Iets vragen of melden?

Bedenktijd bij koop op afstand

Koopt u een product op afstand? Bijvoorbeeld via internet, telefoon, fax of via een bestelbon uit een catalogus? Dan hebt u bijna altijd recht op een bedenktijd. Hieronder leest u daar meer over.

Wat is een bedenktijd?

De bedenktijd is een periode waarin u kunt beslissen dat u het product toch niet wilt kopen. U kunt het product dan terugsturen. En de overeenkomst ongedaan maken. U hoeft niet te vertellen waarom u het product niet wilt. Een bedenktijd noemen we ook wel een zichttermijn of een bedenktermijn. Binnen de bedenktijd kunt u aan de verkoper laten weten dat u van de koop af wil.

Wat zijn de regels bij bedenktijd?

De verkoper moet uw aankoopbedrag terugbetalen, ook de bezorgkosten

Hebt u de verkoper laten weten dat u gebruik maakt van de bedenktijd? Dan moet de verkoper alles wat u al betaald hebt binnen veertien dagen terugbetalen. De termijn van 14 dagen begint de dag nadat u de ondernemer hebt laten weten dat u gebruik maakt van de bedenktijd. Hebt u bezorgkosten betaald om het product thuis geleverd te krijgen? Dan moet u die kosten ook terugkrijgen. De verkoper mag geen kosten in rekening brengen voor het ongedaan maken van de aankoop.

Hebt u het product nog niet teruggestuurd? Dan mag de verkoper wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen. Of tot u een bewijs stuurt dat u het hebt teruggestuurd.

Moet u lang op uw geld wachten? Gebruik dan onze voorbeeldbrief.

Hoe lang is de bedenktijd?

Bij een koop op afstand is de bedenktijd veertien dagen.

Wanneer gaan de veertien dagen in?

  • Koopt u een product? Dan gaan de veertien dagen bedenktijd in op de dag nadat u het product hebt gekregen. Maar let op: Hebt u in één bestelling meerdere producten besteld? Bijvoorbeeld een jurk en een broek? En worden deze niet tegelijk bezorgd? Dan beginnen de veertien dagen pas als op de dag nadat u het laatste product hebt gekregen.
    Hebt u een product besteld dat uit meerdere onderdelen bestaat? Bijvoorbeeld een bed met lattenbodem en nachtkastjes? En worden deze onderdelen los van elkaar geleverd? Dan begint de bedenktijd pas op de dag nadat u het laatste onderdeel van het product hebt gekregen.
  • Koopt u een dienst? Dan gaan de veertien dagen bedenktijd in op de dag nadat u het contract hebt gesloten.
  • Koopt u een dienst en een product? Dan begint de bedenktijd nadat u het product krijgt. Bijvoorbeeld een wasmachine met een onderhoudscontract. Uw bedenktijd begint op de dag nadat de wasmachine geleverd is.

Wanneer is er sprake van verlengde bedenktijd?

In sommige gevallen hebt u langere bedenktijd. De verkoper moet u goede informatie geven over de bedenktijd. En hij moet u een formulier geven dat u kunt invullen om gebruik te maken van uw bedenktijd. Heeft de verkoper u niet de informatie over de bedenktijd gegeven? Of heeft de verkoper u bijvoorbeeld geen formulier gegeven dat u kunt invullen als u van de koop af wil? Dan wordt uw bedenktijd automatisch met een jaar verlengd. De bedenktijd wordt weer veertien dagen vanaf het moment dat u alsnog de goede informatie van de verkoper krijgt.

Wanneer koopt u wel op afstand, maar hebt u geen bedenktijd?

Koopt u een van de volgende producten op afstand? Dan krijgt u geen bedenktijd:

  • reizen, vervoer, logies of andere vormen van vrijetijdsbesteding
  • tijdsgebonden producten, zoals losse tijdschriften of kranten
  • producten die u speciaal laat maken. Bijvoorbeeld een maatpak, drukwerk, een fotoalbum of sieraden naar uw eigen ontwerp
  • producten die snel kunnen bederven, zoals eten of bloemen

Hygiëne producten die verzegeld zijn

Sommige producten kan de ondernemer niet meer verkopen als u ze uit de verpakking haalt en probeert. Omdat dat niet hygiënisch is. Bijvoorbeeld ondergoed of badkleding. Heeft de verkoper de verpakking van zo’n product verzegeld? En hebt u de verzegeling verbroken? Dan mag u het product niet meer terugsturen.

Verzegelde cd’s en dvd’s

Cd's en dvd's zijn vaak verzegeld. U mag deze producten alleen terugsturen als u de verzegeling niet hebt opengemaakt.

Digitale producten downloaden

Koopt u een product om te downloaden op uw pc, tablet of telefoon? Bijvoorbeeld muziek, een spelletje of een film? Hebt u laten weten dat u het product binnen veertien dagen wil hebben? Én hebt u laten weten dat u afziet van de bedenktijd? Dan hebt u geen bedenktijd.

Let op!

Hebt u niet laten weten dat u het product al tijdens de bedenktijd wil hebben? Of hebt u niet laten weten dat u afziet van de bedenktijd? En hebt u het product al gedownload? Dan hebt u wel een bedenktijd.

Gebruikt u dan toch uw bedenktijd? Dan hoeft u niet te betalen, ook al kunt u het product niet meer terugsturen.

Spoedreparaties

Vraagt u een ondernemer om langs te komen voor een reparatie of onderhoud dat niet kan wachten? Bijvoorbeeld bij een lekkage of een kapotte verwarming? Dan hebt u geen bedenktijd.

Diensten

Sluit u een dienst af die binnen 14 dagen helemaal wordt afgemaakt? Bijvoorbeeld een schilderklus? Dan moet u er uitdrukkelijk mee instemmen dat de dienst binnen de bedenktijd begint. En u moet hebben laten weten dat u afziet van de bedenktijd. Als u dat hebt gedaan, hebt u geen bedenktijd meer.

Koopt u een dienst die langer duurt dan 14 dagen? Bijvoorbeeld een abonnement voor mobiel bellen? Of een inschrijving bij een dating- of relatiebemiddelingsbureau? En wilt u dat de dienst binnen de bedenktijd ingaat? Dan moet u daar zelf om vragen.

U kunt dan nog wel binnen de bedenktijd van de dienst af, want u hebt nog bedenktijd. Als u gebruik wilt maken van uw bedenktijd dan moet u soms betalen voor de diensten die u al gebruikt hebt. Dit hoeft alleen als de ondernemer dit vooraf heeft verteld.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer