Iets vragen of melden?

Voorbeeldbrief - Vernietiging overeenkomst wegens dwaling

U kunt uw brief ook per e-mail versturen met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Maar soms is het verstandig om een aangetekende brief te sturen.

Voorbeeldbrief downloaden

Voorbeeldbrief:

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[E-mail]

[Woonplaats, datum]

Onderwerp: Vernietiging overeenkomst wegens dwaling

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum sluiten overeenkomst] sloten wij een overeenkomst voor [inhoud overeenkomst]. Met deze brief laat ik u weten dat ik de overeenkomst vernietig op grond van dwaling.

Wat is het probleem?

U heeft mij voordat ik de overeenkomst sloot informatie verstrekt. Deze informatie blijkt niet juist te zijn. [Leg hieronder uit welke informatie niet klopt. En wat u mocht verwachten vanwege de verstrekte of juist niet verstrekte informatie. En waarom deze informatie voor u juist belangrijk is. Heeft u aan de verkoper verteld dat u bepaalde wensen had? Geeft dit dan ook aan.] Als ik wel de juiste informatie had gekregen, dan had ik de overeenkomst niet gesloten. In de wet heet dit dwaling.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet, artikel 6:228 van het Burgerlijk Wetboek heeft een consument het recht om de overeenkomst te vernietigen als er sprake is van dwaling. Dit betekent dat de consument niet meer gebonden is aan de overeenkomst. U kunt de wet vinden via https://wetten.overheid.nl/. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de regels op het gebied van het consumentenrecht. Wilt u meer weten over de ACM? Kijkt u dan op de website van de ACM, www.acm.nl

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om een reactie per [maak een keuze: brief/e-mail] binnen twee weken.

[Heeft u al betaald? Dan kunt u de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast verzoek ik u om terugbetaling van het door mij betaalde bedrag van [bedrag] Euro binnen [een redelijke termijn].

[De volgende alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik hierover een klacht in bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u de volgende zin toevoegen:]

Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan [maak een keuze: de geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Voorbeeldbrief downloaden

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer