Bedenktijd bij koop op afstand

Koopt u een product op afstand? Bijvoorbeeld via internet, telefoon, fax of via een bestelbon uit een catalogus? Dan hebt u bijna altijd recht op een bedenktijd. Hieronder leest u daar meer over.

Wat is een bedenktijd?

De bedenktijd is een periode waarin u kunt beslissen dat u het product toch niet wilt kopen. U kunt het product dan terugsturen. En de overeenkomst ongedaan maken. U hoeft niet te vertellen waarom u het product niet wilt. Een bedenktijd noemen we ook wel een zichttermijn of een bedenktermijn. Binnen de bedenktijd kunt u aan de verkoper laten weten dat u van de koop af wil.

Wat zijn de regels bij bedenktijd?

De verkoper moet uw aankoopbedrag terugbetalen, ook de bezorgkosten

Hebt u de verkoper laten weten dat u gebruik maakt van de bedenktijd? Dan moet de verkoper alles wat u al betaald hebt binnen veertien dagen terugbetalen. Hebt u bezorgkosten betaald om het product thuis geleverd te krijgen? Dan moet u die kosten ook terugkrijgen. De verkoper mag geen kosten in rekening brengen voor het ongedaan maken van de aankoop.

Hebt u het product nog niet teruggestuurd? Dan mag de verkoper wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen. Of tot u een bewijs stuurt dat u het hebt teruggestuurd.

Moet u lang op uw geld wachten? Gebruik dan onze voorbeeldbrief.

Hoe lang is de bedenktijd?

Bij een koop op afstand is de bedenktijd veertien dagen.

Wanneer gaan de veertien dagen in?

  • Koopt u een product? Dan gaan de veertien dagen bedenktijd in op de dag nadat u het product hebt gekregen. Maar let op: Hebt u in één bestelling meerdere producten besteld? Bijvoorbeeld een jurk en een broek? En worden deze niet tegelijk bezorgd? Dan beginnen de veertien dagen pas als u het laatste product hebt gekregen.
    Hebt u een product besteld dat uit meerdere onderdelen bestaat? Bijvoorbeeld een bed met lattenbodem en nachtkastjes? En worden deze onderdelen los van elkaar geleverd? Dan begint de bedenktijd pas als u het laatste onderdeel van het product hebt gekregen.
  • Koopt u een dienst? Dan gaan de veertien dagen bedenktijd in op de dag dat u het contract hebt gesloten.
  • Koopt u een dienst en een product? Dan begint de bedenktijd als u het product krijgt. Bijvoorbeeld een wasmachine met een onderhoudscontract. Uw bedenktijd begint als de wasmachine geleverd is.

Wanneer is er sprake van verlengde bedenktijd?

In sommige gevallen hebt u langere bedenktijd. De verkoper moet u goede informatie geven over de bedenktijd. En hij moet u een formulier geven dat u kunt invullen om gebruik te maken van uw bedenktijd. Heeft de verkoper u niet de informatie over de bedenktijd gegeven? Of heeft de verkoper u bijvoorbeeld geen formulier gegeven dat u kunt invullen als u van de koop af wil? Dan wordt uw bedenktijd automatisch met een jaar verlengd. De bedenktijd wordt weer veertien dagen vanaf het moment dat u alsnog de goede informatie van de verkoper krijgt.

Wanneer koopt u wel op afstand, maar hebt u geen bedenktijd?

Koopt u een van de volgende producten op afstand? Dan krijgt u geen bedenktijd:

  • reizen, vervoer, logies of andere vormen van vrijetijdsbesteding
  • tijdsgebonden producten, zoals losse tijdschriften of kranten
  • producten die u speciaal laat maken. Bijvoorbeeld een maatpak, drukwerk, een fotoalbum of sieraden naar uw eigen ontwerp
  • producten die snel kunnen bederven, zoals eten of bloemen

Hygiëne producten die verzegeld zijn

Sommige producten kan de ondernemer niet meer verkopen als u ze uit de verpakking haalt en probeert. Omdat dat niet hygiënisch is. Bijvoorbeeld ondergoed of badkleding. Heeft de verkoper de verpakking van zo’n product verzegeld? En hebt u de verzegeling verbroken? Dan mag u het product niet meer terugsturen.

Verzegelde cd’s en dvd’s

Cd's en dvd's zijn vaak verzegeld. U mag deze producten alleen terugsturen als u de verzegeling niet hebt opengemaakt.

Digitale producten downloaden

Koopt u een product om te downloaden op uw pc, tablet of telefoon? Bijvoorbeeld muziek, een spelletje of een film? Hebt u laten weten dat u het product binnen veertien dagen wil hebben? Én hebt u laten weten dat u afziet van de bedenktijd? Dan hebt u geen bedenktijd.

Let op: hebt u niet laten weten dat u het product al tijdens de bedenktijd wil hebben? Of hebt u niet laten weten dat u afziet van de bedenktijd? En hebt u het product al gedownload? Dan hebt u wel een bedenktijd.

Gebruikt u dan toch uw bedenktijd? Dan hoeft u niet te betalen, ook al kunt u het product niet meer terugsturen.

Spoedreparaties

Vraagt u een ondernemer om langs te komen voor een reparatie of onderhoud dat niet kan wachten? Bijvoorbeeld bij een lekkage of een kapotte verwarming? Dan hebt u geen bedenktijd.

Diensten

Sluit u een dienst af die binnen veertien dagen helemaal wordt afgemaakt? Bijvoorbeeld een schilderklus? Dan moet u er uitdrukkelijk mee instemmen dat de dienst binnen de bedenktijd  begint. En u moet hebben laten weten dat u afziet van de bedenktijd. Als u dat hebt gedaan, hebt u geen bedenktijd meer.

Koopt u een dienst die langer duurt dan veertien dagen? Bijvoorbeeld een abonnement voor mobiel bellen? Of een inschrijving bij een dating- of relatiebemiddelingsbureau? En wilt u dat de dienst binnen de bedenktijd ingaat? Dan moet u daar zelf om vragen.

U kunt dan nog wel binnen de bedenktijd van de dienst af want u hebt nog bedenktijd. Als u gebruik wilt maken van uw bedenktijd dan moet u soms betalen voor de diensten die u al gebruikt hebt. Dit hoeft alleen als de ondernemer dit vooraf heeft verteld.

Forward

ConsuWijzer-karakter online aan het winkelen