Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Voorbeeldbrief - Verzoek om korting voor product met foutje

Kocht u een product met een foutje? En is repareren niet mogelijk, of te duur? Met onze voorbeeldbrief kunt u korting vragen.


Download voorbeeldbrief
Word document

Gebruikt u geen Word? Dan kunt u deze brief ook downloaden als:


Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: korting

Geachte heer of mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product] voor [prijs] euro. Het gaat om een [merknaam en type]. Helaas voldoet het product niet aan de verwachtingen die ik ervan mag hebben.

Wat is het probleem?

Mijn [product] heeft een foutje: [beschrijf wat er mis is met het product]. Ik heb [het product] normaal gebruikt. En ik vind dat deze problemen nog niet hadden mogen ontstaan bij een product van deze leeftijd en voor deze aanschafprijs. Repareren of vervangen van [het product] is geen optie, omdat de fout te klein is. Daarom vraag ik u met deze brief om een korting.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Volgens de wet heb ik als consument recht op een deugdelijk product. Heeft het product een gebrek, dan bent u als verkoper verplicht om het product zonder kosten en binnen een redelijke termijn te repareren of te vervangen. Is dat niet mogelijk of staat dat niet in verhouding tot het gebrek, dan heb ik recht op korting. Dit staat in artikel 7:22 van het Burgerlijk Wetboek, zie wetten.overheid.nl. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl.

Wat verwacht ik van u?

Omdat reparatie of vervanging geen optie is, vraag ik u om een korting van [bedrag] euro. U kunt het bedrag overmaken op [uw rekeningnummer] ten name van [uw naam]. Ik zal u daarna niet meer aanspreken op het foutje waarvoor ik de korting krijg. Als ik later andere problemen krijg met het product, dan kan ik u daar wel op aanspreken en gebruik maken van mijn rechten.

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u mij geen korting geeft, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter? Dan kunt u deze zinnen toevoegen:] En mogelijk leg ik mijn klacht voor aan [maak een keuze: De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]