Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Niet eens met bijbetalen voor repareren of vervangen product

Wil de verkoper dat u bijbetaalt voor reparatie of vervanging van uw product? Met onze voorbeeldbrief geeft u de verkoper een laatste kans om dit gratis te doen. Of u kunt de overeenkomst ongedaan maken (ontbinden) en uw geld terugvragen.

Intro

Maak voorbeeldbrief

Gebruik de invulhulp om in 3 stappen een persoonlijke brief te maken.


Liever handmatig de brief aanpassen? Kopieer of download dan de voorbeeldbrief.

Voorbeeldbrief

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: niet eens met bijbetalen

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product] voor [prijs] euro. Het gaat om een [merknaam en type]. Helaas voldoet het product niet aan de verwachtingen die ik ervan mag hebben.

Wat is het probleem?

U hebt aangeboden om het product te repareren. Maar hiervoor moet ik [bedrag] euro bijbetalen. Met deze brief laat ik u weten dat ik het hier niet mee eens ben. Het product is niet goed omdat [beschrijf wat er mis is met het product]. Ik heb [het product] normaal gebruikt. En ik vind dat deze problemen nog niet hadden mogen ontstaan bij een product van deze leeftijd en voor deze aanschafprijs.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik als consument recht op een deugdelijk product. Als het product een gebrek heeft, bent u als verkoper verplicht om het product zonder kosten en binnen een redelijke termijn te repareren of te vervangen. Doet u dit niet, dan heb ik het recht om de overeenkomst te ontbinden. Ik ben dan niet meer gebonden aan de overeenkomst. En ik heb recht op teruggave van het aankoopbedrag. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/garantie

Wat verwacht ik van u?

[gebruik deze alinea als u uw geld terug wilt:]

Ik maak gebruik van mijn recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Ik vraag u daarom vriendelijk om het door mij betaalde aankoopbedrag van [bedrag] euro over te maken op mijn rekeningnummer: [vul uw rekeningnummer in] ten name van [naam rekeninghouder]. [gebruik deze zin als u het product moet terugsturen:] Laat u mij weten hoe u het product retour wilt?

[gebruik deze alinea als u gratis reparatie of vervanging wilt:]

Ik verwacht dat u mijn product gratis repareert, of dat u mij een nieuw product geeft. Ik vraag u vriendelijk om een oplossing binnen twee weken. Biedt u geen gratis reparatie of vervanging binnen deze termijn, dan bent u in gebreke. Ik heb dan het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Ik geef u het product dan terug. En ik verwacht dat u mij het aankoopbedrag dan zo snel mogelijk terugbetaalt.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]