de digitale inhoud voordat de bedenktijd voorbij is, én
 • u hebt laten weten dat u afstand doet van de bedenktijd.

Als de digitale inhoud niet meteen wordt geleverd kunt u wel gebruik maken van de bedenktijd. Hebt u geen informatie gekregen over bedenktijd? Dan wordt de bedenktijd met maximaal twaalf maanden verlengd.

Hebt u de digitale inhoud tijdens de bedenktijd gekregen en al gedownload of bekeken? En hebt u niet ingestemd met levering tijdens de bedenktijd? Of hebt u niet laten weten afstand te doen van de bedenktijd? Dan hoeft u niet te betalen.

Ik heb een dienst of product via een internetverbinding gekocht en deze wordt meteen geleverd, hoe zit het dan met mijn bedenktijd?

Dan moet u een bevestiging van de overeenkomst krijgen waarin staat dat u hebt laten weten dat u afstand doet van de bedenktijd.

Deze bevestiging moet u krijgen op een duurzame gegevensdrager, zodat u de bevestiging kunt nalezen en opslaan. Een duurzame gegevensdrager is bijvoorbeeld een e-mail.

Hebt u geen bevestiging gekregen van de overeenkomst? Dan hoeft u ook niet te betalen voor het product of dienst die al is geleverd.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer