Iets vragen of melden?

Kan ik over een energiebedrijf of netbeheerder een klacht indienen bij de ACM?

U kunt bij de ACM (Autoriteit Consument & Markt) een klacht indienen. De ACM is een organisatie die controleert of de energiebedrijven zich aan de wet houden. Maar de ACM kan niets doen bij een meningsverschil tussen u en een energiebedrijf.

Bent u ontevreden over uw energiebedrijf? Dan moet u het bedrijf eerst formeel melden dat u niet tevreden bent. We noemen dit 'bezwaar indienen'. Kijk in de algemene voorwaarden van het energiebedrijf. Hierin staat hoe u een bezwaar kunt indienen. En hoe snel u dat moet doen.

In het algemeen gaat een bezwaar indienen zo. U stuurt een brief aan het energiebedrijf. In deze brief schrijft u de volgende dingen:

  • waarom u niet tevreden bent over uw energiebedrijf;
  • wanneer u een reactie van het energiebedrijf wilt. Bijvoorbeeld binnen vier weken.

Verstuur uw brief per aangetekende post, dan hebt u een bewijs dat u de brief hebt gestuurd. Het energiebedrijf moet dan zo snel mogelijk op uw bezwaar reageren.

De Geschillencommissie

Hebt u bezwaar gemaakt? En bent u het niet eens met de beslissing die het energiebedrijf daarna heeft genomen? Dan kunt u naar de Geschillencommissie gaan. De Geschillencommissie is een onafhankelijke groep van drie personen die bij een meningsverschil beslist wie er gelijk heeft. Alle leden van de commissie zijn deskundig en onpartijdig. Neemt de commissie een besluit, dan moet u zich hieraan houden.

De meeste energiebedrijven zijn aangesloten bij de Geschillencommissie. Kijk in de algemene voorwaarden van uw energiebedrijf of uw energiebedrijf daar ook bij hoort. Misschien heeft uw energiebedrijf een eigen regeling voor geschillen.

Het werk van de Geschillencommissie is niet gratis. U betaalt klachtengeld. Op de website van de Geschillencommissie leest u hoeveel dat is. U kunt er ook lezen wanneer de Geschillencommissie u kan helpen. En hoe u uw meningsverschil kunt aanmelden. Dat kan via de website van de Geschillencommissie maar ook per post.

Een brief aan de Geschillencommissie

Wilt u een meningsverschil aanmelden bij de Geschillencommissie? Gebruik dan onze voorbeeldbrief.

Stuur uw brief naar:

Geschillencommissie Energie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
(T) 070 - 310 53 10
(F) 070 - 365 88 14

Naar de rechter

U kunt er ook altijd voor kiezen om naar de rechtbank te gaan met uw meningsverschil. Het nadeel is dat dit lang duurt en veel geld kost.

Wat doet de ACM?

De ACM houdt wel bij hoeveel klachten over energiebedrijven binnenkomen. En wat voor klachten dit zijn. De ACM maakt daar elke drie maanden een overzicht van. Zo weet de ACM of alle energiebedrijven zich nog wel goed gedragen. Als er veel klachten over een energiebedrijf komen, kan de ACM het bedrijf vragen hoe dit komt.

Hebt u een klacht over uw netbeheerder?

Het gasnet en het elektriciteitsnet worden beheerd door aparte bedrijven. Dat zijn de regionale netbeheerders.

Bent u niet tevreden over uw netbeheerder? Heeft uw netbeheerder u bijvoorbeeld niet op tijd informatie gegeven? Of werkt uw aansluiting op het elektriciteitsnet niet goed? Dan kunt u uw klacht doorgeven aan de ACM. de ACM kijkt alleen naar klachten over het werk van de netbeheerder.

Let op

U kunt bij de ACM niet terecht met een klacht over het leveren van energie. Daarvoor moet u bij uw energiebedrijf zijn.

Lees eerst de regels

Wilt u bij de ACM een klacht melden over het werk van uw netbeheerder? Lees dan eerst de Beleidsregel procedure geschillen Energie. Die staat op de website van de ACM.

Stuur dan het formulier op

Hebt u de Beleidsregel procedure geschillen Energie gelezen? En wilt u bij ACM een klacht melden over het werk van uw netbeheerder? Vul dan het formulier in op de website van ACM. Vul het formulier helemaal in en stuur het op naar de ACM. U kunt het formulier ook faxen.

Adres

Bestuur van de ACM
T.a.v. de coördinator geschillenbeslechting
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Fax: 070 - 72 22 355

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Op vrijdag 22 en maandag 25 februari zijn wij telefonisch niet bereikbaar. U kunt ons bereiken via WhatsApp.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer