Voorbeeldbrief - Ongeldig maken van overeenkomst na misleiding of agressieve verkoop

Kocht u iets doordat u werd misleid? Of was de verkoper te agressief? Met onze voorbeeldbrief kunt u de overeenkomst ongeldig maken (vernietigen) en uw geld terugvragen.

Bekijk deze brief:

[uw naam]
[adres]
[postcode en woonplaats]
[telefoon]
[e-mail]

[naam ondernemer of bedrijf]
[adres]
[postcode en plaats]

[plaats, datum]

Onderwerp: vernietiging overeenkomst


Geachte heer of mevrouw,

Op [datum] sloten wij een overeenkomst. Het gaat om een [naam product of dienst] voor [bedrag] euro.

Wat is het probleem?

[gebruik deze alinea bij misleiding:]
Ik verwachtte iets anders te krijgen op basis van de informatie die u mij gaf. Ik dacht: [leg uit wat voor product of dienst u dacht te krijgen]. Maar uiteindelijk kreeg ik [leg uit wat u echt kreeg]. Als u mij dit vooraf had laten weten, dan had ik de overeenkomst niet gesloten.

[gebruik deze alinea bij agressieve verkoop:]

  • Uw verkoper ging op een agressieve manier te werk. [leg uit waarom, bijvoorbeeld:]
  • De verkoper gaf mij het gevoel dat ik moest tekenen, anders mocht ik het gebouw niet uit.
  • De verkoper belde bij mij thuis aan en wilde niet weggaan toen ik daarom vroeg.
  • De verkoper bleef mij lastigvallen via [de telefoon / e-mails].
  • De verkoper haalde mijn kind over om [deze aankoop te doen / mij deze aankoop te laten doen].
  • De verkoper liet mij betalen voor ongevraagde toezendingen.
  • De verkoper haalde mij over door te zeggen dat hij anders [zijn baan zou verliezen / financiële problemen zou krijgen].
  • De verkoper zei dat ik een prijs had gewonnen, maar ik moest eerst betalen om de prijs te krijgen.

Als uw verkoper dit niet had gedaan, dan had ik de overeenkomst niet gesloten.

Hoe is dit wettelijk geregeld?

Bedrijven moeten eerlijk te werk gaan als zij producten en diensten aan consumenten verkopen. Zij mogen de consument niet misleiden of agressief benaderen. Dat staat in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Als de consument een overeenkomst sluit door een oneerlijke handelspraktijk, dan kan hij deze overeenkomst vernietigen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. U kunt de regels nalezen op www.acm.nl/keurmerken.

Wat verwacht ik van u?

Omdat ik de overeenkomst sloot door een oneerlijke handelspraktijk, vernietig ik de overeenkomst. Dit betekent dat u [het product / de dienst] niet hoeft te leveren en dat ik u niets hoef te betalen.

[voeg deze zin toe als u het product al hebt ontvangen:]
Ik zal u het product zo snel mogelijk terugsturen.

[voeg deze zin toe als de dienst al is begonnen:]
Ik verwacht dat u zo snel mogelijk stopt met het leveren van de dienst.

[voeg deze alinea toe als u al hebt betaald:]
En ik vraag u vriendelijk om binnen [noem een redelijke termijn] het bedrag van [bedrag] euro aan mij terug te betalen. U kunt het bedrag storten op [uw rekeningnummer], ten name van [uw naam].

[deze alinea kunt u naar keuze toevoegen:]

Biedt u geen oplossing?

Als u de overeenkomst niet terugdraait, dan meld ik dit bij ACM ConsuWijzer, het consumentenloket van de ACM. [Kunt u naar De Geschillencommissie of rechter, dan kunt u deze zin toevoegen:] En ik ga met mijn klacht naar [De Geschillencommissie / de rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Ik ontvang graag binnen twee weken uw reactie per [e-mail / brief].

Met vriendelijke groet,

[uw naam en handtekening]

Uitleg over deze brief

Zie ook

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.